Skip directly to Accessibility Notice

China ETF

Beleggen in de dynamische nieuwe economie van China

China's bloeiende nieuwe economie speelt een steeds belangrijkere rol op het wereldtoneel. De China ETF van VanEck maakt het mogelijk van dit potentieel te profiteren. De ETF geeft blootstelling aan de economische effecten van wat de grootste middenklasse ter wereld zou kunnen worden.

VanEck New China ESG UCITS ETF

  • Beleggen in de nieuwe economie van China
  • Sectoren die naar verwachting de toekomstige groei zullen leiden
  • Grondige financiële en ESG-screening
CNEW

ETF-details

ETF-details

Basisticker: CNEW
ISIN: IE0000H445G8
TER: 0.60%
AUM: $6,1 Mln (per 27-09-2023)
SFDR CLASSIFICATIE: Artikel 8

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico: u kunt maximaal 100% van uw inleg verliezen vanwege opkomende marktrisico's en het risico van beleggen in kleinere bedrijven, zoals hieronder zijn beschreven in de Main Risk Factors, de KID en het prospectus.

De China ETF van VanEck

Met een bevolking van meer dan 1,4 miljard mensen heeft China een enorme en diverse markt, die aanzienlijke mogelijkheden biedt voor beleggers. De jonge bevolking van het land, met een gemiddelde leeftijd van slechts 38 jaar, zal naar verwachting de economische groei en de consumentenuitgaven de komende jaren stimuleren. China's snel groeiende rijkdom biedt extra kansen voor beleggers. Door te beleggen in de China ETF van VanEck krijgt u toegang tot dit interessante groeipotentieel. Met één enkele aankoop kunt u blootstelling krijgen aan een gediversifieerde portefeuille van bedrijven die uniek gepositioneerd zijn om te profiteren van China's nieuwe economie, de dynamische bevolking en groeiende middenklasse van het land.

China mogelijk op weg om de grootste economie ter wereld te worden

Volgens sommige voorspellingen zal China de VS in de komende jaren voorbijstreven als 's werelds grootste economie. De indrukwekkende groei van het land lijkt voorlopig ook nog niet te vertragen. China heeft aanzienlijke investeringen gedaan in onderzoek en ontwikkeling, infrastructuur en opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en 5G. Hierdoor is China wereldleider geworden in veel belangrijke sectoren en kan het land zijn economie ook in de toekomst verder laten groeien. De volgende factoren zullen van cruciaal belang zijn voor de groei:

China's groeiende middenklasse stimuleert de groei

De Chinese middenklasse groeit veel sneller dan in andere grote economieën. Het land zou binnenkort de grootste middenklasse ter wereld kunnen hebben. Als gevolg daarvan zullen bepaalde sectoren meer profiteren dan andere, mede dankzij het stijgende BBP per hoofd van de bevolking en de algemene welvaart in het land.

De volgende grafiek toont het aandeel van de stedelijke huishoudens op basis van inkomen. Het is opmerkelijk dat tot de jaren '80 bijna alle huishoudens als arm werden aangemerkt. Na de eerste golf, die de groei van een lagere middenklasse vertegenwoordigt, werd de hogere middenklasse de grootste sociale klasse. Naar verwachting zal in 2025 bijna 60% van de Chinese stedelijke huishoudens tot de hogere middenklasse behoren.


Aandeel van stedelijke huishoudens per inkomen

Bron: Chinees Bureau voor de Statistiek, analyse van McKinsey Global Institute.

Bron: Gegevens van de nationale rekeningen afkomstig van de Wereldbank en de OESO per 2022.

VanEck China ETF richt zich op de nieuwe economie van het land

De VanEck China ETF maakt een belegging in de groeiende nieuwe economie van het land mogelijk. Na een zorgvuldige analyse van de demografische en macro-economische trends in China en de rest van Azië richt de ETF zich op specifieke sectoren die naar verwachting de groei in de komende decennia zullen stimuleren. In het kielzog van een groeiende hogere middenklasse en een stijgend besteedbaar inkomen zullen sectoren zoals luxegoederen en -diensten, consumptiegoederen, informatietechnologie en gezondheidszorg naar verwachting beter presteren.


Klik op de volgende knoppen voor meer informatie:

Grondige financiële en ESG-screening

VanEck China ETF hanteert een gedetailleerde methode om de bedrijven die in de beleggingsstrategie zijn opgenomen te filteren. Er wordt rekening gehouden met zowel fundamentele als ESG-gerelateerde factoren.

VanEck China ETF volgt de MarketGrader New China ESG Index, die een gedegen fundamentele screening toepast op de bedrijven die in de portefeuille zijn opgenomen. Het proces begint met het doorlichten van de jaarrekeningen en het beoordelen of deze bedrijven de kenmerken vertonen die nodig zijn om op lange termijn duurzame rendementen te genereren. Vervolgens worden verschillende indicatoren gegroepeerd in een enkele score van 0 tot 100, waarbij een waarde groter dan 60 staat voor een BUY-rating. Op deze manier wordt een uniforme en gestandaardiseerde aanpak gehanteerd om goede beleggingsmogelijkheden te identificeren.

In overeenstemming met de algemene doelstelling om beleggers een duurzame en verantwoorde beleggingsoplossing te bieden, maakt VanEck gebruik van de expertise van Owl Analytics. Owl maakt gebruik van de grootste ESG-dataset in de sector op basis van bedrijfspublicaties, deponeringen, nieuwsbronnen en onderzoeksbureaus.

China ETF prestaties

Bron: MarketGrader. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De rendementen van een index zijn niet representatief voor de rendementen van een fonds. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. De Morningstar Global Wide Moat Focus Index is op 22 maart 2021 gelanceerd. Eerdere perioden tonen gesimuleerde indexgegevens op basis van backtesten (“gesimuleerde prestaties uit het verleden”). De gesimuleerde prestaties uit het verleden zijn exclusief vergoedingen en kosten van de VanEck New China ESG UCITS ETF (“het Fonds”) en vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren van een China ETF

Icon

Doordat het fonds geheel of gedeeltelijk is belegd in effecten die zijn uitgegeven in buitenlandse valuta's, kunnen de blootstelling van het fonds aan buitenlandse valuta's en waardeschommelingen ten opzichte van de basisvaluta leiden tot lagere fondsrendementen. Bepaalde buitenlandse valuta's kunnen onderhevig zijn aan grote waardeschommelingen. Dit is een factor waarmee u rekening moet houden als u wilt beleggen in een China ETF.

Icon

Beleggingen in opkomende markten zijn onderhevig aan specifieke risico's en de effecten zijn doorgaans minder liquide en minder efficiënt. Bovendien kunnen de effectenmarkten minder goed gereguleerd zijn. Specifieke risico's kunnen hoger zijn ten gevolge van wisselkoersschommelingen en deviezencontroles, beperkingen ten aanzien van repatriëring van fondsen of andere assets, overheidsingrijpen, hogere inflatie, en sociale, economische en politieke onzekerheden. Een ander risico van beleggen in deze ETF is dat de beoordeling van de Chinese financiële verslagen door de betrokken toezichthouders mogelijk ontoereikend is. 

Icon

Effecten van kleinere bedrijven kunnen volatieler en minder liquide zijn dan die van grotere bedrijven. Kleinere bedrijven kunnen, in vergelijking met grotere bedrijven, minder lang actief zijn, over minder financieringsmiddelen beschikken, een minder goede concurrentiepositie hebben, een minder gediversifieerd productaanbod hebben, in grotere mate onderhevig zijn aan marktdruk en een kleinere markt voor hun effecten hebben. Dit is nog een andere factor waarmee u rekening moet houden voordat u belegt in een China ETF.

Neem contact met ons op voor meer informatie:

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs