Ethereum Staking 101

16 mei 2024

Leestijd 5+ MIN

U hebt misschien onze recente aankondiging gelezen over staking op Ethereum met de VanEck Ethereum ETN. In dit artikel beschrijven we hoe een gereguleerd financieel product zoals de VanEck Ethereum ETN bijdraagt aan de beveiliging van het Ethereum-netwerk.  

Met betrekking tot onze recente aankondiging over staking op Ethereum met de VanEck Ethereum ETN, vraagt u zich misschien af wat "staking" is en hoe een gereguleerd financieel product zoals de VanEck Ethereum ETN kan bijdragen aan de beveiliging van het Ethereum-netwerk. Om deze vragen te beantwoorden, zullen we verschillende onderwerpen over staking behandelen, te beginnen met een korte opfrissing over Ethereum en waarom we in de eerste plaats gedecentraliseerde consensus nodig hebben.

Bitcoin, Ethereum en veel andere cryptocurrencies werken op een gedecentraliseerd systeem, waarbij geen enkele entiteit het grootboek kan wijzigen zonder de consensus van de meerderheid. Deze verwijdering van tussenpersonen stelt deelnemers in staat om collectief de integriteit van het grootboek te handhaven. Maar hoe wordt dit grootboek beschermd tegen knoeien? Bitcoin bereikt dit door Proof of Work, waarbij miners complexe puzzels moeten oplossen om blokken te maken, waardoor vervalsing wordt voorkomen door middel van verifieerbaar bewijs. In wezen wegen de kosten van dubbele uitgaven zwaarder dan de potentiële winst. Ethereum daarentegen is overgestapt van Proof of Work naar Proof of Stake. Dit systeem stimuleert validators om de integriteit van het grootboek te handhaven door kapitaal in te zetten, dat ze riskeren te verliezen als ze betrapt worden op valsspelen. Deze verschuiving van beveiliging op basis van elektriciteit naar beveiliging op basis van kapitaal garandeert de stabiliteit van het netwerk en beloont positieve bijdragen. Eenvoudiger gezegd, de validators van Ethereum bewaken de netwerkactiviteiten, vergelijkbaar met serviceproviders, met staking-beloningen die hun rol weerspiegelen. Dus, wie zijn deze validators?

Top 10 staking-serviceproviders van Ethereum

Naam

Type

Gestakete Ethereum (Ξ)

Aantal validators

Marktaandeel

Verdiende Ethereum (Ξ)

Lido

Liquid staking

9,341,660

292k

28.60%

537k

Coinbase

CEXs

4,421,538

138k

13.50%

292k

ether.fi

Liquid restaking

1,184,800

37k

3.60%

5k

Kiln

Staking-pools

1,120,288

35k

3.40%

24k

Binance

CEXs

1,072,960

34k

3.30%

148k

Renzo

Liquid restaking

1,006,080

31k

3.10%

3k

Figment

Staking-pools

841,344

26k

2.60%

44k

Rocket Pool

Liquid staking

789,916

25k

2.40%

37k

Kraken

CEXs

767,553

24k

2.30%

138k

Staked.us

Staking-pools

617,212

19k

1.90%

66k

Bron: Dune, gegevens per 09-05-2024. Historische resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Dit mag niet worden geïnterpreteerd als advies voor specifieke dienstverleners. Bovendien besteden sommige serviceproviders, zoals Lido, het eigenlijke beheer van de knooppunten uit aan andere providers.

Een veel voorkomende misvatting is dat staking en zelfs mining (in Bitcoin) meestal gedaan wordt door bedrijven in landen als China en Rusland. Dit is verre van de waarheid. De geografische spreiding voor professionele staking-entiteiten ziet er eerder als volgt uit (met uitzondering van "Andere landen", die 21,64% voor hun rekening nemen):

Geografische spreiding van staking-entiteiten

Bron: Rated.network, gegevens per 09-05-2024.

Wat zijn staking-beloningen?

Voor een goed begrip van de technologie is het essentieel om wat dieper in te gaan op de technische aspecten van staking. Het is de moeite waard om op te merken dat de specifieke mechanismen van staking variëren tussen de verschillende protocollen. Voor Ethereum verloopt het proces als volgt: Een kandidaat-valideerder stort minimaal 32 ETH (of veelvouden daarvan) in het Ethereum Staking-contract, samen met relevante gegevens zoals de openbare sleutels van de valideerder en het opname-adres. Na succesvolle validatie van de storting door het netwerk voegt de validator zich bij de Entry Queue, in wezen een wachtlijst voor nieuwe validators. Zodra de validator vooraan in de wachtrij staat, wordt hij actief en wordt hij belast met het vervullen van zijn taken. Actieve validators blijven in deze status totdat hun saldo onder 16 ETH zakt door slashing of totdat ze vrijwillig het systeem verlaten. Beloningen komen uit twee categorieën:

  • Beloningen van de uitvoeringslaag (waaronder blokbeloningen, transactievergoedingen, prioriteitsvergoedingen en MEV) en beloningen van de consensuslaag (waaronder attestaties, validaties en deelname aan comités indien gekozen). Deze beloningen bedragen ongeveer 20% van het totale beloningspakket (historisch gezien).
  • Consensusbeloningen worden elke epoch (ongeveer elke 6,4 minuten) verdeeld, terwijl uitvoeringsbeloningen worden betaald wanneer de validator wordt geselecteerd om een blok voor te stellen. Deze beloningen maken ongeveer 80% uit van het totale beloningspakket (historisch gezien).

Beloningen voor uitvoeringslagen zijn niet vooraf gedefinieerd, ze variëren sterk en worden ook alleen gegeven als uw validator wordt gekozen om het volgende blok voor te stellen. Houd in gedachten dat er momenteel meer dan 1 miljoen validators zijn, en dat er slechts 1 blok per 12 seconden is. Als u slechts één validator heeft, is de kans dat u geselecteerd wordt om een blok te creëren 0,71% op dagelijkse basis. Dit betekent dat het gemiddelde aantal dagen dat nodig is om één blok te creëren ongeveer 140 dagen is. Voor de VanEck Ethereum ETN vertegenwoordigen we met het huidige inzetpercentage 725 validators. Ongeveer 5 Ethereum-blokken per dag worden gecreëerd door onze validator-knooppunten. Beleggen in de VanEck Ethereum ETN heeft als bijkomend voordeel dat het actief bijdraagt aan de veiligheid en decentralisatie van Ethereum.

Gemiddelde staking-beloningen (30d)

 

APR %

Beloningen per validator (in ETH)

Totaal netwerk

3.56%

+1.139 ETH

Consensuslaag APR %

2.87%

+0,918 ETH

Uitvoeringslaag APR %

0.69%

+0,221 ETH

Bron: Rated.network, gegevens per 09-05-2024. Historische resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Staking-beloningen zijn niet gegarandeerd en het getoonde staking-rendement is geen indicatie voor toekomstige staking-rendementen.

Hoe werkt staking in de praktijk voor de VanEck Ethereum ETN?

Onze staking-methoden zijn volledig niet-custodiaal, waardoor de bewaarder van de ETN's activa de volledige controle behoudt over de ingezette activa, waardoor eventuele risico's op uitlenen worden geëlimineerd. Beleggers in de Ethereum ETN hoeven geen actie te ondernemen om beloningen te ontvangen; deze worden automatisch verrekend in het muntentegoed van de ETN. Of een belegger de ETN nu vorig jaar of vorige week heeft aangeschaft, de totale staking-beloningen die tijdens het vorige tijdsbestek zijn opgebouwd, worden gelijk verdeeld (na aftrek van de kosten en belastingen van de staking-provider). Staking-beloningen* worden dagelijks opgenomen in de IW aan het einde van de dag, met een afsluitpunt om 16.00 uur CET. Hoe werkt staking in de praktijk voor de ETN?

  1. VanEck gebruikt het onderpand van de ETN voor staking door de custodian opdracht te geven ETH te storten op een validator depotadres. Terwijl de validator node eigendom is van en onderhouden wordt door de staking-provider, blijft de controle over de gestorte ETH bij de custodian, veilig opgeslagen in cold storage.
  2. Na het deponeren ontvangt de validator node continu beloningen van de consensuslaag en de uitvoeringslaag. Deze beloningen worden dagelijks opnieuw geïnvesteerd, en soms opnieuw ingezet, in de note, wat weerspiegeld wordt in het rendement van de ETN.
  3. Dit proces wordt nauwgezet beheerd, waarbij indien nodig op- of afgeschaald wordt om ervoor te zorgen dat de Ethereum ETN op elke werkdag aflosbaar blijft. Er zijn strenge processen en controles om de liquiditeitsvereisten van de ETN effectief te beheren.

*Staking-beloningen zijn niet gegarandeerd.

Als u meer inzichten wilt ontvangen over Digitale assetsschrijf u dan in in ons abonnementencentrum.

Belangrijke informatie

Dit is geen financieel onderzoek, maar de mening van de auteur van het artikel. Wij publiceren deze informatie om te informeren en voorlichting te geven over recente marktontwikkelingen en technologische updates, niet om aanbevelingen te doen voor bepaalde producten of projecten. De selectie van de artikelen mag daarom niet worden opgevat als financieel advies of aanbeveling voor een specifiek product en/of digitaal bezit. Het is mogelijk dat wij af en toe analyses opnemen van markt- en netwerkrendementverwachtingen en/of on-chain-rendement in het verleden. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige rendementen.

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De inzichten en meningen die in deze informatie naar voren worden gebracht, zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze informatie kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten of digitale assets in het algemeen of in het product dat in deze informatie wordt besproken (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de onderliggende index in staat is om de rendementen van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.

De onderliggende index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index.

Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies tot maximaal het gehele ingelegde bedrag en de extreme volatiliteit waar ETNs mee te maken hebben. U moet het prospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat u een belegging doet, zodat u volledig op de hoogte bent van de mogelijke risico's en beloningen die gepaard gaan met uw beslissing om in een product te beleggen. Het goedgekeurde prospectus kunt u raadplegen op www.vaneck.com . Houd er rekening mee dat de goedkeuring van het prospectus niet mag worden opgevat als een goedkeuring van de producten die worden aangeboden of voor de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.

De vermelde resultaten zijn resultaten uit het verleden en vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst, die lager of hoger kunnen zijn dan de huidige resultaten.

De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. Resultaten hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort. De resultaten worden in de basisvaluta weergegeven, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De opbrengsten en de waarde van de hoofdsom van een belegging fluctueren. Notes kunnen bij terugkoop meer of minder waard zijn dan het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Indexrendementen zijn geen ETN-rendementen en houden geen rekening met beheervergoedingen en brokerkosten. De rendementen van een index zijn niet illustratief voor de rendementen van de ETN. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH