Skip directly to Accessibility Notice

Słowo NAV oznacza wartość aktywów netto i jest jednym z głównych wskaźników używanych do analizy profilu funduszu.
Wartość aktywów.svg

Czym właściwie jest NAV?

Liczbę tę uzyskuje się dzieląc aktywa funduszu przez liczbę akcji znajdujących się w obrocie. Reprezentuje zatem oficjalną wartość akcji funduszu, biorąc pod uwagę aktywa, które fundusz posiada w tym momencie. Jego wartość ma tendencję do zmiany wraz ze zmianą wartości aktywów. NAV można obliczać codziennie lub nawet w mniejszych odstępach czasu: W tym przypadku mówimy o śróddziennej wartości aktywów netto (iNAV). Jednak to NAV jest oficjalną wartością księgową funduszu.

NAV i cena akcji ETF

Chociaż wartość netto aktywów (NAV) i cena akcji ETF są zazwyczaj bardzo zbliżone, od czasu do czasu mogą się różnić. W zależności od wahań popytu cena akcji ETF może różnić się od oficjalnej wartości akcji funduszu. Jeżeli popyt jest bardzo duży, akcje ETF mogą w rzeczywistości zostać wymienione po cenie wyższej niż wartość netto aktywów (NAV) lub z premią. Jeśli zdarzy się coś przeciwnego, mówi się, że są notowane z dyskontem. Kupowanie z premią można postrzegać jako płacenie więcej, niż wynosi ich oficjalna wartość.

Twój postęp w akademii 0% ukończono