Skip directly to Accessibility Notice
UCTCYBO VanEck Bionic Engineering UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
CYBO

Bionic ETF
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF

CYBO

Bionic ETF
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF

ISIN: IE0005TF96I9 copy-icon

Opis funduszu

Wraz ze starzeniem się światowej populacji rośnie zapotrzebowanie na systemy inspirowane biologicznie, które poprawiają jakość życia osób starszych. Fundusz Bionic Engineering ETF VanEck odwzorowuje wyniki portfela innowacyjnych podmiotów działających w sektorze implantologii medycznej, stomatologicznej, implantów okulistycznych, biodrukowania, protetyki czy konserwacji narządów i tkanek.

 • Wartość aktywów netto
  $22,27

  na dzień 17 maj 2024
 • ZWROTY YTD
  7,62%

  na dzień 17 maj 2024
 • Aktywa netto
  $6,5 milion

  na dzień 17 maj 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,55%
 • Data aktywacji
  02 gru 2022
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 9

Przegląd

Opis funduszu

Wraz ze starzeniem się światowej populacji rośnie zapotrzebowanie na systemy inspirowane biologicznie, które poprawiają jakość życia osób starszych. Fundusz Bionic Engineering ETF VanEck odwzorowuje wyniki portfela innowacyjnych podmiotów działających w sektorze implantologii medycznej, stomatologicznej, implantów okulistycznych, biodrukowania, protetyki czy konserwacji narządów i tkanek.

 • Zainwestuj w podmioty będące liderami w zakresie poprawy jakości życia starzejącej się populacji
 • Osiągnij zróżnicowaną ekspozycję na podmioty działające w sektorze implantów medycznych i rozwiązań bionicznych stosowanych w celu zwalczania chorób przewlekłych i upośledzeń funkcjonalnych
 • Uzyskaj dostęp do podmiotów generujących co najmniej połowę swoich przychodów z branż związanych z inżynierią bioniczną
 • Inwestuj w fundusz ETF, który dokonuje selekcji podmiotów, eliminując te, które naruszają normy społeczne, uzyskują przychody z handlu bronią kontrowersyjną lub działają w sektorze paliw kopalnych, energii jądrowej, broni palnej do użytku cywilnego lub wyrobów tytoniowych


Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty, ryzyko technologiczne. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MVIS® Global Bionic Healthcare ESG Index (MVBIONTR)

Opis funduszu

Wraz ze starzeniem się światowej populacji rośnie zapotrzebowanie na systemy inspirowane biologicznie, które poprawiają jakość życia osób starszych. Fundusz Bionic Engineering ETF VanEck odwzorowuje wyniki portfela innowacyjnych podmiotów działających w sektorze implantologii medycznej, stomatologicznej, implantów okulistycznych, biodrukowania, protetyki czy konserwacji narządów i tkanek.

 • Zainwestuj w podmioty będące liderami w zakresie poprawy jakości życia starzejącej się populacji
 • Osiągnij zróżnicowaną ekspozycję na podmioty działające w sektorze implantów medycznych i rozwiązań bionicznych stosowanych w celu zwalczania chorób przewlekłych i upośledzeń funkcjonalnych
 • Uzyskaj dostęp do podmiotów generujących co najmniej połowę swoich przychodów z branż związanych z inżynierią bioniczną
 • Inwestuj w fundusz ETF, który dokonuje selekcji podmiotów, eliminując te, które naruszają normy społeczne, uzyskują przychody z handlu bronią kontrowersyjną lub działają w sektorze paliw kopalnych, energii jądrowej, broni palnej do użytku cywilnego lub wyrobów tytoniowych


Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty, ryzyko technologiczne. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MVIS® Global Bionic Healthcare ESG Index (MVBIONTR)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks

Opis indeksu

MVIS Global Bionic Healthcare ESG Index jest indeksem globalnym, który odwzorowuje wyniki największych i najbardziej płynnych podmiotów w dziedzinie implantów medycznych/dentystycznych, implantów okulistycznych, modeli biodrukowania lub innych protez.

Kluczowe cechy Indeksu

Indeks bazowy
MVIS® Global Bionic Healthcare ESG Index (MVBIONTR)

Skład Indeksu:

MVIS®Global Bionic Healthcare ESG Index (MVBIONTR) odwzorowuje wyniki największych i najbardziej płynnych podmiotów w dziedzinie implantów medycznych/dentystycznych, implantów okulistycznych, modeli biodrukowania lub innych protez. MVBION obejmuje co najmniej 90% spektrum inwestycyjnego.

Podmioty wstępnie kwalifikujące się do włączenia do Indeksu:


 • Podmioty działające w branży medycyny genomowej i elektronicznych usług medycznych. Obejmuje pomioty, których co najmniej 50% (25% w przypadku komponentów bieżących) przychodów pochodzi z następujących dziedzin:
  implantologia medyczna, stomatologiczna, implanty okulistyczne, biodrukowanie, protetyka czy konserwacja narządów i tkanek. Indeks nie obejmuje podmiotów działających w sektorze urządzeń wszczepialnych lub noszonych na ciele oraz materiałów stosowanych wyłącznie w celach kosmetycznych.
 • Podmioty, których co najmniej 50% przychodów pochodzi z sektorów zdefiniowanych powyżej
 • Kapitalizacja rynkowa ponad 150 mln USD
 • Średni dzienny obrót w ciągu trzech miesięcy przekracza 1 milion USD
 • Minimalny wolumen obrotów 250 000 walorów miesięcznie w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • Indywidualne wagi podmiotów – ograniczenie do 10%.


Dostawca Indeksu:

MVIS