Circulaire economie ETF

ISIN: IE0001J5A2T9

 • Blootstelling aan bedrijven die de innovatie in hulpbronnenefficiëntie stimuleren
 • Beleg in de huidige leiders op het gebied van duurzame productie en recycling
 • 0,4% TER
 • Duurzame ETF met een milieudoelstelling (SFDR artikel 9)

Risico's van een circulaire economie ETF: u kunt maximaal 100% van uw inleg verliezen vanwege de Belangrijke risicofactoren, zoals het industrie- of sectorconcentratierisico en de liquiditeitsrisico's die hieronder, in de EBI en in het prospectus worden beschreven. Ontwikkeling van de markt is niet gegarandeerd.

Onze take-make-waste-economie verbruikt bijna 100 miljard ton materiaal per jaar en verspilt meer dan 90% daarvan1. Meer dan 70% van het wereldwijde afval wordt nog steeds op stortplaatsen gestort, waarvan 33% via "openbare storting"2. VanEck's Circular Economy UCITS ETF belegt in bedrijven die voorop lopen in de strijd van de planeet tegen afval door oplossingen voor recycling en hergebruik mogelijk te maken en goederen van gerecyclede materialen te produceren.


1 Circularity Gap Report 2022

2 ESWET

Nieuw economisch model

Circulaire economie helpt niet alleen de planeet, maar kan ook tastbare economische voordelen opleveren voor bedrijven die efficiënt met hulpbronnen omgaan. De British Metals Recycling Association schat dat het gebruik van staalschroot in het productieproces de koolstofemissies met 58% vermindert en 72% van de energie bespaart in vergelijking met de productie uit grondstoffen. Tegelijkertijd vereisen gerecycleerd aluminium en koper respectievelijk 95% en 85% minder energie in vergelijking met de productie van primair materiaal.

Circulaire economie biedt ook kansen voor bedrijven die bereid zijn hun toeleveringsketen aan te passen of hulpbronefficiënte diensten en grondstoffen voor de productie in te brengen. Dergelijke activiteiten zijn niet beperkt tot recycling zelf, maar kunnen ook betrekking hebben op duurzaam ontwerp, inkoop, optimalisering van het gebruik en platforms die hergebruik en herdistributie van goederen mogelijk maken.

Toegang tot participanten via een circulaire economie ETF

De VanEck Circular Innovators UCITS ETF wil via beleggingen in bedrijven die actief zijn op het gebied van afvalbeheer, waterzuivering en -behandeling, biobrandstoffen en diensten en goederen met betrekking tot hergebruik van materialen en producten, blootstelling bieden aan bedrijven die bijdragen aan verschillende vormen van efficiënt gebruik van hulpbronnen. Hieronder vindt u voorbeelden van bedrijven waaruit de ETF bestaat.

Darling Ingredients Inc. verzamelt en recyclet dierlijke bijproducten en gebruikte bakolie van restaurants. Het bedrijf levert ook diensten voor het opvangen van vetten aan restaurants. Darling verwerkt deze grondstoffen tot eindproducten zoals talg, vlees- en beendermeel en geel vet voor verkoop in de Verenigde Staten en overzee.

VanEck Circular Economy UCITS ETF

ISIN: IE0001J5A2T9


 • In een enkele transactie toegang tot participanten op het gebied van efficiënt hulpbronnengebruik
 • Toegang tot het nieuwe economische model
 • Investeren in een schonere planeet
 • Gediversifieerd over ten minste 25 bedrijven
 • Relatief lage kosten bij 0,4% TER
Risk indication: 4 out of 7

Belangrijkste risicofactoren van de circulaire economie ETF

Icon

Dit risico doet zich voor wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer de desbetreffende markt illiquide is, dan kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of überhaupt te initiëren of liquideren.

Raadpleeg voor meer informatie over risico's het hoofdstuk over risicofactoren in het prospectus van het desbetreffende fonds. Het prospectus kunt u vinden op www.vaneck.com.

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs

Waarom ETFs van VanEck?

 • Al sinds onze oprichting in 1955 lopen we continu voorop in innovatie en bieden u toegang tot nieuwe beleggingskansen, zoals goudfondsen, opkomende-marktfondsen en ETFs.
 • Wij zijn een private onderneming, waardoor we ons kunnen richten op de langetermijnbelangen van onze klanten.
 • Onze ETFs zijn transparant: de onderliggende effecten worden daadwerkelijk gekocht (geen synthetische replicatie). De effecten worden niet uitgeleend.*
* Dit geldt alleen voor de Europese ETFs van VanEck.
click-to-view-youtube-video
Neem contact met ons op voor meer informatie: