Fizyczny ETF

Inwestowanie pasywne to podejście inwestycyjne, które polega na dokładnym odtwarzaniu wybranego benchmarku, zamiast aktywnie próbować go przewyższyć. Pasywne fundusze ETF stanowią ciekawe rozwiązanie umożliwiające wdrożenie tej strategii w praktyce. W jaki sposób fundusze ETF replikują referencyjny benchmark?

Replikacja fizyczna to jedno z dwóch głównych podejść, jakie mogą przyjąć fundusze ETF, jeśli chodzi o strategię replikacji. Główną kwestią, o której należy pamiętać w przypadku fizycznych ETF, jest to, że wiążą się one z fizycznym zakupem papierów wartościowych zawartych w śledzonym benchmarku, bez korzystania z instrumentów pochodnych w celu ich replikacji.
Security directly.svg

Główne cechy fizycznych funduszy ETF

Jeżeli ETF fizycznie replikuje śledzony przez siebie benchmark, oznacza to, że zarządzający funduszem kupuje całość (lub część w przypadku stosowania „zoptymalizowanej replikacji”) bazowych papierów wartościowych. Fizyczne ETF są w tym sensie bardzo przejrzyste, ponieważ inwestor dokładnie wie, w jaki sposób menedżer wykorzystuje jego pieniądze, a ryzyko kontrahenta jest wyeliminowane. W rzeczywistości nie biorą udziału żadne osoby trzecie.

Wady fizycznych funduszy ETF

Potencjalną wadą fizycznych funduszy ETF jest to, że mogą uniemożliwiać inwestorom dostęp do niektórych konkretnych rynków. Na przykład mogą istnieć rynki, na których obowiązują limity własności zagranicznej lub płynność jest bardzo niska. Takie cechy mogą uniemożliwiać zarządzającemu funduszem skuteczny dostęp do niektórych papierów wartościowych. Przykładami mogą być rynki wschodzące lub niektóre segmenty rynku obligacji.

Nasza oferta

W VanEck Europe z dumą oferujemy naszym klientom wyłącznie fizyczne ETF-y. Oznacza to, że papiery wartościowe w indeksach śledzonych są kupowane fizycznie; ich ewolucja cen nie jest replikowana za pomocą kontraktów na instrumenty pochodne. W ten sposób zapewniona jest przejrzystość inwestycji.

Twój postęp w akademii 0% ukończono