Waarom economische moats mogelijk kunnen worden beschouwd als de beste manier om Amerikaanse aandelen te kopen

15 februari 2024

Het is een actueel thema dat beleggers in Amerikaanse aandelen zorgen blijft baren. De Amerikaanse aandelenmarkt omvat ongetwijfeld enkele van de meest dynamische en snelst groeiende bedrijven ter wereld. Na het uitstekende rendement van grote Amerikaanse aandelen in 20231 - en vooral de Magnificent Seven-technologieaandelen uit mijn vorige column - vragen beleggers zich af of hun waarderingen nog steeds de reële waarde weerspiegelen of mogelijk zijn gebaseerd op een hype veroorzaakt door de opkomst van kunstmatige intelligentie.

Om de bovengenoemde zorgen te verlichten, zijn we een partnerschap aangegaan met het aandelenonderzoeksbureau Morningstar, dat een concept van moat investing heeft ontwikkeld. Volgens Morningstar zijn moats structurele concurrentievoordelen die een bedrijf in staat stellen om gedurende langere perioden rendementen op het geïnvesteerde kapitaal te genereren die hoger zijn dan de gewogen gemiddelde kapitaalkosten. Hoe breder de moat is, hoe langer het bedrijf zijn concurrentievoordelen kan behouden.

Vijf verschillende soorten moats

Morningstar onderscheidt vijf verschillende soorten moats die bedrijven bezitten. Dit zijn:

  1. Overstapkosten. De tijd of het geld dat een klant nodig heeft om van de ene producent/aanbieder naar de andere over te stappen.
  2. Immateriële activa. Dingen als merken, patenten en regulerende licenties die concurrenten buitenspel zetten en/of bedrijven in staat stellen hogere prijzen in rekening te brengen.
  3. Netwerkeffect. Aanwezig wanneer de waarde van een dienst groeit naarmate meer mensen een netwerk gebruiken.
  4. Kostenvoordeel. Hierdoor kunnen bedrijven tegen dezelfde prijs als de concurrentie verkopen en overtollige winst behalen en/of de mogelijkheid hebben om de concurrentie te ondermijnen.
  5. Schaalefficiëntie. Wanneer een bedrijf een markt bedient die beperkt is in omvang, is het mogelijk dat nieuwe concurrenten geen prikkel hebben om toe te treden.

Om een portefeuille van aandelen samen te stellen die beter zou moeten presteren dan de brede marktindex, heeft Morningstar een index samengesteld van aandelen die niet alleen brede economische moats hebben, maar ook aantrekkelijk geprijsd zijn. Het maakt gebruik van een discounted cashflow-model om de reële waarde te schatten, waarbij aandelen worden toegevoegd die op basis van dit model goedkoop lijken en aandelen worden verwijderd die er duur uitzien.

De afgelopen zeventien jaar heeft de Morningstar Wide Moat Focus Index consistent beter gepresteerd dan de S&P 500-index, zoals blijkt uit onderstaande grafieken.

Geschiedenis van bovengemiddelde prestaties

Cumulatief rendement (%) / 28/02/2007 - 31/12/2023

Bron: Morningstar.

De vermelde rendementsgegevens hebben betrekking op resultaten uit het verleden. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Het indexrendement is representatief voor het fondsrendement. Ga naar vaneck.com voor de huidige fondsrendementen tot het eind van de meest recente maand.

Bij VanEck baseren we ETF's al enige tijd op de Morningstar-index. Zo bieden wij bijvoorbeeld de VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat ETF aan. Als aanvulling hierop hebben we begin 2024 de VanEck Morningstar US Wide Moat ETF gelanceerd. Deze ETF heeft geen specifiek duurzaamheidsfilter en volgt de Morningstar-index. Deze index is gelijk gewogen en vermijdt daarom de hoge aandelenconcentratie in de S&P 500, maar biedt tegelijkertijd blootstelling aan ondergewaardeerde effecten2. Houd er rekening mee dat de financiële markten voortdurend veranderen en dat beleggen in aandelen riskant is.

Ondanks de recente bovengemiddelde prestaties blijft de index een aantrekkelijke korting bieden op de reële waarde

Tijdsperiode: 1-1-2014- 31-12-2023
Methodologie: Gewogen gem. prijs/geschatte reële waarde via wegingen op effectniveau in de portefeuille
Bron: Morningstar Direct
Indexes worden niet beheerd en zijn niet beschikbaar voor directe investeringen

Omdat de 'Magnificent 7'-aandelen in 2023 meer dan de helft van het totale rendement op de brede markt voor hun rekening namen, kregen gelijkgewogen indices te maken met tegenwind op het gebied van rendement. De Morningstar Wide Moat Index, een naar marktkapitalisatie gewogen index van alle Amerikaanse aandelen met een brede moat-rating, presteerde inderdaad beter dan zijn gelijkgewogen tegenhanger (zoals te zien in de twee middelste blauwe balken hieronder). De Morningstar Wide Moat Focus Index, die naast het screenen op Amerikaanse aandelen met een brede moat ook een waarderingsfilter heeft, heeft historisch gezien echter consistent beter gepresteerd dan zijn benchmark. Dit historische rendement is geenszins een garantie voor toekomstig rendement en beleggers in aandelenfondsen moeten rekening houden met het risico van (substantieel) kapitaalverlies.

De index overwon een sterke tegenwind in rendement door zijn gelijkgewogen benadering

De index overwon een sterke tegenwind in rendement door zijn benadering van gelijke weging

Tijdsperiode: 1/1/2023 - 31/12/2023
Bron: Morningstar Direct
Indexes worden niet beheerd en zijn niet beschikbaar voor directe investeringen

Voor beleggers die liever Amerikaanse mid- en small-capaandelen kopen, hebben we ook de VanEck Morningstar US SMID Moat ETF gelanceerd. Op de lange termijn (meer dan twintig jaar) hebben Amerikaanse kleine en middelgrote aandelen (SMID) beter gepresteerd dan de markt voor large caps, maar hun waarderingen liggen nu dicht bij het laagste punt in twintig jaar vergeleken met large caps wanneer ze worden gewaardeerd tegen de bekende koers-winstverhouding, aldus Morningstar. Sommige beleggers zouden kunnen denken dat het tijd is dat de korting wordt verkleind. Verder zijn er aanwijzingen dat dit deel van de aandelenmarkt inefficiënt is, waardoor er voor Morningstar-analisten meer mogelijkheden overblijven om bedrijven te vinden met brede moats die mogelijk tegen een gereduceerde prijs kunnen handelen.

SMID Cap Forward K/W ten opzichte van Large Cap Forward K/W januari 2004 - december 2023

Bron: Bloomberg. SMID Cap-aandelen vertegenwoordigd door de Russell 2500 Index. Large Cap-aandelen vertegenwoordigd door de S&P 500 Index. Zie disclaimers en beschrijvingen aan het einde van deze presentatie. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.

De Amerikaanse economie herbergt enkele van de meest dynamische bedrijven ter wereld die de toekomst van de wereldwijde economie vormgeven. Na de uitzonderlijke beleggingswinsten van vorig jaar worden ze echter tegen hoge koers-winstverhoudingen verhandeld, wat een drempel kan vormen en beleggers ervan kan weerhouden om in deze beleggingen te investeren. Het kopen van aandelen met brede economische moats zou een manier kunnen zijn om dit vraagstuk op te lossen.

1 In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige rendementen.

2 Gebaseerd op het aandelenonderzoek van Morningstar. Meer dan 100 analisten voeren bedrijfs- en sectoronderzoek uit. De analist beoordeelt de kracht van concurrentievoordeel, of moat: Geen, smal of breed. De analist gebruikt een 'discounted cashflow-model' om een schatting van de reële waarde te ontwikkelen die de intrinsieke waarde van het bedrijf vertegenwoordigt.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit is een marketingmededeling. Raadpleeg het prospectus van de UCITS en het essentiële-informatiedocument voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten.

Voor beleggers in Zwitserland: VanEck Switzerland AG, met hoofdkantoor in Genferstrasse 21, 8002 Zurich, Zwitserland, is door de beheermaatschappij aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Zwitserland. Een exemplaar van het meest recente prospectus, de statuten, het essentiële-informatiedocument, het jaarverslag en het halfjaarverslag kunt u vinden op onze website www.vaneck.com of kosteloos verkrijgen bij de vertegenwoordiger in Zwitserland: First Independent Fund Services Ltd, Feldeggstrasse 12, 8008 Zürich, Zwitserland. Zwitsers betaalkantoor: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

Voor beleggers in Groot-Brittannië: VanEck Securities UK Limited (FRN: 1002854) is een aangestelde vertegenwoordiger van Sturgeon Ventures LLP (FRN: 452811), die is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk, om de producten van VanEck te distribueren naar door de FCA gereguleerde bedrijven, zoals onafhankelijke financiële adviseurs (IFA's) en vermogensbeheerders. Particuliere klanten dienen niet te vertrouwen op de verstrekte informatie en dienen de hulp van een IFA in te roepen voor beleggingsadvies.

De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH, VanEck Switzerland AG, VanEck Securities UK Limited en hun verbonden en gelieerde bedrijven (samen 'VanEck') wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in dit artikel kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Er kunnen broker- of transactiekosten in rekening worden gebracht.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF, VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF, VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij opgericht naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF moet worden geïnterpreteerd als het verwerven van aandelen van de ETF en niet van de onderliggende bezittingen.

Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van onderstaande lokale informatieverstrekkers. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen.

Verenigd Koninkrijk - Facilitair kantoor: Computershare Investor Services PLC
Oostenrijk - Facilitair kantoor: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Duitsland - Facilitair kantoor VanEck (Europe) GmbH
Spanje - Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH
Zweden - Betaalkantoor: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Frankrijk - Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH
Portugal - Betaalkantoor: BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A.
Luxemburg - Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH

De Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM zijn handelsmerken van Morningstar, Inc. en zijn voor bepaalde doeleinden door VanEck in licentie genomen. VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (de "ETF") wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Morningstar, en Morningstar doet geen uitspraken over de wenselijkheid van beleggen in de ETF.

Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus IndexSM zijn servicemerken van Morningstar, Inc. voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door VanEck. VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF (de "ETF") wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Morningstar, en Morningstar doet geen uitspraken over de wenselijkheid van beleggen in de ETF.

De S&P 500 Index (de 'Index') is een product van S&P Dow Jones Indices LLC en/of zijn gelieerde bedrijven en is in licentie genomen voor gebruik door VanEck Associates Corporation. Copyright © 2020 S&P Dow Jones Indices LLC, een divisie van S&P Global, Inc., en/of zijn gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Gedeeltelijke of gehele herdistributie of reproductie zonder schriftelijke toestemming van S&P Dow Jones Indices LLC is verboden. Ga naar www.spdji.com voor meer informatie over de indices van S&P Dow Jones Indices LLC. S&P® is een gedeponeerd handelsmerk van S&P Global en Dow Jones® is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, de aan hen gelieerde ondernemingen, noch hun externe licentieverleners verstrekken expliciete of impliciete garanties of waarborgen over de mogelijkheid van een index om de beleggingscategorie of marktsector die ze worden geacht te vertegenwoordigen, nauwkeurig weer te geven. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, hun gelieerde ondernemingen noch hun externe licentieverleners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van enige index of van de daarin opgenomen gegevens.
Het is niet mogelijk om direct in een index te beleggen.

Alle rendementsinformatie is gebaseerd op historische gegevens en voorspelt geen toekomstige rendementen. beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH