ETF Bionika

Wykorzystanie biologii do poprawy jakości życia człowieka

Bionika to inżynieria inspirowana biologią. Stosuje koncepcje i systemy występujące w przyrodzie do projektowania zaawansowanych urządzeń medycznych. Firmy z tej dziedziny wytwarzają urządzenia, w tym sztuczne zastawki serca, pompy insulinowe, rozruszniki serca i protezy stawów. Postęp technologiczny zwiększa możliwości tych urządzeń i zapowiada, że będzie ich znacznie więcej.  Pomyślmy o chipach mózgowych, które leczą głuchotę, bioprintingu, który regeneruje stawy lub egzoszkieletach, które przywracają mobilność.

Bionic ETF - Header

VanEck Bionic Engineering UCITS ETF

  • Skorzystaj z szybkiej ewolucji dzięki Bionic ETF
  • Zaawansowana technologicznie opieka zdrowotna, która pozytywnie wpływa na ludzi i planetę
  • Rosnący popyt ze strony szybko starzejącej się populacji światowej
CYBO

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: CYBO
ISIN: IE0005TF96I9
TER: 0.55%
AUM: $6,5 Mln (na dzień 17-05-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 9

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyka związane z funduszem Bionic ETF: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Główne czynniki ryzyka, takie jak Ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej oraz Ryzyko płynności. Ryzyka te opisują następujące dokumenty: Kluczowe informacje oraz prospekt sprzedaży . Rozwój rynku nie jest gwarantowany.

Eksperci twierdzą, że ewolucja interfejsu biomaszynowego obejmuje cztery etapy.1Poniżej kilka przykładów:


1 Źródło: McKinsey Global Institute.

Stymulacja mózgu w przypadku choroby Parkinsona, neuroprotetyka narządu słuchu, aż po monitorowanie aktywności mózgu w celu diagnozowania chorób.

Neuroprotetyka narządu wzroku, głęboka stymulacja mózgu w chorobie Alzheimera, depresji i lękach, po torowanie neurologiczne w celu poprawy osiągów sportowców.

Od neuroergonomii podnoszącej jakość organizacji miejsca pracy (np. obniżającej poziom stresu w kokpicie), po bezpośrednią komunikację mózg–maszyna dla osób sparaliżowanych.

Od interpretacji emocji poprzez pomiar fal mózgowych, przez poprawę percepcji zmysłowej na użytek konsumenta, po wykorzystanie komputerów do zwiększania możliwości mózgu.

Dlaczego warto inwestować w fundusz Bionic ETF?

Bionika to dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny, która ma na celu sprostać znacznym potrzebom. Fundusz Bionic ETF od VanEck oferuje jeden z kilku sposobów inwestowania w zdywersyfikowany portfel spółek.


Pomoc dla starzejącego się społeczeństwa

Źródło: Broszury informacyjne ONZ na temat populacji.

Podmioty wchodzące w skład funduszu Bionic ETF

Obecnie spółki stanowiące podstawę tego funduszu Bionic ETF specjalizują się w różnych dziedzinach, od zastawek serca po implanty medyczne i urządzenia monitorujące dla osób chorujących na cukrzycę. Są wśród nich: Edwards Lifesciences, lider w dziedzinie sztucznych zastawek serca; Medtronic, producent pomp insulinowych i rozruszników; a także Stryker Corp, firma znana jako producent protez stawów. Wraz z rozwojem nowych płaszczyzn komunikacji między człowiekiem i maszyną powstaną też nowe pakiety udziałów Bionic ETF.

Główne czynniki ryzyka funduszu Bionic ETF

Icon

Występują, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać). Jest to główny czynnik ryzyka Bionic ETF.

Icon

Ceny papierów wartościowych Funduszu podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkom wartości. Inwestycja w Fundusz Bionic ETF może przynieść straty.

Icon

Aktywa Funduszu mogą być skoncentrowane w jednym lub kilku określonych sektorach lub branżach. Bionic ETF może być narażony na ryzyko z uwagi na fakt, że zdarzenia ekonomiczne, polityczne lub inne mające negatywny wpływ na odpowiednie sektory lub branże będą miały negatywny wpływ na wyniki Funduszu w większym stopniu, niż gdyby aktywa Funduszu były inwestowane w wielu sektorach lub branżach.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: