Bitcoin halving uitgelegd: Geschiedenis, impact en voorspellingen voor 2024

20 april 2024

Leestijd 6 MIN

Deze blog bevat een eenvoudige uitleg van de bitcoin halving, onderzoekt prijstrends voor en na eerdere cycli en biedt onze voorspelling voor de halving van 2024.

Houd er rekening mee dat VanEck mogelijk posities heeft in de hieronder beschreven digitale activa.

De laatste bitcoin halving vond plaats op 20 april van dit jaar, wat kansen en onzekerheden met zich meebracht voor de bitcoin-gemeenschap. Deze gebeurtenis, ingebouwd in de fundamentele code van bitcoin, verandert de beloningen voor miners en zou de waarde en rol van bitcoin binnen het bredere ecosysteem aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

De Bitcoin-halveringscyclus uitgelegd

Bitcoin halving is een cruciale gebeurtenis in de wereld van bitcoin die gevolgen heeft voor investeerders en anderen die daarbij betrokken zijn. Ongeveer elke vier jaar wordt de beloning voor het minen van nieuwe Bitcoin-blokken gehalveerd. Dit wordt gedaan om het aanbod van Bitcoin onder controle te houden en het meer op schaarse hulpbronnen zoals goud te laten lijken. De halvering helpt de waarde van Bitcoin in de loop van de tijd stabiel te houden door de snelheid waarmee nieuwe Bitcoins worden gecreëerd te verminderen.

De bitcoin halving werd geïntroduceerd door de maker ervan, Satoshi Nakamoto, om de inflatie onder controle te houden en ervoor te zorgen dat de digitale munt een deflatoire belegging blijft. Aanvankelijk ontvingen miners 50 bitcoins als beloning voor het verwerken van transacties en het ondersteunen van het blockchain-netwerk. Na de eerste halving in 2012 werd deze beloning teruggebracht tot 25 bitcoins en is vervolgens met regelmatige tussenpozen gehalveerd, waarbij de beloning elke keer verder daalde.

De geschiedenis van de bitcoin halving is interessant en toont de groei vanaf het begin in 2009. Sindsdien heeft bitcoin verschillende halvings meegemaakt, die elk een grote rol speelden in de ontwikkeling ervan.

  1. De eerste halvering (november 2012): De inaugurele bitcoin halving vond plaats toen het netwerk 210.000 blokken bereikte. De mining-beloning werd verlaagd van 50 naar 25 bitcoins per blok. Deze gebeurtenis markeerde de eerste test van Satoshi's theorie van gecontroleerde geldhoeveelheid en deflatoire economie. Ondanks aanvankelijke onzekerheden bleef het bitcoin-netwerk stabiel, en in de nasleep daarvan schoot de prijs van bitcoin binnen 180 dagen van $ 10,59 naar $ 126,24, wat de levensvatbaarheid van de onderliggende economische principes versterkte.
  2. De tweede halvering (juli 2016): Nu bitcoin goed bekend is bij het publiek, verminderde de tweede halving de blokbeloning tot 12,5 bitcoins. Deze periode zag de opkomst van cryptocurrency als een legitieme beleggingscategorie, met een toenemende deelname van zowel particuliere als institutionele beleggers. Na deze halvering kende Bitcoin een aanzienlijke stijging, met een piek van meer dan $1002,92 en legde daarmee de basis voor de bull run van 2017.
  3. De derde halvering (mei 2020): Bij de laatste halvering werd de beloning verlaagd naar 6,25 bitcoins per blok. Deze halvering vond plaats te midden van de mondiale economische onzekerheden als gevolg van de COVID-19-pandemie en werd nauwlettend in de gaten gehouden door beleggers over de hele wereld. Het speelde een cruciale rol in het opmerkelijke rendement van bitcoin in 2020 en in 2021, waarbij de cryptocurrency binnen 180 dagen een nieuw recordhoogte van $ 14.849,09 bereikte en een centraal punt werd in discussies over de rol van digitale valuta's in de toekomst van de financiële wereld.
2012 30 dagen vooraf Dag erna 30 dagen later 180 dagen later
Bitcoin-koers $10.59 $12.45 $13.42 $126.25
Hashsnelheid (Terahash) 22.532T 27.053T 24.271T 106.334T
30 dagen volatiliteit 56.80 34.85 27.18 132.9
Uitstroom van miners naar beurzen (zevendaags voortschrijdend gemiddelde) (BTC) 63.39 17.70 5.40 40.76

2016 30 dagen vooraf Dag erna 30 dagen later 180 dagen later
Bitcoin-koers $577.07 $651.30 $591.59 $1002.9
Hashrate (Exahash) 1.560E 1.658E 1.478E 2.199E
30 dagen volatiliteit 40.08 97.29 48.23 54.73
Uitstroom van miners naar beurzen (zevendaags voortschrijdend gemiddelde) (BTC) 713.83 227.02 145.96 240.78

2020 30 dagen vooraf Dag erna 30 dagen later 180 dagen later
Bitcoin-prijs $6852.50 $8800.73 $9870.79 $14849
Hashrate (Exahash) 116,498E 116,840E 111,554E 122,967E
30 dagen volatiliteit 157.59 75.26 48.77 45.74
Uitstroom van miners naar beurzen (zevendaags voortschrijdend gemiddelde) (BTC) 293.67 484.54 167.71 219.84

2024 30 dagen vooraf Dag erna 30 dagen later 180 dagen later
Bitcoin-prijs $67880.97 - - -
Hashrate (Exahash) 617,620E - - -
30 dagen volatiliteit 66.09 - - -
Uitstroom van miners naar beurzen (zevendaags voortschrijdend gemiddelde) (BTC) 86.26 - - -

Bron: Glassnode, gegevens per 10/04/2024. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Niet bedoeld als aanbeveling om de hierin genoemde effecten te kopen of verkopen. Een Terahash vertegenwoordigt 1 biljoen hashes per seconde. Een Exahash vertegenwoordigt 1 triljoen hashes per seconde. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

De meest explosieve winsten van bitcoin zijn doorgaans na de halving

De meest explosieve winsten van bitcoin zijn doorgaans na de halving

Bron: Glassnode, gegevens per 4-0-2024. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Niet bedoeld als aanbeveling om de hierin genoemde effecten te kopen of verkopen. Een Terahash vertegenwoordigt 1 biljoen hashes per seconde. Een Exahash vertegenwoordigt 1 triljoen hashes per seconde. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

De komende halvering belooft een keerpunt te worden, waarbij de beloning zal afnemen tot 3,125 bitcoins per blok. Dit moment zal naar verwachting een diepgaande impact hebben op het landschap van cryptomining, waardoor de metrische gegevens over winstgevendheid mogelijk worden hervormd en de technologische vooruitgang op het gebied van efficiënte mining wordt versneld. Historische precedenten duiden op een periode van aanpassing nu miners door de verminderde prikkels moeten navigeren, met mogelijke gevolgen voor de hashrate en de algehele veiligheid van het netwerk.

Historisch gezien daalt de hash-snelheid (de totale rekenkracht die wordt besteed aan mijnbouw en verwerkingstransacties) na een halvering, omdat onrendabele mijnwerkers de verbinding verbreken, maar deze herstelt zich doorgaans binnen enkele weken. Dit komt omdat de halving de schaarste van bitcoin versterkt, waardoor de prijs mogelijk omhoog gaat en de winst toeneemt voor degenen die in staat zijn om te blijven minen. Als de prijsstijging groter is dan de beloningsverlaging, zoals het geval is geweest in het jaar na elke voorgaande halvering, kan mining winstgevend blijven, zelfs met minder munten per blok. Dit komt omdat de survivors het marktaandeel van het netwerk overnemen terwijl anderen het netwerk verlaten. Bovendien stimuleert de halvering mijnwerkers om te investeren in efficiëntere apparatuur om concurrerend te blijven. De hash-snelheid heeft dus de neiging een tijdelijke dip te ervaren, gevolgd door een stijging van de efficiëntie en de algehele hash-snelheid op de lange termijn.

Dat is de reden waarom we in ons voorspellingen voor 2024 hebben gezegd dat beleggers in de zes maanden voorafgaand aan de halving bitcoin-miners onderwegen, aangezien de markt over het algemeen het directe effect van hogere kosten negeert. Miners geven vaak veel kapitaal uit in deze lastige periode. Na de halvering kunnen sommige miners gedwongen worden te sluiten, wat op de korte termijn kan leiden tot een daling van de hashsnelheid van het netwerk – de gecombineerde rekenkracht die aan mining wordt besteed.

Dat gezegd hebbende, zal de impact op bitcoin-miners variëren. De energiekosten die gepaard gaan met het runnen van energie-intensieve mijnbouwapparatuur vormen de grootste kostenpost voor mijnwerkers en vertegenwoordigen doorgaans 75-85% van de totale contante bedrijfskosten van een mijnwerker. De huidige energiekosten voor de genoteerde bedrijven liggen gemiddeld rond de $ 0,04/kWh. Tegen deze kosten schatten we dat de totale productiekosten van de top 10 beursgenoteerde miners na de halving ongeveer $ 45.000/bitcoin zullen bedragen. Grotere miners met lagere kosten per munt zullen hun marges zien krimpen, maar waarschijnlijk winstgevend blijven, vooral als de prijs van Bitcoin stijgt. Wij zijn van mening dat de halvering waarschijnlijk zal leiden tot consolidatie binnen de mijnbouwsector, waarbij kleinere mijnwerkers worden verdrongen en grotere spelers hun marktaandeel vergroten. Deze trend is echter al aanwezig, aangezien beursgenoteerde miners nu een recordpercentage van de hashrate beheersen. Historisch gezien hebben bitcoin mining-aandelen zich sterk hersteld na de halvering en presteerden ze beter dan de spotprijs in de halveringsjaren.

De toekomst van bitcoin na de halvering

Naarmate de beloningen voor mijnbouw afnemen, kunnen transactiekosten belangrijker worden voor de winstgevendheid van mijnwerkers. De halvering benadrukt de schaarste van Bitcoin, wat investeringen en speculatie aantrekt. Het bevestigt opnieuw de principes van bitcoin als een gedecentraliseerde, beperkte en veilige belegging, en geeft vorm aan zijn rol in het zich ontwikkelende financiële landschap.

Links naar websites van derden worden aangeboden voor uw gemak en het vermelden van dergelijke links impliceert geen bevestiging, goedkeuring, onderzoek, verificatie of controle door ons van de inhoud of informatie op of toegankelijk via de gelinkte sites. Door op de link naar een webpagina te klikken die niet van VanEck is, erkent u dat u een website van een derde partij bezoekt, die onderworpen is aan zijn eigen algemene voorwaarden. VanEck wijst de verantwoordelijkheid af voor de inhoud, de wettigheid van de toegang of de geschiktheid van de websites van derden.

Als u meer Inzichten over digitale activa wilt ontvangen, schrijf u dan in in ons abonnementencentrum.

Belangrijke informatie

Dit is geen financieel onderzoek, maar de mening van de auteur van het artikel. Wij publiceren deze informatie om te informeren en voorlichting te geven over recente marktontwikkelingen en technologische updates, niet om aanbevelingen te doen voor bepaalde producten of projecten. De selectie van de artikelen mag daarom niet worden opgevat als financieel advies of aanbeveling voor een specifiek product en/of digitaal bezit. Het is mogelijk dat wij af en toe analyses opnemen van markt- en netwerkrendementverwachtingen en/of on-chain-rendement in het verleden. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige rendementen.

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De inzichten en meningen die in deze informatie naar voren worden gebracht, zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze informatie kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten of digitale assets in het algemeen of in het product dat in deze informatie wordt besproken (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de onderliggende index in staat is om de rendementen van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.

De onderliggende index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index.

Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies tot maximaal het gehele ingelegde bedrag en de extreme volatiliteit waar ETNs mee te maken hebben. U moet het prospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat u een belegging doet, zodat u volledig op de hoogte bent van de mogelijke risico's en beloningen die gepaard gaan met uw beslissing om in een product te beleggen. Het goedgekeurde prospectus kunt u raadplegen op www.vaneck.com . Houd er rekening mee dat de goedkeuring van het prospectus niet mag worden opgevat als een goedkeuring van de producten die worden aangeboden of voor de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.

De vermelde resultaten zijn resultaten uit het verleden en vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst, die lager of hoger kunnen zijn dan de huidige resultaten.

De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. Resultaten hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort. De resultaten worden in de basisvaluta weergegeven, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De opbrengsten en de waarde van de hoofdsom van een belegging fluctueren. Notes kunnen bij terugkoop meer of minder waard zijn dan het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Indexrendementen zijn geen ETN-rendementen en houden geen rekening met beheervergoedingen en brokerkosten. De rendementen van een index zijn niet illustratief voor de rendementen van de ETN. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH