VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

  • Snel groeiende industrie
  • Overheden wereldwijd ondersteunen schone energie
  • Blootstelling aan zeer liquide bedrijven, gebaseerd op marktkapitalisatie en handelsvolume
  • Disruptie van traditionele energie-industrie

ETF-details

ETF-details

Basisticker: HDRO
ISIN: IE00BMDH1538
TER: 0,55%
AUM: $74,9 Mln (per 21-06-2024)
SFDR CLASSIFICATIE: Artikel 9

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico: U kunt geld verliezen tot uw volledige inleg vanwege opkomende markten en beleggen in kleinere bedrijven risico, zoals beschreven in de belangrijkste risicofactoren, EBI en prospectus.

Waterstof aandelen hebben de wind mee

Er wordt een enorme uitbreiding verwacht van de waterstofindustrie. Dit kan positief uitwerken op waterstof aandelen. Voor het koolstofarm maken van de energiesector en andere sectoren wereldwijd met behulp van waterstof zal tussen nu en 2050 een investering nodig zijn van bijna 15 biljoen dollar. Aldus een recent rapport van de Energy Transitions Commission.1
Zogenaamde groene waterstof2, dat met behulp van hernieuwbare energie voor de aandrijving van elektrolytische cellen uit water wordt gemaakt, is momenteel nog te duur om op grote schaal in te zetten. Naarmate de vraag toeneemt, zullen de kosten echter dalen.
Ongeveer 85% van de vereiste investeringen moet gedaan worden in de generatie van hernieuwbare energie, de overige 15% in elektrolytische cellen, waterstofproductiefaciliteiten en een infrastructuur voor transport en opslag.3


1 De waterstofeconomie mogelijk maken: Het gebruik van schone waterstof in een Elektrische Economie versnellen. April 2021.
https://energy-transitions.org/wp-content/uploads/2021/04/ETC-Global-Hydrogen-Report.pdf

3 De waterstofeconomie mogelijk maken: Het gebruik van schone waterstof in een Elektrische Economie versnellen. April 2021.
https://energy-transitions.org/wp-content/uploads/2021/04/ETC-Global-Hydrogen-Report.pdf

Types waterstof aandelen

De waterstofeconomie bestaat uit sectoren die VanEck classificeert als: pure-play waterstof aandelen en producenten van waterstofgas, brandstofcellen, waterstofopslag en elektrolytische cellen.

Volatiliteit van waterstof aandelen

De prestaties van sommige waterstof aandelen zijn op de korte termijn volatiel: Zij zijn snel gestegen op momenten dat 'groene' aandelen in trek waren, om vervolgens weer te dalen toen het vooruitzicht van wereldwijd stijgende rentetarieven het enthousiasme voor de zogeheten 'long duration-aandelen' heeft getemperd.

Maar op de langere termijn moeten veel waterstof aandelen inspelen op de groei van de bedrijven die zij vertegenwoordigen.

Risico's van waterstof aandelen

Omdat de waterstoftechnologie relatief nieuw is, achten velen het risico van waterstof aandelen relatief hoog.

Gediversifieerd beleggen in waterstof aandelen

U kunt het beleggingsrisico verminderen door een waterstof ETF te kopen in plaats van een aantal individuele waterstof aandelen. Een waterstof ETF geeft blootstelling aan een breed aantal waterstof aandelen. Deze ETF wordt regelmatig herwogen, om overmatige blootstelling aan een overgewaardeerd waterstof aandeel of ondermatige blootstelling aan een ondergewaardeerd waterstof aandeel te voorkomen. De VanEck Hydrogen ETF biedt een kostenefficiënte, gediversifieerde manier om de groei van de waterstofeconomie te ondersteunen.

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren

Icon

Dit risico doet zich voor wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer een markt illiquide is, kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of om een positie überhaupt te initiëren of te liquideren.

Icon

Het fonds kan een relatief hoog percentage van het fondsvermogen beleggen in een kleiner aantal uitgevers, of kan een groter deel van het fondsvermogen beleggen in één uitgever. Het gevolg is dat de winsten en verliezen op één belegging een grotere impact kunnen hebben op de intrinsieke waarde van het fonds. Daardoor kan het fonds volatieler zijn dan fondsen met een grotere diversificatie.

Icon

Effecten van kleinere bedrijven kunnen volatieler en minder liquide zijn dan die van grotere bedrijven. Kleinere bedrijven kunnen, in vergelijking met grotere bedrijven, minder lang actief zijn, over minder financieringsmiddelen beschikken, een minder goede concurrentiepositie hebben, een minder gediversifieerd productaanbod bieden, meer onderhevig zijn aan marktdruk en een kleinere markt hebben voor hun effecten.

Neem contact met ons op voor meer informatie: