nl nl false false

ETF Academy Indexbeleggen

Video: Indexbeleggen

Martijn Rozemuller, CEO Europe van VanEck, legt uit wat Indexbeleggen is.

ETFs zijn gebaseerd op indexbeleggen. Zij streven ernaar om de waarde van een marktindex te volgen, bijvoorbeeld de AEX Index, een benchmark voor de waarde van Nederlandse aandelen, en niet om de index te verslaan.

Indexbeleggen: de nieuwe trend

Indexbeleggen, ook wel passief beleggen genoemd, heeft snel aan populariteit gewonnen. Het is de primaire methode waarop ETFs zijn gebaseerd. Beleggers in traditionele actieve beleggingsfondsen proberen een index te verslaan. Passieve beleggers onderkennen de beperkingen van menselijke portefeuillebeheerders en beperken zich tot het volgen van de waarde van een index.

Wat is een indexfonds?

Een indexfonds is gebaseerd op indexbeleggen. Een portefeuillebeheerder stelt een portefeuille zodanig samen dat het fonds een index volgt.

Trackerfondsen

'Trackerfonds' is een ander woord voor 'indexfonds'.

Wat zijn de voordelen van indexbeleggen?

Indexfondsen brengen bij beleggers aanzienlijk lagere kosten in rekening dan actieve fondsen. De reden daarvoor is eenvoudig: de vermogensbeheerder is geen geld kwijt aan fondsbeheerders, analisten en externe onderzoekers. Ook hoeven zij minder transacties uit te voeren. Het is gebleken dat beheerkosten in de loop van de tijd in hoge mate afbreuk doen aan uw rendement. De volgende simulatie laat zien welke uitwerking verschillende kostenniveaus over een periode van dertig jaar hebben op een belegging van 10.000. Als u slechts 0,25% per jaar betaalt in plaats van 2%, kan dat bij een gelijk rendement, resulteren in bijna tweemaal zo veel kapitaal. (uitgaande van 6% rendement)

Invloed van kosten op eindkapitaal over een periode van 30 jaar

Bron: VanEck.

Veel actieve beleggers rechtvaardigen hun hoge vergoedingen door te wijzen op de mogelijkheid dat hun fondsen beter renderen dan hun index. Dit wordt echter niet gestaafd door objectief onderzoek. Markten zijn tegenwoordig dermate efficiënt dat getalenteerde professionele beleggers onmogelijk consistent ondergewaardeerde beleggingen kunnen vinden. Uit onderstaande gegevens blijkt bijvoorbeeld dat over een periode van tien jaar 83,07% van de actieve Amerikaanse large-capaandelenfondsen en 83,23% van de actieve Europese large-capaandelenfondsen er zelfs niet in slaagden evenveel rendement te behalen als hun benchmarks.

Percentage Europese en Amerikaanse aandelenfondsen die minder rendeerden dan hun benchmark

Bron: SPIVA Scorecard; 31 december 2021.

Indexbeleggen: waarom belegt niet iedereen in indexfondsen?

Het antwoord is dat indexfondsen relatief nieuw zijn. Elk jaar neemt het aantal indexbeleggers toe. In Europa neemt het marktaandeel van ETFs, beleggingsinstrumenten die specifiek zijn bedoeld om een index te repliceren, gestaag toe. Momenteel wordt ongeveer 12% van alle assets belegd in ETFs. Op dit punt loopt Europa achter bij de VS: in de VS is het marktaandeel van indexbeleggen tweemaal zo groot. In beide regio's zien we een stijgende trend.

Marktaandeel van ETFs in Europa en de VS

Bron: Morningstar Asset Flows. Periode: 1/1/2008 - 31/03/2022.

In het verleden werden actieve fondsen vaak aanbevolen door financieel adviseurs, omdat zij daar het meest aan konden verdienen. De hogere vergoedingen kwamen terecht bij de financiële instelling waarvoor zij werkten. Nieuwe regelgeving, zoals het Nederlandse provisieverbod of de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II), is ontwikkeld om adviseurs te dwingen de belangen van hun klanten voorop te stellen. Het resultaat? De populariteit van indexbeleggen nam toe doordat de vergoedingenstructuur van veel financiële producten transparanter werd.


ETF Academy - Navigatie

Academy - uw voortgang 0% voltooid