Groene ETF

Investeer in een groenere toekomst

Wij bieden verschillende Groene ETF’s aan:

Waarom beleggen in een groene ETF?

Het is nog nooit zo belangrijk geweest als nu om een actieve bijdrage te leveren aan de groene transitie. Via een groene ETF kunt u bijdragen de intensieve CO2-economie te vervangen door een CO2-neutrale economie2.

Overheden hebben de laatste tijd hun inspanningen op het gebied van deze radicale transformatie aanzienlijk verhoogd. De reden is dat hiermee alle aspecten van de klimaatcrisis, van vervuiling en verlies van biodiversiteit tot afval en schadelijke uitstoot worden aangepakt. In de laatste jaren zijn er ook steeds meer initiatieven ontplooid op wereldwijde schaal om de belangen en inspanningen van de verschillende landen op elkaar af te stemmen. Dit blijkt onder andere uit het recente klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal3.

Dit is terug te zien in de financiële sector. Beleggers zijn op zoek zijn naar mogelijkheden om hier een concrete bijdrage te leveren en niet alleen te kijken naar de rendementen. ESG ETFs hebben echter in de loop van de tijd ook bewezen dat ze interessante financiële prestaties kunnen opleveren. Zo kunnen milieufactoren en rendement van beleggers worden gecombineerd. De VanEck Sustainable World Equal Weight ETF is een voorbeeld van een ESG ETF die sinds 2013 een cumulatief rendementen van meer dan 100% heeft opgeleverd (gegevens per 16 mei 2022)4.

VanEck biedt verschillende groene ETFs aan om op een duurzame manier te beleggen

De groene ETFs van VanEck respecteren de principes van de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Doel: transparantie bereiken

De SFDR werd in 2021 door de Europese Commissie geïntroduceerd en bevat ESG-publicatieverplichtingen voor asset managers en andere marktdeelnemers. Het doel is om te transparantie rondom duurzaamheidsrisico's en de impact van beleggingsprocessen en -strategieën te verhogen. De SFDR-artikelen 8 en 9 geven de hoogst mogelijke duurzaamheidsniveaus weer voor financiële producten.

  • Artikel 8: Financiële producten die het milieu of de maatschappij bevorderen
  • Artikel 9: Financiële producten met duurzame beleggingsdoelstellingen.


1 20 jaar geleden heeft de VN een serie principes gepubliceerd die bijdragen aan een betere wereld. Al meer dan 12.000 bedrijven uit meer dan 160 landen hebben hieraan gehoor gegeven. Deze principes gaan over aspecten zoals het milieu, mensenrechten en corruptie.

2 Bron: Wat is CO2-neutraliteit en hoe kan dit in 2050 bereikt zijn? | Nieuws | Europees parlement (europa.eu).

In december 2019 heeft de Europese Commissie de Europese Green Deal gepresenteerd, het belangrijke plan om de Europese economie in 2050 CO2-neutraal te krijgen.

3 Bron: Wat is CO2-neutraliteit en hoe kan dit in 2050 bereikt zijn? | Nieuws | Europees parlement (europa.eu).

4 Bron: VanEck. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

5 Bron: Waterstof (Europa.eu).

Belangrijkste risicofactoren van een groene ETF

Icon

Een groene ETF kan onderhevig zijn aan liquiditeitsrisico. Er is sprake van liquiditeitsrisico wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer de desbetreffende markt illiquide is, dan kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of überhaupt te initiëren of liquideren.

Icon

Een groene ETF kan een relatief hoog percentage van het fondsvermogen beleggen in een kleiner aantal uitgevers, of kan een groter deel van het fondsvermogen beleggen in één uitgever. Het gevolg is dat de winsten en verliezen op één belegging een grotere impact kunnen hebben op de intrinsieke waarde van het fonds. Daardoor kan de groene ETF volatieler zijn dan fondsen met een grotere diversificatie.

Icon

Effecten van kleinere bedrijven kunnen volatieler en minder liquide zijn dan die van grotere bedrijven. Kleinere bedrijven kunnen, in vergelijking met grotere bedrijven, minder lang actief zijn, minder financiële middelen hebben, een minder goede concurrentiepositie hebben, een minder gediversifieerd productaanbod hebben, meer onderhevig zijn aan marktdruk en een kleinere markt voor hun effecten hebben. Dit kan het risico van een groene ETF vergroten

Icon

De waarde van een groene ETF kan nadelig worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. De koers van de euro kan stijgen ten opzichte van de valuta van de belegging.

Icon

De waarde van de door de groene ETF aangehouden effecten kunnen plotseling en onvoorspelbaar in waarde dalen als gevolg van algemene marktomstandigheden en economische omstandigheden in markten waarin emittenten of de door het fonds aangehouden effecten actief zijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie: