Skip directly to Accessibility Notice

ETF Academy Beleggingsportefeuille opbouwen met ETFs

Video: Investment Portfolio

Ahmet Dagli

ETFs zijn ideale bouwstenen voor het opbouwen van een portefeuille, met name voor kleinere particuliere beleggers die willen profiteren van dezelfde voordelen als grote institutionele beleggers.

Risicoprofiel

Als u een portefeuille opbouwt, moet u beginnen bij uw risicobereidheid. Als uw portefeuille in één dag 10% zou verliezen, zou u dan nog rustig slapen? Zou u uw portefeuille ongemoeid laten bij een plotseling verlies van 40%? Wij werken met drie brede risicoprofielen waar de meeste beleggers in passen:

Als u een portefeuille opbouwt, moet u beginnen bij uw risicobereidheid

  1. Laag risico
  2. Middelhoog risico
  3. Hoog risico

Een evenwichtige portefeuille

U zult merken dat ETFs voordelen bieden voor beleggers die een evenwichtige portefeuille willen opbouwen. Dat komt doordat ETFs al zijn gediversifieerd over bedrijven of overheden, sectoren en regio's. Vervolgens is het aan u om ETFs te combineren waarbij u rekening houdt met uw risicoprofiel.

In onderstaande grafiek ziet u het rendement van een portefeuille die voor 100% uit aandelen bestaat (donkerblauwe lijn) en een portefeuille die voor 100% uit obligaties bestaat (lichtgrijze lijn). Vervolgens ziet u wat er gebeurt wanneer u uw portefeuille in verschillende verhoudingen spreidt over aandelen en obligaties.

x
x
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Bron: VanEck, Bloomberg.

100% aandelen: op basis van de Solactive Sustainable World Equity Index GTR
100% obligaties: op basis van de iBoxx Total Return € Liquid Sovereign Diversified 1-10 index
Offensief profiel: op basis van de Multi-Asset Growth Allocation Index
Neutraal profiel: op basis van de Multi-Asset Balanced Allocation Index
Defensief profiel: op basis van de Multi-Asset Conservative Allocation Index.

De typische kenmerken van elk portefeuilletype zijn evident. De portefeuille met de meeste obligaties (lichtgrijze lijn), de meest defensieve portefeuille, verliest in een dalende markt minder waarde dan de groeiportefeuille (cyaankleurige lijn). Daar staat tegenover dat de defensieve portefeuille op de lange termijn een lager rendement heeft dan de portefeuille die geheel uit aandelen bestaat.

Rendementstabel van verschillende beleggingsstrategieën

swipe
Portefeuille Dit jaar 1 jaar 3 jaar (op jaarbasis)
100% aandelen 16.28% 32.07% 12.55%
Offensief profiel 11.69% 22.57% 9.31%
Neutraal profiel 8.24% 16.45% 7.35%
Defensief profiel 4.49% 10.50% 5.56%
100% obligaties -1.79% 0.33% 2.54%

Bron: VanEck. Per 30 juni 2021.

Voorbeelden van ETF-beleggingsportefeuilles

Hieronder laten we enkele theoretische voorbeeldportefeuilles zien met verschillende risicoprofielen. Deze portefeuilles zijn opgebouwd met ETFs van VanEck. De ETFs beleggen in wereldwijde aandelen, vastgoedaandelen, staatsobligaties of bedrijfsobligaties en zijn genoteerd in euro.

U kunt eenvoudig zelf een dergelijke gediversifieerde portefeuille samenstellen. Het enige wat u hoeft te doen is vier transacties doorgeven aan uw bank of broker.

Portefeuille aanpassen

We raden u aan om uw portefeuille van tijd tot tijd te herijken. Misschien eenmaal per jaar. Dan kunt u de wegingen van de verschillende ETFs in uw portefeuille weer terugbrengen naar de oorspronkelijke waarden. Evenwichtige portefeuilles krijgen in de loop van de tijd een afwijking in de richting van de best renderende belegging. Wanneer bijvoorbeeld de aandelen-ETFs fors in waarde zijn gestegen, zal hun weging zijn toegenomen. Door enkele aandelen-ETFs te verkopen en obligatie-ETFs te kopen, kunt u het evenwicht in uw portefeuille herstellen.


ETF Academy - Navigatie

Academy - uw voortgang 0% voltooid