Skip directly to Accessibility Notice

Misja i historia

„Nie zadowalaj się konwencjonalnymi rozwiązaniami. Odważ się wyróżniać wśród innych”. Jan van Eck, dyrektor generalny

Zasadą przewodnią VanEck jest zapewnianie inwestorom dostępu do możliwości, które wzmocnią ich portfele inwestycyjne. Dzięki inteligentnie zaprojektowanym aktywnym i pasywnym (ETF) rozwiązaniom, które wybiegają daleko w przyszłość, oferujemy korzystne ekspozycje na wschodzące branże, klasy aktywów i rynki, a także zróżnicowane podejścia do tradycyjnych strategii.

W naszym podejściu wykraczamy poza rynki finansowe, aby zidentyfikować trendy – ekonomiczne, technologiczne, polityczne i społeczne – które naszym zdaniem tworzą nowe możliwości inwestycyjne. VanEck był jednym z pierwszych amerykańskich podmiotów zarządzających aktywami, który zaoferował inwestorom dostęp do rynków międzynarodowych i wcześnie dostrzegł potencjał transformacji, jaki niosą z sobą inwestycje w złoto, rynki wschodzące i fundusze ETF. Obecnie rozwiązania naszej firmy obejmują zarówno podstawowe opcje inwestycyjne, jak i bardziej kompleksowe ekspozycje zwiększające dywersyfikację portfela.

Uzyskaj dostęp do możliwości

VanEck różni się od innych podmiotów zarządzających aktywami w trzech kluczowych obszarach:

  • Jesteśmy podmiotem prywatnym, co pozwala nam skupić się na długofalowych interesach naszych klientów.
  • Od momentu powstania w 1955 roku nieustannie pozostajemy pionierami innowacji, dając inwestorom dostęp do nowych możliwości, takich jak fundusze złota, fundusze rynków wschodzących i ETF-y.
  • Nasze ETF-y są transparentne: nabywają bazowe papiery wartościowe (brak replikacji syntetycznej). Papiery wartościowe nie są przedmiotem wypożyczenia.

Poznaj naszą historię

Placeholder

VanEck ma wieloletnie doświadczenie w zapewnianiu inwestorom dostępu do skutecznych rozwiązań inwestycyjnych. W każdych warunkach rynkowych na pierwszym miejscu stawiamy interesy naszych klientów, co jest fundamentem marki VanEck.

Od momentu założenia VanEck jest prywatnym podmiotem prowadzonym przez rodzinę van Eck. John van Eck założył firmę w 1955 r., aby zapewnić amerykańskim inwestorom możliwości inwestycyjne po II wojnie światowej. Na początku lat 90., kiedy do firmy dołączyli jego synowie, Derek i Jan, VanEck rozpoczął szereg inicjatyw biznesowych, które od tego czasu przyczyniły się do znacznego rozwoju firmy. Po śmierci swojego brata Dereka w 2010 r. firmą i jej rozwijającą się na skalę globalną działalnością zarządza Jan VanEck. Dowiedz się więcej o VanEck z naszego profilu korporacyjnego.

Pierwsze biuro w Europie VanEck otworzył w 2008 r. Koncentrowało się ono na działalności związanej z indeksami pod marką MVIS. Następnie w 2010 r. otworzył biuro w Szwajcarii, aby skoncentrować się na dystrybucji i rozwoju działalności instytucjonalnej w zakresie alternatywnych i aktywnych strategii zarządzania inwestycjami. Wkrótce potem uruchomiono pierwszą aktywną strategię UCITS, a następnie w 2013 r. strategię inwestycji alternatywnych. Pierwszy fundusz ETF zgodny z UCITS został uruchomiony w 2015 r. W 2018 r. VanEck nabył Think ETF Asset Management B.V. – holenderskiego dostawcę ETF – i dzięki temu poszerzył portfel ETF o rynek europejski i międzynarodowy.

John C. van Eck, CFA

Założyciel

John C. van Eck, CFA

John van Eck był znanym pionierem w dziedzinie inwestycji międzynarodowych i inwestycji w złoto. W 1955 r. założył International Investors Incorporated, aby zapewnić amerykańskim podmiotom dogodne narzędzia inwestycyjne do inwestowania w zagraniczne walory wzrostowe. Przewidując, że światowa inflacja doprowadzi do tego, że kopalnie złota będą miały lepsze perspektywy wzrostu niż inwestycje w projekty przemysłowe i finansowe, w 1968 r. van Eck zmodyfikował większą część portfela, inwestując w akcje kopalni złota, dzięki czemu wykorzystał hossę na rynku złota w latach 70.

MBA, Uniwersytet Harvarda; Licencjat, Williams College

John C. van Eck, CFA

Jan F. van Eck

Dyrektor generalny

Jan F. van Eck

Pan van Eck dołączył do firmy w 1991 r., a w 1998 r. został członkiem jej kierownictwa wykonawczego. Obecnie pełni funkcję prezesa, dyrektora generalnego oraz właściciela Van Eck Associates Corporation. Dodatkowo zajmuje stanowisko prezesa i dyrektora generalnego Van Eck Securities Corporation. Jest też powiernikiem, prezesem i dyrektorem generalnym VanEck ETF Trust, VanEck Funds i VanEck VIP Trust.

Kontynuując realizację misji VanEck, polegającą na antycypacji perspektywicznych klas aktywów i trendów, stworzył szereg strategii inwestycyjnych na bazie strategicznej bety, taktycznej alokacji, rynków wschodzących i strategii powiązanych z towarami w formie funduszy (inwestycyjnych, powierniczych, ETF) oraz jednostek instytucjonalnych. W 2006 r. założył firmę zajmującą się funduszami ETF. Jako jeden z największych na świecie sponsorów funduszy ETF firma oferuje fundusze ETF pod marką VanEck® na całym świecie, obejmujące klasy aktywów kapitałowych i o stałym dochodzie.

Van Eck uzyskał stopień doktora prawa na Uniwersytecie Stanforda i ukończył studia Phi Beta Kappa na Williams College ze specjalizacją w ekonomii. Jest zarejestrowanym członkiem Krajowego Stowarzyszenia Kontraktów Terminowych (National Futures Association) oraz Urzędu Regulacji Sektora Finansowego (Financial Industry Regulatory Authority). Jest też dyrektorem Krajowego Komitetu ds. Stosunków Stanów Zjednoczonych z Chinami. Regularnie pojawia się w CNBC i Bloomberg Television. W 2013 r. został finalistą konkursu Institutional Investor's Fund Leader of the Year, a w 2019 r. finalistą nagrody ETF.com Lifetime Achievement Award.

Jan F. van Eck

Martijn Rozemuller

Dyrektor generalny – Europa

Martijn Rozemuller

Martijn Rozemuller jest dyrektorem generalnym VanEck na Europę. Swoją karierę rozpoczął jako trader opcji w holenderskiej firmie Optiver, gdzie został partnerem. W 2009 r. założył Think ETF's – pierwszego holenderskiego dostawcę funduszy ETF, który następnie został przejęty przez VanEck. Z prawdziwym zaangażowaniem prowadzi społeczne kampanie edukacyjne w zakresie finansów, aby przekonać ludzi do inwestowania.

Martijn Rozemuller