Defensie ETF

Beleggen in de wereldwijde defensiesector

Te midden van de wereldwijde onzekerheid is het thema veiligheid en defensie teruggekeerd op de agenda van financiële beleggers. De defensie ETF van VanEck biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in de toonaangevende leveranciers van defensietechnologieën, grootschalige cyberbeveiliging en andere aan defensie gerelateerde diensten.

Defense ETF - Fund Overview

VanEck Defense UCITS ETF

  • Blootstelling aan toonaangevende bedrijven in de wereldwijde defensiesector
  • Gediversifieerde toegang tot de marktleiders
  • Een transparante, eenvoudige belegging
DFNS

ETF-details

ETF-details

Basisticker: DFNS
ISIN: IE000YYE6WK5
TER: 0,55%
AUM: $820,1 Mln (per 21-06-2024)
SFDR CLASSIFICATIE: Artikel 6

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico: Beleggers in de defensie ETF kunnen maximaal 100% van hun inleg verliezen vanwege de Belangrijkste Risicofactoren, zoals het industrie- of sectorconcentratierisico en de liquiditeitsrisico's die in de EBI en in het prospectus worden beschreven.

Veranderende tijden

Van oudsher zijn uitgaven aan defensie een gevoelig onderwerp in ontwikkelde landen. Het aandeel van de Europese defensie-uitgaven daalde na de val van de Berlijnse muur en de USSR tot onder de 2% van het bruto binnenlands product (BBP) en heeft zich sindsdien niet meer hersteld. Maar door de recente geopolitieke conflicten en bezorgdheid over de veiligheid in de wereld is het perspectief gaan verschuiven. De West-Europese regeringen, die de regels van 2% aan militaire uitgaven van de NAVO stelselmatig schenden, kondigden zware investeringen aan in de defensieve infrastructuur en voorraden, evenals het voornemen om zich voortaan aan de 2%-regel te houden. De huidige oorlog in Oekraïne heeft aangetoond dat de landen over onvoldoende munitiecapaciteit beschikken en heeft een chronisch gebrek aan onderhoudsuitgaven aan het licht gebracht.

In mei 2022 nam de Duitse regering in een zogenaamde 'Zeitenwende' een wetsontwerp aan waarbij 100 miljard euro werd toegewezen aan een speciaal fonds voor bewapening. Dit was een verandering van een reeds lang bestaand defensief beleid. De regering heeft ook aangekondigd de jaarlijkse defensie-uitgaven in 2023 met 10 miljard euro te willen verhogen.


(West) Duitse defensie-uitgaven, % van BBP

Bron: Reuters, World Bank.

De Nederlandse regering heeft voor 5 miljard euro aan extra defensie-uitgaven goedgekeurd in het kader van een structurele beleidswijziging. Hierdoor zal het defensiebudget in 2023 met 40% stijgen.


Nederlandse defensie-uitgaven, % van BBP

Bron: Reuters, World Bank.

Het traditioneel neutrale Zweden werd geconfronteerd met een drastische verschuiving in de publieke opinie, die het land ertoe aanzette het lidmaatschap van de NAVO na te streven. De nieuwe regering heeft aangekondigd de defensie-uitgaven op te schroeven om de 2%-doelstelling tegen 2026 te halen.


Zweedse defensie-uitgaven, % van BBP

Bron: Reuters, World Bank.

Een geschiedenis in het teken van innovatie

Defensiebedrijven investeren vaak veel in onderzoek en ontwikkeling om geavanceerde technologie en producten te creëren. Deze focus op innovatie kan leiden tot vooruitgang, die niet alleen voor militair gebruik kan worden ingezet.

Straalmotoren werden in de jaren veertig door het leger ontwikkeld voor straaljagers en zijn sindsdien aangepast voor gebruik in commerciële vliegtuigen, die een revolutie in het luchtverkeer teweeg hebben gebracht.

Het Global Positioning System, dat nu algemeen wordt gebruikt in mobiele apparaten voor navigatie, werd oorspronkelijk ontwikkeld door het Amerikaanse leger voor navigatie en lokalisatie.

ARPANET, de voorloper van het moderne internet, werd in de jaren zestig ontwikkeld door het Amerikaanse Ministerie van Defensie, om de communicatie en informatie-uitwisseling tussen militaire installaties te vergemakkelijken.


Aantal internet hosts (IPv4) – logarithmische schaal


Internet hosts count (IPv4) – log scale


Bron: Internet Systems Consortium.

In 1937 ontwikkelde een groep Britse natuurkundigen een eerste multigolfmagnetron, een instrument dat korte golven kon produceren, voor de Britse en Amerikaanse militaire radarinstallaties in de Tweede Wereldoorlog. In 1940, toen er behoefte ontstond aan preciezere metingen, vonden Engelse wetenschappers een klep uit die voor het eerst pulsen microgolfradio-energie kon produceren bij een golflengte van 10 cm, de zogenaamde microgolven. In 1945 werd het verwarmingseffect van een microgolfbundel met hoog vermogen bij toeval ontdekt door Percy Spencer, een Amerikaanse ingenieur die toen bij Raytheon werkte. Raytheon gaf later in 1955 zijn patenten voor de eerste magnetron voor thuisgebruik in licentie.

Uitgebreide methodologie

De defensie ETF van VanEck hanteert een robuuste aanpak voor het selecteren en screenen van de bedrijven die in de beleggingsstrategie zijn opgenomen. Dit is gebaseerd op onze jarenlange ervaring in het construeren van ETFs. Alleen 'pure play-bedrijven' (d.w.z. bedrijven met ten minste 50% omzet in de defensiesector) komen in aanmerking voor de ETF.

Klik op de volgende knoppen voor meer informatie:

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren van een defensie ETF

Icon

De beleggingen van het fonds kunnen geconcentreerd zijn in een of meer specifieke sectoren of subsectoren. Economische, politieke of andere omstandigheden die een negatief effect hebben op deze sectoren of subsectoren, kunnen een nadeliger effect op de fondsrendementen hebben dan wanneer de fondsbeleggingen zouden zijn gespreid over een breder scala aan sectoren of subsectoren.

Icon

Er is sprake van liquiditeitsrisico wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer de desbetreffende markt illiquide is, kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of überhaupt te initiëren of te liquideren. Dit is een factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het beleggen in een Defense-ETF.

Icon

De koersen van de door het fonds aangehouden effecten zijn onderhevig aan risico's die zijn verbonden aan beleggen in de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorspelbare waardedalingen. U kunt geld verliezen als u in het fonds belegt.

Neem contact met ons op voor meer informatie: