Skip directly to Accessibility Notice

ETF Moat

Firmy posiadające długoterminową przewagę konkurencyjną

Poznaj pakiet ETF Moat od VanEck

Fundusze ETF opierają się na prostej koncepcji: Inwestycje w podmioty o trwałej przewadze konkurencyjnej, zazwyczaj notowane po atrakcyjnych wycenach. Z biegiem czasu podmioty te sprawiają wrażenie dobrze przygotowanych do generowania wyższych zwrotów niż szerszy rynek. Wybiegające daleko w przyszłość badania kapitałowe Morningstar przekształcają filozofię fosy w praktyczną strategię inwestycyjną. Strategia ta jest dostępna za pośrednictwem czterech funduszy ETF firmy VanEck i można ją rozważyć w przypadku alokacji kapitału w USA lub na świecie.

Znajdowanie fos ekonomicznych

Fosy ekonomiczne oznaczają trwałe przewagi konkurencyjne, które mają umożliwić przedsiębiorstwom odpieranie konkurencji i utrzymanie rentowności w przyszłości. Morningstar zidentyfikował pięć źródeł fos ekonomicznych, które znajdują odzwierciedlenie w naszych funduszach ETF Moat .

Filozofia stojąca za strategią ETF Moat

Filozofia inwestowania w podmioty z fosą – w oparciu o badania kapitałowe Morningstar – łączy w sobie rating fosy ekonomicznej oraz perspektywiczny szacunek wartości godziwej. Połączenie tych dwóch elementów wpływa na wybór podmiotów wchodzących w skład funduszy ETF Moat VanEck'a.

Potwierdzone nadzwyczajne wyniki funduszu ETF Moat w długim okresie

Zastosowanie filozofii inwestowania w podmioty z fosą wg Morningstar wobec globalnych jednostek przynosiło w przeszłości ponadstandardowe zwroty w odniesieniu do globalnych rynków kapitałowych w szerokim ujęciu. W ramach tej długoterminowej, podstawowej strategii inwestycyjnej silna selekcja walorów była od 2018 r. głównym czynnikiem zapewniającym ponadprzeciętne zwroty.


Źródło: Morningstar.

Zastosowanie filozofii inwestowania w podmioty z fosą wg Morningstar wobec amerykańskich jednostek przynosiło w przeszłości ponadstandardowe zwroty w odniesieniu do amerykańskich rynków kapitałowych w szerokim ujęciu.

Źródło: Morningstar.

Akcje amerykańskich spółek typu Wide Moat są rygorystycznie sprawdzane pod kątem zmniejszonego ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem przy użyciu danych z Sustainalytics i historycznie generują lepsze wyniki niż szerokie rynki akcji w USA.​

Źródło: Morningstar.

Skoncentrowane podejście do inwestowania w amerykańskie akcje o małej i średniej kapitalizacji na podstawie prostej koncepcji inwestowania w spółki o długoterminowej przewadze konkurencyjnej i atrakcyjnych wycenach.​