UCTCNEW VanEck New China ESG UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
CNEW

China ETF
VanEck New China ESG UCITS ETF

CNEW

China ETF
VanEck New China ESG UCITS ETF

ISIN: IE0000H445G8 copy-icon

Opis funduszu

Fundusz ETF VanEck New China ESG UCITS dokonuje inwestycji na rzecz rozwoju Chin przyszłości. Wykorzystując zaawansowaną metodologię, inwestuje w najlepsze jednostki w chińskiej gospodarce – zrównoważone podmioty czerpiące korzyści z wydatków konsumenckich, zapotrzebowania na opiekę zdrowotną i innowacji technologicznych.

 • Wartość aktywów netto
  $13,15

  na dzień 14 cze 2024
 • ZWROTY YTD
  -5,77%

  na dzień 14 cze 2024
 • Aktywa netto
  $4,9 milion

  na dzień 14 cze 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,60%
 • Data aktywacji
  24 wrz 2021
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 8

Przegląd

Opis funduszu

Fundusz ETF VanEck New China ESG UCITS dokonuje inwestycji na rzecz rozwoju Chin przyszłości. Wykorzystując zaawansowaną metodologię, inwestuje w najlepsze jednostki w chińskiej gospodarce – zrównoważone podmioty czerpiące korzyści z wydatków konsumenckich, zapotrzebowania na opiekę zdrowotną i innowacji technologicznych.

 • Ukierunkowanie na przyszłych zwycięzców w rozwijającej się gospodarce Chin.
 • Zaawansowana metodologia identyfikuje podmioty wzrostowe o dobrej kondycji finansowej.
 • Metodologia OWL Analytics w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) identyfikuje podmioty zrównoważone.


Czynniki ryzyka: Ryzyko walutowe, ryzyko inwestowania na rynkach wschodzących, ryzyko inwestowania w Chinach, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MarketGrader New China ESG Index

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Ukierunkowanie na przyszłych zwycięzców w rozwijającej się gospodarce Chin.
 • Zaawansowana metodologia identyfikuje podmioty wzrostowe o dobrej kondycji finansowej.
 • Metodologia OWL Analytics w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) identyfikuje podmioty zrównoważone.


Czynniki ryzyka: Ryzyko walutowe, ryzyko inwestowania na rynkach wschodzących, ryzyko inwestowania w Chinach, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MarketGrader New China ESG Index

Rynki kapitałowe

VanEck współpracuje z renomowanymi animatorami rynku, aby zapewnić dostępność naszych produktów do obrotu na wspomnianych giełdach. Nasz zespół ds. rynków kapitałowych stale monitoruje i ocenia spready, rozmiary i ceny, aby zapewnić naszym klientom optymalne warunki handlowe. Co więcej, ETF VanEck są dostępne na różnych platformach transakcyjnych, a my współpracujemy z szeroką gamą renomowanych autoryzowanych uczestników, aby promować wydajne i uczciwe środowisko handlowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych autoryzowanych uczestników i skontaktować się z naszym zespołem ds. rynków kapitałowych, odwiedź stronę factsheet capital markets.pdf

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks

Opis indeksu

W skład indeksu wchodzi 100 najbardziej zasadniczo zdrowych podmiotów (czyli podmiotów o dobrych wynikach finansowych na podstawie analizy rachunków zysków i strat, rachunków przepływów pieniężnych i bilansów każdej jednostki), mających siedzibę w Chinach i charakteryzujących się najlepszymi perspektywami wzrostu w sektorach nowej gospodarki (dobra konsumpcyjne, opieka zdrowotna i technologia). Ponadto podmioty wybrane do indeksu spełniają kryteria (osiągają wyniki powyżej mediany) dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego (Environmental, Sustainability and Governance – ESG) na podstawie Wskaźnika ESG OWL Analytics Consensus.

Kluczowe cechy Indeksu

Indeks bazowy
MarketGrader New China ESG Index

 

Skład Indeksu

MarketGrader New China ESG Index jest zrównoważonym indeksem obejmującym 100 chińskich podmiotów, które zostały poddane dokładnej weryfikacji zarówno pod względem analizy fundamentalnej, jak i ESG. Wybrane podmioty działają w czterech sektorach, które – zgodnie z Globalnym Systemem Klasyfikacji MarketGrader – mają w przyszłości napędzać wzrost chińskiej gospodarki. Indeks podlega półrocznemu rebalansowaniu i ma limit sektorowy na poziomie 30%.

Podmioty wstępnie kwalifikujące się do włączenia do Indeksu

 • Jednostki muszą pozostawać aktywne w jednym z następujących czterech sektorów uznanych za kluczowe dla przyszłego wzrostu: artykuły pierwszej potrzeby, dobra konsumpcyjne wyższego rzędu, opieka zdrowotna i technologia
 • Kapitalizacja rynkowa powyżej 500 mln USD
 • 3-miesięczny średni dzienny wolumen obrotu przekraczający 2 mln USD
 • Do włączenia kwalifikują się tylko podmioty wykazujące solidne podstawy. Dostawca indeksu wylicza szereg podstawowych metryk, które są następnie agregowane w 24 wskaźniki. Zostały one podzielone na cztery kategorie: Wzrost, Wartość, Rentowność i Przepływy pieniężne. Finalnie te 24 wskaźniki są następnie sprowadzane do jednego wyniku MarketGrader w zakresie od 0 do 100. Wynik ponad 60 oznacza rekomendację „kupuj”, czyli przewiduje się, że podmiot będzie generować długoterminową i trwałą wartość.
 • Dokładna analiza aspektów ESG we współpracy z OWL Analytics, który wykorzystuje największy w branży zestaw danych ESG zebranych dzięki ujawnieniom i raportom korporacyjnym, innym źródłom informacji, jednostkom badawczym itp. Wybrane podmioty muszą plasować się powyżej mediany oceny ESG w swoim sektorze. W ten sposób do indeksu włączane są tylko podmioty, które stosują najlepsze zasady ESG w swojej branży.

 

Dostawca Indeksu
MarketGrader

 

Pobierz Metodologię Indeksu