Groene ETF

 • Met een groene ETF van Vaneck bijdragen aan een duurzamere economie
 • Beleggingsstrategieën gebaseerd op ESG-factoren en VN-principes1
 • VanEck biedt verschillende ESG ETFs:
  • Circular Economy UCITS ETF
  • Hydrogen Economy UCITS ETF
  • Sustainable Future of Food UCITS ETF
 • Beleg in trends die worden ondersteund door overheden in binnen- en buitenland 
 • Wereldwijd gespreid, relatief lage kosten

Risico: U kunt geld verliezen tot uw volledige inleg vanwege opkomende markten en beleggen in kleinere bedrijven risico zoals beschreven in de belangrijkste risicofactoren, EBIs (REUS/HDRO/VEGI ) en prospectus (REUS/HDRO/VEGI).

Waarom beleggen in een groene ETF?

Het is nog nooit zo belangrijk geweest als nu om een actieve bijdrage te leveren aan de groene transitie. Via een groene ETF kunt u bijdragen de intensieve CO2-economie te vervangen door een CO2-neutrale economie2.

VanEck biedt verschillende groene ETFs aan om op een duurzame manier te beleggen

De groene ETFs van VanEck respecteren de principes van de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Doel: transparantie bereiken

De SFDR werd in 2021 door de Europese Commissie geïntroduceerd en bevat ESG-publicatieverplichtingen voor asset managers en andere marktdeelnemers. Het doel is om te transparantie rondom duurzaamheidsrisico's en de impact van beleggingsprocessen en -strategieën te verhogen. De SFDR-artikelen 8 en 9 geven de hoogst mogelijke duurzaamheidsniveaus weer voor financiële producten.

 • Artikel 8: Financiële producten die het milieu of de maatschappij bevorderen
 • Artikel 9: Financiële producten met duurzame beleggingsdoelstellingen.

Onze groene ETFs hebben de volgende SFDR-classificeringen

 • VanEck Circular Economy ETF: Artikel 9 SFDR
 • VanEck Hydrogen Economy ETF: Artikel 9 SFDR
 • VanEck Sustainable Future of Food ETF: Artikel 9 SFDR


1 20 jaar geleden heeft de VN een serie principes gepubliceerd die bijdragen aan een betere wereld. Al meer dan 12.000 bedrijven uit meer dan 160 landen hebben hieraan gehoor gegeven. Deze principes gaan over aspecten zoals het milieu, mensenrechten en corruptie.

2 Bron: Wat is CO2-neutraliteit en hoe kan dit in 2050 bereikt zijn? | Nieuws | Europees parlement (europa.eu).

In december 2019 heeft de Europese Commissie de Europese Green Deal gepresenteerd, het belangrijke plan om de Europese economie in 2050 CO2-neutraal te krijgen.

3 Bron: Wat is CO2-neutraliteit en hoe kan dit in 2050 bereikt zijn? | Nieuws | Europees parlement (europa.eu).

4 Bron: VanEck. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

5 Bron: Waterstof (Europa.eu).

VanEck Circular Economy UCITS ETF

ISIN: IE0001J5A2T9


 • Investeer in de circulaire economie
 • Toegang tot het nieuwe economische model
 • Beleg in een schonere planeet
 • SFDR Artikel 9
 • 0,4% jaarlijkse lopende kosten

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

ISIN: IE00BMDH1538


 • Essentiële bijdragers aan waterstof ecosysteem
 • Tendens ondersteund door overheden wereldwijd
 • SFDR artikel 9
 • 0,55% lopende kosten

VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF

ISIN: IE0005B8WVT6


 • Beleg in de transformatie van de voedingssector
 • Pure-play blootstelling aan bedrijven die voedselrevolutie mogelijk maken
 • SFDR artikel 9
 • 0,45% lopende kosten

Belangrijkste risicofactoren van een groene ETF

Icon

Een groene ETF kan onderhevig zijn aan liquiditeitsrisico. Er is sprake van liquiditeitsrisico wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer de desbetreffende markt illiquide is, dan kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of überhaupt te initiëren of liquideren.

Raadpleeg voor meer informatie over risico's het hoofdstuk over risicofactoren in het prospectus van het desbetreffende fonds. Het prospectus kunt u vinden op www.vaneck.com.

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs

Waarom ETFs van VanEck?

 • Al sinds onze oprichting in 1955 lopen we continu voorop in innovatie en bieden u toegang tot nieuwe beleggingskansen, zoals goudfondsen, opkomende-marktfondsen en ETFs.
 • Wij zijn een private onderneming, waardoor we ons kunnen richten op de langetermijnbelangen van onze klanten.
 • Onze ETFs zijn transparant: de onderliggende effecten worden daadwerkelijk gekocht (geen synthetische replicatie). De effecten worden niet uitgeleend.*
* Dit geldt alleen voor de Europese ETFs van VanEck.
click-to-view-youtube-video
Neem contact met ons op voor meer informatie: