nl nl false false

Circulaire economie ETF

Investeer in een duurzame economie

VanEck Circular Economy UCITS ETF

  • Met één enkele transactie beleggen in bedrijven die bijdragen aan efficiënt hulpbronnengebruik
  • De Circulaire Economy ETF biedt toegang tot dit nieuwe economische model
  • Investeren in een schonere planeet
  • Gediversifieerd over ten minste 25 bedrijven

ETF-details

ETF-details

Basisticker: REUS
ISIN: IE0001J5A2T9copy-icon
TER: 0,40%
AUM: $6,9 Mln (per 12-07-2024)
SFDR classificatie: Artikel 9

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico's van een circulaire economie ETF: u kunt maximaal 100% van uw inleg verliezen vanwege de Belangrijke risicofactoren, zoals het industrie- of sectorconcentratierisico en de liquiditeitsrisico's die hieronder, in de EBI en in het prospectus worden beschreven. Ontwikkeling van de markt is niet gegarandeerd.

Onze take-make-waste-economie verbruikt bijna 100 miljard ton materiaal per jaar en verspilt meer dan 90% daarvan1. Meer dan 70% van het wereldwijde afval wordt nog steeds op stortplaatsen gestort, waarvan 33% via "openbare storting"2. VanEck's Circular Economy UCITS ETF belegt in bedrijven die voorop lopen in de strijd van de planeet tegen afval door oplossingen voor recycling en hergebruik mogelijk te maken en goederen van gerecyclede materialen te produceren.


1 Circularity Gap Report 2022

2 ESWET

Nieuw economisch model

Circulaire economie helpt niet alleen de planeet, maar kan ook tastbare economische voordelen opleveren voor bedrijven die efficiënt met hulpbronnen omgaan. De British Metals Recycling Association schat dat het gebruik van staalschroot in het productieproces de koolstofemissies met 58% vermindert en 72% van de energie bespaart in vergelijking met de productie uit grondstoffen. Tegelijkertijd vereisen gerecycleerd aluminium en koper respectievelijk 95% en 85% minder energie in vergelijking met de productie van primair materiaal.

Circulaire economie biedt ook kansen voor bedrijven die bereid zijn hun toeleveringsketen aan te passen of hulpbronefficiënte diensten en grondstoffen voor de productie in te brengen. Dergelijke activiteiten zijn niet beperkt tot recycling zelf, maar kunnen ook betrekking hebben op duurzaam ontwerp, inkoop, optimalisering van het gebruik en platforms die hergebruik en herdistributie van goederen mogelijk maken.

Toegang tot participanten via een circulaire economie ETF

De VanEck Circular Innovators UCITS ETF wil via beleggingen in bedrijven die actief zijn op het gebied van afvalbeheer, waterzuivering en -behandeling, biobrandstoffen en diensten en goederen met betrekking tot hergebruik van materialen en producten, blootstelling bieden aan bedrijven die bijdragen aan verschillende vormen van efficiënt gebruik van hulpbronnen. Hieronder vindt u voorbeelden van bedrijven waaruit de ETF bestaat.

Darling Ingredients Inc. verzamelt en recyclet dierlijke bijproducten en gebruikte bakolie van restaurants. Het bedrijf levert ook diensten voor het opvangen van vetten aan restaurants. Darling verwerkt deze grondstoffen tot eindproducten zoals talg, vlees- en beendermeel en geel vet voor verkoop in de Verenigde Staten en overzee.

Kurita Water Industries Ltd. produceert, verkoopt en onderhoudt waterbehandelingsapparatuur en -systemen. De producten van het bedrijf omvatten waterzuiverings- en afvalwaterbehandelingsapparatuur en bodemsaneringssystemen. Kurita produceert en verkoopt ook chemicaliën voor waterbehandeling in verband met sanitaire voorzieningen, airconditioning en de bouw.

Waste Management Inc. levert diensten op het gebied van afvalbeheer, waaronder inzameling, overslag, recycling, terugwinning van grondstoffen en verwijdering en exploiteert faciliteiten voor de omzetting van afval in energie. Het bedrijf bedient gemeentelijke, commerciële, industriële en particuliere klanten in heel Noord-Amerika.

UPM is een Fins bedrijf dat bosbouwproducten produceert. Het bedrijf richt zich op fijn en speciaal papier, gesiliconiseerd papier, industriële verpakkingen, verpakkingen en biobrandstoffen, waarbij een aanzienlijk deel van de grondstoffen afkomstig is van gerecyclede vezels.

Tomra Systems ASA ontwikkelt, produceert en verkoopt recyclingmachines. De oplossingen van het bedrijf worden gebruikt voor automatische afval- en metaalsortering, alsook voor omgekeerde verkoop (flesseninzameling) met behulp van sensoren, röntgenstralen en objectherkenning.

Brambles Limited is een wereldwijd logistiek bedrijf dat diensten levert op het gebied van pallet- en plastic containerpooling. Brambles levert gestandaardiseerde pallets, kratten en containers aan klanten, die deze apparatuur en de ondersteunende diensten van Brambles gebruiken om goederen door de toeleveringsketen te vervoeren. Klanten regelen de terugkeer van de apparatuur naar Brambles of dragen deze over aan een andere deelnemer voor hergebruik.

Befesa SA biedt recyclingdiensten voor gevaarlijk afval. Het bedrijf is actief in de recycling van staalstof en aluminiumzouten, waarbij het afval van zijn klanten verzamelt, het recyclet en als grondstoffen opnieuw op de markt brengt.

Umicore SA is een materiaaltechnologiebedrijf. Het bedrijf exploiteert recyclinginstallaties voor metalen en geavanceerde materialen. Umicore werkt met metalen die cruciaal zijn voor de koolstofvrije energietransitie, zoals, maar niet beperkt tot, koper, kobalt, lithium en zeldzame aardmetalen.

Belangrijkste risicofactoren van de circulaire economie ETF

Icon

Dit risico doet zich voor wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer de desbetreffende markt illiquide is, dan kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of überhaupt te initiëren of liquideren.

Icon

De koersen van de door het fonds aangehouden effecten zijn onderhevig aan risico's die zijn verbonden aan beleggen in de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorspelbare waardedalingen. U kunt geld verliezen als u in het fonds belegt.

Icon

De beleggingen van het fonds kunnen geconcentreerd zijn in een of meer specifieke sectoren of subsectoren. Economische, politieke of andere omstandigheden die een negatief effect hebben op deze sectoren of subsectoren, kunnen een nadeliger effect op de fondsrendementen hebben dan wanneer de fondsbeleggingen zouden zijn gespreid over een breder scala aan sectoren of subsectoren.

Neem contact met ons op voor meer informatie: