Skip directly to Accessibility Notice
UCTCNEW VanEck New China ESG UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
CNEW

China ETF
VanEck New China ESG UCITS ETF

CNEW

China ETF
VanEck New China ESG UCITS ETF

ISIN: IE0000H445G8 copy-icon

Opis funduszu

Fundusz ETF VanEck New China ESG UCITS dokonuje inwestycji na rzecz rozwoju Chin przyszłości. Wykorzystując zaawansowaną metodologię, inwestuje w najlepsze jednostki w chińskiej gospodarce – zrównoważone podmioty czerpiące korzyści z wydatków konsumenckich, zapotrzebowania na opiekę zdrowotną i innowacji technologicznych.

 • Wartość aktywów netto
  $12,88

  na dzień 21 lut 2024
 • ZWROTY YTD
  -7,74%

  na dzień 21 lut 2024
 • Aktywa netto
  $5,5 milion

  na dzień 21 lut 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,60%
 • Data aktywacji
  24 wrz 2021
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 8

Przegląd

Opis funduszu

Fundusz ETF VanEck New China ESG UCITS dokonuje inwestycji na rzecz rozwoju Chin przyszłości. Wykorzystując zaawansowaną metodologię, inwestuje w najlepsze jednostki w chińskiej gospodarce – zrównoważone podmioty czerpiące korzyści z wydatków konsumenckich, zapotrzebowania na opiekę zdrowotną i innowacji technologicznych.

 • Ukierunkowanie na przyszłych zwycięzców w rozwijającej się gospodarce Chin.
 • Zaawansowana metodologia identyfikuje podmioty wzrostowe o dobrej kondycji finansowej.
 • Metodologia OWL Analytics w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) identyfikuje podmioty zrównoważone.


Czynniki ryzyka: Ryzyko walutowe, ryzyko inwestowania na rynkach wschodzących, ryzyko inwestowania w Chinach, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MarketGrader New China ESG Index

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Ukierunkowanie na przyszłych zwycięzców w rozwijającej się gospodarce Chin.
 • Zaawansowana metodologia identyfikuje podmioty wzrostowe o dobrej kondycji finansowej.
 • Metodologia OWL Analytics w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) identyfikuje podmioty zrównoważone.


Czynniki ryzyka: Ryzyko walutowe, ryzyko inwestowania na rynkach wschodzących, ryzyko inwestowania w Chinach, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MarketGrader New China ESG Index

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks