Skip directly to Accessibility Notice
TSWE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false

TSWE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

TSWE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

 • Wartość aktywów netto
  €28,21

  na dzień 30 lis 2023
 • ZWROTY YTD
  11,58%

  na dzień 30 lis 2023
 • Aktywa netto
  €606,5 milion

  na dzień 30 lis 2023
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,20%
 • Data aktywacji
  13 maj 2013
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 8

Więcej informacji

Przegląd

Opis funduszu

Fundusz VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF stanowi siłę napędową globalnego rozwoju. Dokonuje inwestycji w 250 najbardziej płynnych podmiotów o najwyższej kapitalizacji na świecie, które przestrzegają wytycznych ładu korporacyjnego UN Global Compact. Dodatkowo wyklucza sektory, które nie stosują się do zasad odpowiedzialnego biznesu i zajmują się np. taką działalnością, jak: obrót alkoholem lub produktami tytoniowymi, testy na zwierzętach, operacje wojskowe, handel bronią, hazard, pornografia, energetyka jądrowa.

 • Zrównoważone inwestowanie przy uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z zasadami UN Global Compact
 • Szeroka dywersyfikacja: globalne spektrum, równa waga na walor, limit 40% na region
 • Wieloletnie doświadczenie
 • Na bazie informacji na temat zrównoważonego rozwoju dostarczanych przez VE w ramach rozwiązań ESG Moody’s


Czynniki ryzyka: Ryzyko walutowe, ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko rynkowe. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.

Należy mieć na względzie, że z dniem 8 października 2021 r. subfundusz VanEck Global Equal Weight UCITS ETF połączył się z subfunduszem VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF. Więcej informacji na temat tej fuzji można znaleźć w zakładce Dokumenty.Indeks bazowy

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Wypłaty

Dokumenty

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Indeks