pl pl false false

ETF Esport

Inwestycje w szybko rozwijający się sektor eSportu

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF

  • Perspektywy wysokiego wzrostu przychodów
  • Dostęp do 25 światowych liderów przez jeden zakup
  • Przełom w mediach i sporcie
  • Promuje cechy środowiskowe i społeczne (SFDR Art. 8)

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: ESPO
ISIN: IE00BYWQWR46copy-icon
TER: 0,55%
AUM: $538,3 Mln (na dzień 12-07-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko ETF Esport: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej oraz ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Sektor gier wideo rozwija się w błyskawicznym tempie

Globalne przychody branży gier wideo (mld USD)

Źródło: Raporty NewZoo Global Games Market 2017, 2018, 2019, 2021.
* Szacunki

Oczekuje się, że wzrost ten będzie trwał na bazie nowych technologii i modeli biznesowych:

Coraz bardziej wydajne smartfony sprawiają, że wysokiej klasy gry są w zasięgu miliardów ludzi na całym świecie.

Coraz bardziej wydajne smartfony - ETF Esport

Dzięki platformom do gier w chmurze gry wideo trafiają do domów bez konieczności zakupu drogiego sprzętu.

Platformy do gier w chmurze- ETF Esport

Wydatki w grze zwiększają cykl życia gier, a także potencjalne przychody od płacących klientów.

Gra jako usługa- ETF Esport

ETF Esport pozwala inwestować w przyszłość sportu

Branża gier wideo – od domowych konsol po imprezy in-game z udziałem milionów uczestników – rewolucjonizuje tradycyjny sport i media oraz przeżywa okres transformacyjnego wzrostu. Inwestowanie w ETF Esport VanEck'a dziś może być doskonałym wyborem na przyszłość.

E-sport jest nowym akceleratorem wzrostu: zacznij inwestować z funduszem ETF Esport

E-sport, gry wideo, w których rywalizuje wiele graczy nadają nowy wymiar branży gier wideo.

Uzyskaj dostęp do tych możliwości rozwoju za pośrednictwem naszego ETF Esport

Fundusz ETF Esport obejmuje największe podmioty typu pure-play, które generują ponad 50% przychodów z gier wideo i e-sportu.

Fundusz ETF Esport inwestuje w podmioty z całego świata, w tym z krajów, do których nie jest łatwo dotrzeć za pośrednictwem banku lub brokera.

Dynamiczna ekspozycja na ten szybko rozwijający się sektor, ponieważ zawartość funduszu ETF Esport jest weryfikowana co trzy miesiące. Nasz fundusz ETF Esport pozwala inwestować w czołowe podmioty z branży gier wideo i e-sportu na całym świecie.

Wyniki funduszu ETF Esports

Top 10 jednostek

Nazwa jednostki Akcje % Aktywów
netto
Advanced Micro Devices Inc 254 603 8,00
Tencent Holdings Ltd 859 240 7,94
Netease Inc 384 179 7,12
Nintendo Co Ltd 604 400 6,23
Electronic Arts Inc 225 601 6,09
Roblox Corp 778 473 5,61
Applovin Corp 299 826 4,84
Take-Two Interactive Software Inc 159 695 4,81
Aristocrat Leisure Ltd 735 840 4,74
Krafton Inc 119 169 4,72
Top 10 razem (%) 60,11

Główne czynniki ryzyka związane z ETF Esport

Icon

Ceny papierów wartościowych Funduszu ETF Esport podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkom wartości. Inwestycja w Fundusz ETF Esport może przynieść straty.

Icon

Aktywa Funduszu mogą być skoncentrowane w jednym lub kilku określonych sektorach lub branżach. Fundusz może być narażony na to ryzyko z uwagi na fakt, że zdarzenia ekonomiczne, polityczne lub inne mające negatywny wpływ na odpowiednie sektory lub branże będą miały negatywny wpływ na wyniki Funduszu w większym stopniu, niż gdyby aktywa Funduszu były inwestowane w wielu sektorach lub branżach.

Icon

Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze podmioty mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, słabszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowaną linię produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych. To kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę myśląc o inwestycji w ETF Esport.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: