Skip directly to Accessibility Notice

Betaaldag goud dankzij gok Fed

17 mei 2023

Leestijd 5 MIN

 

Goud bereikte in april een hoogtepunt voor het jaar; een pauze van de Fed kan positief zijn voor goud en de prijs van het goud mogelijk nog hoger drijven.

De prijs van goud begin mei hoger

Goud heeft zijn trend hoger voortgezet in april. Op 13 april bereikte het een hoogtepunt van $ 2048 per ounce, wat samenviel met het laagste punt van de Amerikaanse dollar (DXY-index)1voor het jaar. Daarna handelde de munt in een krap bereik rond het niveau van $ 2000, onder druk van een opleving van de Amerikaanse dollar in de tweede helft van april. Nu de bankencrisis 'onder controle' is, hebben de markten hun aandacht gericht op de volgende beleidsvergadering van de U.S. Federal Reserve (Fed) en wordt er gekeken naar actuele economische berichten voor aanwijzingen. De maandelijkse berichten waren nogal gemengd, wat de ondoorzichtigheid van de markt in stand hield. De Consumer Price Index (CPI)2 liet voor maart een dalende inflatie zien, maar de Core CPI (CPI exclusief voedsel en energie) steeg met 5,6% ten opzichte van een jaar geleden, boven de algemene maatstaf, die met 5% steeg. Ondertussen steeg de Core Personal Consumption Expenditures (PCE)3, de favoriete inflatiemeter van de Fed, tot 4,9% in het eerste kwartaal van 2023. De Purchasing Managers Indexes (PMI's)4 van de productie- en dienstensector verrasten in de VS positief, terwijl het bbp voor het eerste kwartaal van 2023 uitkwam op 1,1%, ruim onder de verwachtingen van 1,9%. Goud en de Amerikaanse dollar schommelden terwijl marktdeelnemers en leden van de Fed de gegevens beoordeelden en hun mening gaven over de uitkomsten van het monetaire beleid. Goud sloot op 28 april op $ 1990, met een stijging van $ 20,72 per ounce (1,05%) voor de maand.

De NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)5 presteerde beter dan goud en nam in april toe met 3,63%. De MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR)6 steeg met 0,40%. Het rapportageseizoen over het eerste kwartaal van 2023 is goed van start gegaan nu de goudmijnbedrijven tot nu toe over het algemeen aan de verwachtingen voldoen of deze overtreffen. Goudaandelen doen het dit jaar beter dan goud, na jaren van underperformance. Het consequent voldoen aan de verwachtingen is een belangrijke drijvende kracht voor wat naar onze verwachting uiteindelijk een herwaardering van goudaandelen zal zijn. Dit wordt niet alleen ondersteund door onze verwachting van hogere goudprijzen, maar ook door de voortdurende inzet van de bedrijven om waarde te creëren via kostenbeheersing, gedisciplineerde groei en focus op rendement.

Bankencrisis: ingedamd?

Het is waarschijnlijk nog wat te vroeg om te zeggen of de bankencrisis onder controle of voorbij is. De ineenstorting en redding van nog een bank, First Republic Bank, afgelopen weekend, is een duidelijk bewijs dat er nog steeds risico's bestaan. Opnieuw grepen toezichthouders in en werd een catastrofaal faillissement afgewend. Het geeft echter opnieuw aan dat het wereldwijde financiële systeem op dit moment kwetsbaar is. Zelfs al was dit het einde van de bankturbulentie, wat onwaarschijnlijk lijkt, dan nog laten deze recente ontwikkelingen zien dat de hogere rente de economie zwaar onder druk zet en de kans op een recessie of harde landing zeker vergroot en versnelt. Het maakt ook heel duidelijk dat andere sectoren van de economie ook kwetsbaar kunnen zijn, waardoor de onzekerheid en volatiliteit op de markten toeneemt. Dit is goed voor de goudprijzen.

Nu de inflatie ver boven de doelstelling van de Fed ligt, staat de Fed tussen twee vuren. De strijd tegen de inflatie is duidelijk nog niet voorbij, maar de Fed kan gedwongen worden hun renteverhogingsprogramma stop te zetten voordat zich ergens anders een nieuwe crisis ontwikkelt. Historisch gezien (denk aan de jaren '70) is een stop-and-go aanpak van de inflatiebestrijding niet succesvol geweest. Helaas bestaat de kans dat het niet mogelijk is de inflatie onder controle te houden zonder de economie grote schade toe te brengen. In een artikel van Bloomberg werd de voormalige minister van Financiën, Lawrence Summers, geciteerd, die zei dat het beteugelen van de inflatie waarschijnlijk zal leiden tot een 'betekenisvolle' economische neergang.iSommigen schatten dat de gevolgen van de recente bankencrisis gelijk zijn aan een of twee renteverhogingen met 25 basispunten door de Fed, wat erop wijst dat zelfs als de Fed een pauze inlast, de verslechterende kredietvoorwaarden de economie en de inflatie zullen afremmen. Dit is natuurlijk speculatief, want er is geen manier om deze effecten te kwantificeren. Maar het lijkt logisch dat blijvende gevolgen van de onrust in de banksector de economie kunnen blijven beïnvloeden. 'Onder controle?', misschien, 'ingedamd?', waarschijnlijk nog niet.

Fed-pauze is gunstig voor goud

Goud bevindt zich momenteel wellicht in een bevoorrechte positie. Een Fed-pauze werpt een vlag op: de economie is zo zwak dat de Fed bang is te veel schade aan te richten door de rente verder te verhogen; dit is positief voor goud, zowel omdat beleggers bij een zwakke economie naar goud grijpen, als omdat het aantrekkelijker is om goud te bezitten bij lagere rentevoeten. Ook de gevolgen van een Fed-pauze op langere termijn op de inflatieverwachtingen kunnen goud ondersteunen: blijft de inflatie hoog? Is er een aanzienlijk risico dat de inflatie weer versnelt? Goud wordt beschouwd als een hedge tegen inflatie en de historische prestaties in periodes met een hoge inflatie bevestigen deze rol.

Goud stijgt historisch in periodes van hoge inflatie

Goud nominaal en reëel rendement in Amerikaanse dollars als functie van de jaarlijkse inflatie*

Goud stijgt historisch in periodes van hoge inflatie

* Per 31 december 2022. Op basis van j-o-j wijzigingen in US dollars voor "goud": LMBA Gold Price PM en 'inflatie': US CPI sinds januari 1971.

Bron: World Gold Council, Bloomberg, ICE. Gegevens per 31 december 2022.

Bovendien zou een pauze van de Fed moeten leiden tot zwakte van de Amerikaanse dollar. De omkering van de sterke dollartrend van 2022 zou volgens ons ook in 2023 een belangrijke aanjager van de goudprijs moeten zijn. Het debacle rond het Amerikaanse schuldenplafond en de berichten over een mogelijke technische wanbetaling vanaf 1 juni wegen zwaar op de dollar. Het behoeft geen betoog dat een daadwerkelijk faillissement rampzalig zou zijn. Diversificatie buiten de Amerikaanse dollar om met goud is een onderwerp dat we onlangs hebben behandeld in de context van de recordaankopen van goud door centrale banken in 2022, met aanhoudende effecten in 2023. De dekking van het de-dollarisatiethema is onlangs toegenomen. Een rapport van de Bank of America licht onderzoek uit waaruit een reeks technische goudpatronen blijkt die goudprijzen ondersteunen in het bereik van $ 2078 tot mogelijk $ 2543 per ounce. In datzelfde rapport wijzen zij op de angst voor ontwaarding van de dollar als een andere drijvende kracht achter de vraag naar goud, omdat andere landen hun afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar willen verminderen door transacties in andere valuta's te verrichten.

Iedereen praat de dollar naar beneden

Everyone is Talking Down the Dollar

Bron: BofA ETF Research, Bloomberg.

Wereldwijde de-dollarisatie

Het verschuiven van de dominantie van de Amerikaanse dollar als wereldmunt naar andere munten, als dat gebeurt, is duidelijk iets dat veel tijd in beslag zou nemen. Maar de huidige inspanningen om de dollar wereldwijd te de-dollariseren zijn zonder twijfel negatief voor de Amerikaanse dollar. Alleen al een zwakkere dollar stimuleert de goudprijs. Bovendien zou zelfs een kleine verschuiving in beleggingen buiten de Amerikaanse dollar om in goud al leiden tot een aanzienlijk hogere vraag naar goud, omdat goud zo ondergewaardeerd is. Goud is gekozen door centrale banken; anderen kunnen volgen.

Belangrijke kennisgevingen

i Bloomberg Notes, 4/26/2023, “Summers Says US Inflation Won’t Drop to 2% Without a Downturn,”

1 De U.S. Dollar Index meet de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje buitenlandse valuta's, vaak een mandje valuta's van Amerikaanse handelspartners genoemd.

2 De Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) is een maatstaf voor de gemiddelde verandering van de prijzen die stedelijke consumenten tussen twee momenten betalen voor goederen en diensten. De CPI kan ook de koopgewoonten van stedelijke consumenten representeren.

3 De Core Personal Consumption Expenditures Index (PCE) is een prijsindex die de prijzen meet die consumenten betalen voor goederen en diensten zonder de volatiliteit die wordt veroorzaakt door bewegingen in de voedsel- en energieprijzen.

4 Purchasing Managers' Indexes (PMI's) zijn indices van de overheersende richting van economische trends in de productie- en dienstensector. Het bestaat uit een diffusie-index die samenvat of de marktvoorwaarden, zoals gezien door inkoopmanagers, zich uitbreiden, gelijk blijven of krimpen.

5 NYSE Arca Gold Miners Index is een servicemerk van ICE Data Indices, LLC of aan ICE Data Indices, LLC gelieerde ondernemingen ('ICE Data') en is in licentie genomen door VanEck UCITS ETF plc. (het "Fonds") in verband met VanEck Gold Miners UCITS ETF (het "Subfonds"). Noch het fonds, noch het subfonds worden gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door ICE Data. ICE Data doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot het fonds, het subfonds of het vermogen van de NYSE Arca Gold Miners Index om het rendement van de algemene aandelenmarkt te volgen. ICE DATA GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GERELATEERD AAN DE NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL IS ICE DATA AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF GEDERFDE WINSTEN), ZELFS NIET ALS ICE DATA IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ICE Data Indices, LLC en zijn gelieerde ondernemingen ('ICE Data'), hun indices en de daaraan gerelateerde informatie, de naam 'ICE Data' en de aan deze onderneming gerelateerde handelsmerken zijn intellectueel eigendom van en in licentie gegeven door ICE Data, en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt, of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE Data. Het fonds is niet doorgegeven op grond van zijn rechtmatigheid of geschiktheid en wordt niet gereglementeerd, uitgegeven, goedgekeurd, verkocht, gegarandeerd of aangeprezen door ICE Data.

6 MVIS®️ Global Junior Gold Miners Index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH (een volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation). MVIS heeft Solactive AG gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. Solactive AG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH ('MarketVector') heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. De VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door MarketVector. MarketVector doet geen uitspraken over de wenselijkheid om in het fonds te beleggen.

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH