nl nl false false

Fallen Angels ETF

High yield bedrijfsobligaties

VanEck Fallen Angel ETFs beleggen in bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven met een investment grade credit rating en daarna zijn gedegradeerd naar high yield, zogenaamde Fallen Angels. Historische data toont aan dat Fallen Angels een hoger opwaarts potentieel hebben door een mogelijk 'oversold' marktdynamiek en een grotere kans om weer investment grade te worden. De VanEck Fallen Angel ETFs beleggen wereldwijd of in de Amerikaanse binnenlandse markt.

Wij bieden twee Fallen Angels ETFs aan

Wat maakt ETFs zo bijzonder?

Fallen angels renderen historisch gezien beter dan de brede markt voor high-yieldbedrijfsobligaties.1

x
x

1 Wanneer we de ICE BofAML Global Fallen Angel High Yield Index en de ICE BofAML Global High Yield Index met elkaar vergelijken over perioden van 3, 5 en 10 jaar. Daarbij is gekeken naar kredietkwaliteit, naar totaalrendement en naar rendement op jaarbasis. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Gegevens vanaf 31 december 2004.

De kans die Fallen Angels Obligaties bieden

Een strategie die zich richt op Fallen Angelsobligaties maakt gebruik van een tegendraadse benadering en biedt daarnaast blootstelling aan een bewezen marktanomalie en het potentieel van opkomende sterren. Door in feite te beleggen in obligaties die zijn afgewaardeerd van investment grade, worden vaak sectoren opgenomen die door grote economische turbulentie worden getroffen. Voorbeelden hiervan zijn de banksector in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis in 2008, of de energiesector na de ineenstorting van de olieprijs in 2014. Tot slot veroorzaakte de pandemie veel downgrades in sectoren die hard getroffen werden door de crisis die door Covid-19 veroorzaakt werd.

Belangrijkste risicofactoren

Icon

Doordat het fonds geheel of gedeeltelijk is belegd in effecten die zijn uitgegeven in buitenlandse valuta's, kunnen de blootstelling van het fonds aan buitenlandse valuta's en waardeschommelingen ten opzichte van de basisvaluta leiden tot lagere fondsrendementen. Bepaalde buitenlandse valuta's kunnen onderhevig zijn aan grote waardeschommelingen.

Icon

Beleggingen in opkomende markten zijn onderhevig aan specifieke risico's en de effecten zijn doorgaans minder liquide en minder efficiënt. Bovendien kunnen de effectenmarkten minder goed gereguleerd zijn. Specifieke risico's kunnen hoger zijn ten gevolge van wisselkoersschommelingen en deviezencontroles, beperkingen ten aanzien van repatriëring van fondsen of andere assets, overheidsingrijpen, hogere inflatie, en sociale, economische en politieke onzekerheden.

Icon

De koersen van junkobligaties zijn vaak gevoeliger voor economisch ongunstige veranderingen of voor ontwikkelingen bij individuele uitgevers dan effecten met een hogere rating. Uitgevers van junkobligaties zijn mogelijk niet in staat om te voldoen aan hun aflossings- en renteverplichtingen. De secundaire markt voor junkobligaties kan minder liquide zijn dan de markten voor kwalitatief hoogwaardigere effecten.

Neem contact met ons op voor meer informatie: