Skip directly to Accessibility Notice
UCTGOAT VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | GOAT Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false

Global Moat ETF
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | GOAT

Global Moat ETF
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | GOAT

 • Wartość aktywów netto
  $24,71

  na dzień 30 lis 2023
 • ZWROTY YTD
  4,32%

  na dzień 30 lis 2023
 • Aktywa netto
  $64,2 milion

  na dzień 30 lis 2023
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,52%
 • Data aktywacji
  07 lip 2020
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 6

Więcej informacji

Przegląd

Opis funduszu

Fundusz VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF dokonuje inwestycji w walory globalnych podmiotów o silnej przewadze konkurencyjnej i atrakcyjnych wycenach. Koncepcja ta przynosi długoterminowe zwroty z inwestycji.

 • Opiera się na koncepcji podmiotów „z fosą ochronną” autorstwa Warrena Buffetta.
 • Strategia z potwierdzonymi nadzwyczajnymi wynikami1
 • Przejrzysty model indeksowania opracowany przez firmę Morningstar, renomowanego partnera badawczego
 • Podmioty posiadające długoterminową przewagę konkurencyjną (koszty zmiany marki lub produktu, aktywa niematerialne, efekt sieciowy, przewaga kosztowa, minimalna efektywna skala produkcji)
 • Skoncentrowanie na podmiotach dokonujących transakcji po stosunkowo atrakcyjnych cenach / kursach
 • Może stanowić trzon globalnego portfela walorów


1Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wartości. Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko walutowe. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

Morningstar Global Wide Moat Focus Index

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Indeks