Skip directly to Accessibility Notice

Nasza Firma VanEck

Uzyskaj dostęp do nowych możliwości

Naczelną zasadą VanEck jest zapewnianie inwestorom dostępu do możliwości, które zdywersyfikują ich portfele inwestycyjne. Dzięki inteligentnie opracowanym, aktywnym i pasywnym strategiom, które wybiegają daleko w przyszłość, oferujemy korzystne ekspozycje na wschodzące branże, klasy aktywów i rynki, a także zróżnicowane podejścia do tradycyjnych strategii.

W naszym podejściu wykraczamy poza rynki kapitałowe, aby zidentyfikować trendy – ekonomiczne, technologiczne, polityczne i społeczne – które naszym zdaniem tworzą nowe możliwości inwestycyjne i inspirują naszych klientów do osiągania ich celów finansowych. VanEck był jednym z pierwszych amerykańskich podmiotów zarządzających aktywami, który zaoferował inwestorom dostęp do rynków międzynarodowych i wcześnie dostrzegł potencjał transformacji, jaki niosą z sobą inwestycje w złoto, rynki wschodzące i fundusze ETF. Obecnie rozwiązania naszej firmy obejmują zarówno podstawowe opcje inwestycyjne, jak i bardziej kompleksowe ekspozycje zwiększające dywersyfikację portfela.
Założony w roku 1955

Światowy lider branży zarządzania inwestycjami z 68-letnim doświadczeniem
90 mld USD*

W aktywach zarządzanych na całym świecie
Fundusze ETF korzystające z przewagi „pierwszego gracza”

E-sport i gry wideo, półprzewodniki, bionika, metale ziem rzadkich, energia jądrowa (w Europie)
Globalna perspektywa

Biura w Nowym Jorku, Frankfurcie, Zurychu, Amsterdamie, Sydney, Szanghaju
>100 funduszy ETF

Kompleksowy globalny portfel obejmujący szereg sektorów i klas aktywów

Własność prywatna

Co pozwala nam skupić się na długofalowych interesach naszych klientów

* Stan na dzień 31.12.2023 r.

Dzięki wymienionym poniżej czynnikom VanEck zapewnia klientom i inwestorom wszystko to, co najlepsze:

Podmiot będący własnością prywatną

Podmiot będący własnością prywatną

Naszym priorytetem jest oferowanie rozwiązań inwestycyjnych w różnych warunkach rynkowych i przy zaangażowaniu całej palety klas aktywów.

Wiedza i doświadczenie zdobywane przez dziesięciolecia

Wiedza i doświadczenie zdobywane przez dziesięciolecia

Nasi klienci korzystają z wieloletniego doświadczenia i strategicznego know-how naszych zespołów zarządzających portfelami inwestycyjnymi.

Wczesna identyfikacja trendów

Wczesna identyfikacja trendów

Już na wczesnym etapie zespoły badawcze działające w skali globalnej analizują i identyfikują trendy, kluczowe zmiany rynkowe oraz nowe i obiecujące klasy aktywów.

Inteligentnie prowadzone procesy

Inteligentnie prowadzone procesy

Wdrażamy sprawdzone na rynku procesy, angażujemy wyspecjalizowane zespoły zarządzające i realizujemy innowacyjne strategie.

Poznaj naszą historię

VanEck ma wieloletnie doświadczenie w zapewnianiu inwestorom dostępu do skutecznych rozwiązań inwestycyjnych. W każdych warunkach rynkowych na pierwszym miejscu stawiamy interesy naszych klientów, co jest fundamentem marki VanEck.

Od momentu założenia VanEck jest prywatnym podmiotem prowadzonym przez rodzinę van Eck. John van Eck założył firmę w 1955 r., aby zapewnić amerykańskim inwestorom możliwości inwestycyjne po II wojnie światowej. Na początku lat 90., kiedy do firmy dołączyli jego synowie, Derek i Jan, VanEck rozpoczął szereg inicjatyw biznesowych, które od tego czasu przyczyniły się do znacznego rozwoju firmy. Po śmierci Dereka w 2010 r. firmą i jej rozwijającą się na skalę globalną działalnością zarządza jego brat – Jan VanEck.

Pierwsze biuro w Europie VanEck otworzył w 2008 r. Koncentrowało się ono na działalności związanej z indeksami. Następnie w 2010 r. otworzył biuro w Szwajcarii, aby skupić się na dystrybucji i rozwoju działalności instytucjonalnej w zakresie alternatywnych i aktywnych strategii zarządzania inwestycjami. Wkrótce potem uruchomiono pierwszą aktywną strategię UCITS, a następnie w 2013 r. strategię inwestycji alternatywnych. Pierwszy fundusz ETF zgodny z UCITS został uruchomiony w 2015 r. W 2018 r. VanEck nabył Think ETF Asset Management B.V. – holenderskiego dostawcę ETF – i dzięki temu poszerzył portfel ETF o rynek europejski i międzynarodowy.

Historia

Zespół VanEck