TSWE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
TSWE

Sustainable World ETF
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

TSWE

Sustainable World ETF
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

ISIN: NL0010408704 copy-icon

Opis funduszu

Fundusz VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF stanowi siłę napędową globalnego rozwoju. Dokonuje inwestycji w 250 najbardziej płynnych podmiotów o najwyższej kapitalizacji na świecie, które przestrzegają wytycznych ładu korporacyjnego UN Global Compact. Dodatkowo wyklucza sektory, które nie stosują się do zasad odpowiedzialnego biznesu i zajmują się np. taką działalnością, jak: obrót alkoholem lub produktami tytoniowymi, testy produktów kosmetycznych na zwierzętach, operacje wojskowe, handel bronią, hazard, pornografia, energetyka jądrowa.

 • Wartość aktywów netto
  €31,77

  na dzień 23 maj 2024
 • ZWROTY YTD
  8,97%

  na dzień 23 maj 2024
 • Aktywa netto
  €753,0 milion

  na dzień 23 maj 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,20%
 • Data aktywacji
  13 maj 2013
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 8

Przegląd

Opis funduszu

Fundusz VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF stanowi siłę napędową globalnego rozwoju. Dokonuje inwestycji w 250 najbardziej płynnych podmiotów o najwyższej kapitalizacji na świecie, które przestrzegają wytycznych ładu korporacyjnego UN Global Compact. Dodatkowo wyklucza sektory, które nie stosują się do zasad odpowiedzialnego biznesu i zajmują się np. taką działalnością, jak: obrót alkoholem lub produktami tytoniowymi, testy produktów kosmetycznych na zwierzętach, operacje wojskowe, handel bronią, hazard, pornografia, energetyka jądrowa.

 • Zrównoważone inwestowanie przy uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z zasadami UN Global Compact
 • Szeroka dywersyfikacja: globalne spektrum, równa waga na walor, limit 40% na region
 • Wieloletnie doświadczenie
 • Na bazie informacji na temat zrównoważonego rozwoju dostarczanych przez VE w ramach rozwiązań ESG Moody’s


Czynniki ryzyka: Ryzyko walutowe, ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko rynkowe. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.

Należy mieć na względzie, że z dniem 8 października 2021 r. subfundusz VanEck Global Equal Weight UCITS ETF połączył się z subfunduszem VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF. Więcej informacji na temat tej fuzji można znaleźć w zakładce Dokumenty.Indeks bazowy

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Zrównoważone inwestowanie przy uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z zasadami UN Global Compact
 • Szeroka dywersyfikacja: globalne spektrum, równa waga na walor, limit 40% na region
 • Wieloletnie doświadczenie
 • Na bazie informacji na temat zrównoważonego rozwoju dostarczanych przez VE w ramach rozwiązań ESG Moody’s


Czynniki ryzyka: Ryzyko walutowe, ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko rynkowe. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.

Należy mieć na względzie, że z dniem 8 października 2021 r. subfundusz VanEck Global Equal Weight UCITS ETF połączył się z subfunduszem VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF. Więcej informacji na temat tej fuzji można znaleźć w zakładce Dokumenty.Indeks bazowy

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Wypłaty

Dokumenty

Indeks

Opis indeksu

Solactive Sustainable World Equity Index odwzorowuje wyniki 250 najlepszych walorów z globalnych rynków rozwiniętych, które zostały poddane badaniu zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju ustalonymi przez renomowaną firmę badawczą Vigeo EIRIS, będącą obecnie częścią Moody’s ESG Solutions. Badanie to opiera się na dziesięciu wytycznych UN Global Compact uzupełnionych o wyłączenia. Uniwersum kapitałowe indeksu bazowego obejmuje wszystkie rozwinięte kraje Ameryki Północnej, Europy i Azji.

Kluczowe cechy indeksu

Indeks bazowy
Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Skład indeksu
Specyfikacja indeksu:

 • Indeks odwzorowuje wyniki 250 najlepszych walorów z globalnych rynków rozwiniętych (Ameryka Północna, Europa i Azja), które zostały poddane analizie zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju ustalonymi przez EIRIS. Model dokonuje selekcji walorów według progu płynności wynoszącego 50 mln EUR (6-miesięczny ADV), a następnie uwzględnia walory zajmujące najwyższe pozycje w rankingu na podstawie skorygowanej kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie. Jest to indeks równo ważony.

Uniwersalna Ocena FactSet:

 • Wyszukanie walorów, które są notowane na giełdzie w jednym z następujących krajów: Australia, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Irlandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.
 • Odfiltrowanie wszystkich walorów, które nie są akcjami zwykłymi, uprzywilejowanymi lub kwitami depozytowymi.
 • Odfiltrowanie wszystkich spółek komandytowych.
 • Usunięcie wszystkich papierów wartościowych o 6-miesięcznym ADV (na podstawie danych z FactSet) poniżej 50 mln EUR.
 • Usunięcie wszystkich papierów wartościowych notowanych na giełdzie w Hongkongu, które uzyskują ponad 75% swoich przychodów spoza 24 krajów wymienionych powyżej.
 • Dla każdego podmiotu – zachowanie najbardziej płynnej linii (serii) walorów i najbardziej płynnych notowań.
 • Renomowana firma badawcza Vigeo Eiris (Ethical Investment Research Information Service, www.vigeo-eiris.com), przejęta przez Moody’s w kwietniu 2019 r., stosuje dodatkowo analizę ESG opartą na dziesięciu wytycznych UN Global Compact oraz wyłączeniach odnoszących się do działalności w kontrowersyjnych sektorach. Oto (niepełna) lista kontrowersyjnych sektorów, które po przekroczeniu określonych progów są usuwane ze składu indeksu: obrót alkoholem lub produktami tytoniowymi, testy na zwierzętach, operacje wojskowe, handel bronią, hazard, pornografia, energetyka jądrowa.
 • Indeks jest poddawany corocznemu przeglądowi w czwarty wtorek marca.

 

Dostawca indeksu

Solactive

 

Pobierz metodologię indeksu