Skip directly to Accessibility Notice

Fabrikanten van halfgeleiderapparatuur die de digitale revolutie aandrijven

09 augustus 2023

Read Time 2 min

 

Fabrikanten van halfgeleiderapparatuur zijn met hun geavanceerde technologie en voortdurende groei van cruciaal belang voor de vooruitgang van de halfgeleiderindustrie.

De halfgeleiderindustrie, een hoeksteen van de moderne digitale technologie, is sterk afhankelijk van de productie van halfgeleiderapparatuur. Deze bedrijven leveren de machines die de creatie van geïntegreerde apparaten mogelijk maken, vaak gehuisvest in productiefaciliteiten of ‘fabs’. Het gevarieerde aanbod van apparatuur omvat waferproductie en -verwerking, masker-/reticleerapparatuur, thermische verwerkingsapparatuur, inspectiemeting, evenals assemblage- en verpakkingsapparatuur.

Deze fabrikanten zijn belangrijk vanwege hun grote bijdrage aan de groei van de industrie. De wereldwijde factureringen voor halfgeleiderapparatuur hebben onlangs een industrierecord bereikt van $ 107,6 miljard in 2022, met een groei van 9% j-o-j in Q1 20231. Deze groei wordt aangedreven door de vraag naar geavanceerdere en efficiëntere geïntegreerde schakelingen, waarbij bedrijven als ASML voorop lopen.

ASML (ASML),2 een in Nederland gevestigd bedrijf, staat bekend om de productie van machines die essentieel zijn voor het maken van de meest geavanceerde chips ter wereld. De omzet van ASML steeg van 2020 tot en met 2022 gemiddeld met meer dan 19% per jaar3. Ondanks economische onzekerheden en exportbeperkingen voor chips voorspelt ASML een veelbelovende omzetstijging voor 2023.

ASML systeemomzet wereldwijd 2017-2022, per technologie

ASML systeemomzet wereldwijd 2017-2022

Bron: ASML. Gegevens per februari 2023.

Intel (INTC)4 en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM)5 zijn slechts twee van de vele bedrijven die de machines van ASML kopen om de chips te maken die in eindproducten zoals laptops en smartphones zitten. Zelfs met de fluctuerende consumentenvraag blijven deze bedrijven vertrouwen in de waarde en noodzaak van het aanbod van ASML, en er zijn geen annuleringen van orders gemeld.

ASML heeft een unieke positie als enige producent van de extreem ultraviolet (EUV) lithografiemachine, een cruciaal hulpmiddel voor het maken van de meest geavanceerde chips ter wereld. Deze chips vinden hun weg naar producten zoals de iPhones van Apple en hebben belangrijke implicaties voor militaire en geavanceerde toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Twee andere prominente spelers op het gebied van apparatuur zijn Applied Materials (AMAT)6 en Lam Research Corp. (LRCX).7 Zij staan bekend om hun geavanceerde technologie en expertise en spelen een vitale rol in de industrie voor de productie van halfgeleiderapparatuur. Applied Materials biedt een breed scala aan apparatuur, waaronder wafer-fabricagesystemen en inspectiesystemen, terwijl Lam Research Corp. gespecialiseerd is in apparatuur en diensten voor wafer-fabricage. Beide bedrijven hebben in de afgelopen drie jaar hun omzet gemiddeld met meer dan 20% zien stijgen.

Het succes van fabrikanten van halfgeleiderapparatuur zoals ASML is essentieel voor de voortzetting van de wet van Moore. Deze wet, voorgesteld door Intel-directeur David House, suggereert dat het aantal transistors op geïntegreerde schakelingen ongeveer elke twee jaar verdubbelt, wat leidt tot een verdubbeling van de chipprestaties. Het is de innovatie en voortdurende verbetering van productieapparatuur die ervoor zorgt dat deze trend doorzet, waardoor steeds krachtigere en efficiëntere apparaten mogelijk worden.

Aantal microchiptransistors versus jaar

Bron: CircuitBread vanaf 2023.

Over het algemeen kan het belang van fabrikanten van halfgeleiderapparatuur voor de sector en de bredere digitale wereld niet genoeg worden benadrukt. De bijdragen van bedrijven als ASML maken de voortdurende opmars van digitale vooruitgang mogelijk, waarbij de grenzen van wat mogelijk is in technologie worden verlegd. Beleggen in de VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH) is een manier om toegang te krijgen tot deze mogelijkheid. SMH biedt een brede blootstelling aan de halfgeleiderindustrie, helpt het risico te spreiden en tegelijkertijd te profiteren van het algehele groeipotentieel van de industrie.

Sectorconcentratierisico. De beleggingen van het fonds kunnen geconcentreerd zijn in een of meer specifieke sectoren of subsectoren. Economische, politieke of andere omstandigheden die een negatief effect hebben op deze sectoren of subsectoren, kunnen een nadeliger effect op de fondsrendementen hebben dan wanneer de fondsbeleggingen zouden zijn gespreid over een breder scala aan sectoren of subsectoren.

BELANGRIJKE KENNISGEVINGEN

1 Semis.org.

2 ASML is 4,85% van de nettoactiva per 21/7/2023.

3 FactSet.

4 INTC is 4,60% van de nettoactiva per 21/7/2023.

5 TSM is 10,82% van de nettoactiva per 21/7/2023.

6 AMAT is 4,27% van de nettoactiva per 21/7/2023.

7 LRCX is 4,32% van de nettoactiva per 21/7/2023.

Belangrijke kennisgevingen

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Semiconductor UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van onderstaande lokale informatieverstrekkers. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen.

Oostenrijk: Facilitair kantoor: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Duitsland - Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH
Spanje: Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH
Zweden: Betaalkantoor -- Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Frankrijk: Facilitair kantoor -- VanEck (Europe) GmbH
Portugal: Paying Agent -- BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A.
Luxemburg: Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en het essentiële-informatiedocument door voordat u in een fonds gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

 

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs