nl nl false false

Meedrijven met de AI-golf via halfgeleiders, de pick-and-shovel-makers

07 augustus 2023

 

Wanneer Nvidia, het Amerikaanse halfgeleiderbedrijf, op 30 mei 2023 een marktkapitalisatie van USD 1 biljoen1 bereikt, sluit het zich aan bij een kleine groep elite techaandelen zoals Apple, Amazon en Microsoft. Gestuwd door het feit dat zijn geavanceerde chips essentieel zijn voor het aandrijven van de nieuwe generatie AI-gerelateerde technologie - van ChatGPT tot autonoom rijden - is zijn aandelenkoers dit jaar verdrievoudigd.

Maar ook andere halfgeleiderbedrijven hebben veel te winnen bij de huidige animo voor AI in het bedrijfsleven. De Aziatische chipmakers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company en Samsung leveren bijvoorbeeld de meeste geavanceerde chips ter wereld.

Voor iedereen die mee wil profiteren van een megatrend op beleggingsgebied, wordt vaak gezegd dat een minder riskante manier om dat te doen via de 'pick-and-shovel-makers' is - de bedrijven die leveren aan de bedrijven die het eindproduct maken. En voor generatieve AI betekent dit ongetwijfeld halfgeleiderfabrikanten.

Hoewel hun aandelenkoersen in 2023 al uitzonderlijk goed hebben gepresteerd (zie koersgrafiek voor de VanEck Semiconductor UCITS ETF), bieden ze een langetermijnmanier om in het thema te beleggen zonder in te zetten op de voorspoed van één enkel AI-platform.

Intrinsieke waarde van VanEck Semiconductor UCITS ETF jan 2023 - juli 2023, USD

Bron: VanEck.

Naast AI zijn chips echter de levensader van de digitale transitie. Zonder hen zullen er geen sterk geautomatiseerde auto's, internet of things, supercomputers, kwantumcomputers en geautomatiseerde fabrieken van de toekomst zijn, om nog maar te zwijgen van de nieuwe generatie AI-chatbots. Ze zijn ook essentieel voor decarbonisatie, dat gebaseerd is op elektrificatie en waarbij natuurlijk halfgeleiders betrokken zijn.

Voor militaire en ruimtevaartapparatuur zijn bewakings-, communicatie- en navigatiesystemen afhankelijk van chips, waardoor ze cruciaal zijn voor de nationale veiligheid. Het zijn vitale onderdelen in satellieten, die digitale communicatie en aardobservatie mogelijk maken, waaronder het monitoren van klimaatverandering.

Hoe kritiek halfgeleiders zijn geworden, blijkt wel uit het feit dat alle drie de grote economische blokken - Europa, de VS en China - ernaar streven om zelfvoorzienend te worden, met als doel om de afhankelijkheid van buitenlandse toeleveringsketens te beperken. Dit streven volgt op de Covid-19-pandemie die de kwetsbaarheden in de toelevering blootlegde, evenals de nadruk op nearshoring in de afgelopen jaren. Het typische productieproces van halfgeleiders omvat stappen in meer dan vijf landen en drie of meer zendingen over de hele wereld.

Overheid kondigt steunpakketten aan voor de halfgeleiderindustrie, m USD

Bron: VanEck.

Natuurlijk zal dit streven naar zelfvoorziening waarschijnlijk leiden tot een grotere chipfabricagecapaciteit, wat de winstmarges zou kunnen ondermijnen. Toch zal de vraag waarschijnlijk ook groot zijn, niet alleen vanwege de waarschijnlijke generatieve AI-revolutie, maar ook vanwege het feit dat chips nu essentieel zijn voor moderne technologie en zelfs voor de elektrificatie van de wereldeconomie in de komende 25 jaar.

Het is moeilijk om te beweren dat halfgeleideraandelen goedkoop zijn na de rally van 2023. Maar als iemand in de AI-hausse wil beleggen, dan kunnen de makers van de pick-and-shovel, die toegankelijk zijn via onze ETF een minder riskante manier zijn om dit te doen. Beleggen in ETFs brengt verschillende risico's met zich mee. Lees het Prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u in een ETF belegt.

1 Bron: NASDAQ.

Belangrijke kennisgevingen

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Semiconductor UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van onderstaande lokale informatieverstrekkers. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen.

Oostenrijk: Facilitair kantoor: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Duitsland - Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH
Spanje: Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH
Zweden: Betaalkantoor -- Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Frankrijk: Facilitair kantoor -- VanEck (Europe) GmbH
Portugal: Paying Agent -- BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A.
Luxemburg: Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en het essentiële-informatiedocument door voordat u in een fonds gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH