UCTHYEM VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
HYEM

Emerging Markets High Yield Bond ETF
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

HYEM

Emerging Markets High Yield Bond ETF
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

ISIN: IE00BF541080 copy-icon

Opis funduszu

Fundusz VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF oferuje potencjalnie wyższe zyski niż zwrot z obligacji rynków rozwiniętych przy jednoczesnym wyższym standingu kredytowym. W ostatnich latach rynek obligacji krajów wschodzących znacznie się rozwinął i stanowi obecnie atrakcyjną alternatywę dla wysokodochodowych rynków krajów rozwiniętych.

 • Wartość aktywów netto
  $116,35

  na dzień 18 cze 2024
 • ZWROTY YTD
  5,81%

  na dzień 18 cze 2024
 • Aktywa netto
  $25,2 milion

  na dzień 18 cze 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,40%
 • Data aktywacji
  20 mar 2018
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 6

Przegląd

Opis funduszu

Fundusz VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF oferuje potencjalnie wyższe zyski niż zwrot z obligacji rynków rozwiniętych przy jednoczesnym wyższym standingu kredytowym. W ostatnich latach rynek obligacji krajów wschodzących znacznie się rozwinął i stanowi obecnie atrakcyjną alternatywę dla wysokodochodowych rynków krajów rozwiniętych.

 • Potencjał uzyskania wyższych zwrotów niż wysokodochodowe obligacje rynków rozwiniętych
 • Obecnie wyższy średni rating kredytowy niż w przypadku wysokodochodowych rynków krajów rozwiniętych
 • Odwzorowuje szeroko zdywersyfikowany indeks obligacji korporacyjnych
 • Obligacje bazowe wyemitowane w USD


Czynniki ryzyka: ryzyko walutowe, ryzyko rynków wschodzących, ryzyko wysokodochodowych papierów wartościowych. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Potencjał uzyskania wyższych zwrotów niż wysokodochodowe obligacje rynków rozwiniętych
 • Obecnie wyższy średni rating kredytowy niż w przypadku wysokodochodowych rynków krajów rozwiniętych
 • Odwzorowuje szeroko zdywersyfikowany indeks obligacji korporacyjnych
 • Obligacje bazowe wyemitowane w USD


Czynniki ryzyka: ryzyko walutowe, ryzyko rynków wschodzących, ryzyko wysokodochodowych papierów wartościowych. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Rynki kapitałowe

VanEck współpracuje z renomowanymi animatorami rynku, aby zapewnić dostępność naszych produktów do obrotu na wspomnianych giełdach. Nasz zespół ds. rynków kapitałowych stale monitoruje i ocenia spready, rozmiary i ceny, aby zapewnić naszym klientom optymalne warunki handlowe. Co więcej, ETF VanEck są dostępne na różnych platformach transakcyjnych, a my współpracujemy z szeroką gamą renomowanych autoryzowanych uczestników, aby promować wydajne i uczciwe środowisko handlowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych autoryzowanych uczestników i skontaktować się z naszym zespołem ds. rynków kapitałowych, odwiedź stronę factsheet capital markets.pdf

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks

Opis indeksu

ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index składa się z denominowanych w dolarach amerykańskich obligacji oferowanych przez niepublicznych emitentów z rynków wschodzących o ratingu poniżej inwestycyjnego na głównych rynkach krajowych i rynkach euroobligacji. 

Kluczowe cechy indeksu

Indeks bazowy
ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index


Charakterystyka indeksu
Aby zakwalifikować się do włączenia, emitent musi być narażony na ryzyko krajów innych niż członkowie FX G10, USA i kraje Europy Zachodniej. W FX-G10 znajdują się wszystkie kraje należące do strefy euro, USA, Japonia, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Norwegia i Szwecja.

 

Poszczególne papiery wartościowe emitentów objętych kwalifikacją muszą być denominowane w dolarach amerykańskich, muszą mieć rating poniżej poziomu inwestycyjnego (na podstawie średniej agencji Moody’s, S&P i Fitch), musi im pozostać co najmniej rok do ostatecznego terminu wykupu, a w momencie emisji – co najmniej 18 miesięcy do ostatecznego terminu wykupu.

 

Płynność

Obligacje muszą mieć co najmniej 300 mln USD pozostającej do wykupu wartości nominalnej i stały kupon.

 

Metodologia ważenia

Składniki indeksu są ważone kapitalizacją na podstawie ich bieżącej kwoty pozostającej do spłaty pomnożonej przez cenę rynkową powiększoną o naliczone odsetki, z zastrzeżeniem 10% limitu ryzyka na kraj i 3% limitu na emitenta. Kraje i emitenci przy przekroczeniu limitów podlegają redukcji odpowiednio do 10% i 3%, a wartość nominalna każdej z ich obligacji jest korygowana proporcjonalnie.

 

Miesięczne równoważenie
Równoważenie następuje w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca na podstawie informacji dostępnych do trzeciego dnia roboczego przed ostatnim dniem roboczym miesiąca włącznie. Emisje, które przestały spełniać kryteria w ciągu miesiąca, pozostają w indeksie do czasu kolejnego równoważenia na koniec miesiąca, po którym są z niego usuwane.

Dostawca indeksu
ICE Data Indices, LLC
Aby uzyskać więcej informacji na temat indeksu, kliknij tutaj