Smart Contract Leaders ETN

ISIN: DE000A3GXNT4

  • Inwestycja w inteligentne platformy o potencjalnie szybkim wzroście
  • Ekspozycja na kryptowaluty stojące za liderami inteligentnych kontraktów
  • Dynamiczny wybór w koszyku inteligentnych platform
  • Dywersyfikacja zmniejsza ryzyko
  • Jedyny zdywersyfikowany inteligentny kontrakt ETN w Europie

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko straty i zmienności, ryzyko walutowe lub ryzyko technologiczne, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Smart Contract ETN: Zainwestuj w cyfrową przyszłość finansów

W jaki sposób można zainwestować w cyfrowe finanse? Na przykład poprzez portfel czołowych platform inteligentnych kontraktów, które dążą do zautomatyzowania tradycyjnych finansów, eliminując pośredników. Nasz VanEck Smart Contracts Leaders ETN oferuje prosty sposób na inwestowanie w szeroki zakres tematyczny, eliminując ryzyko związane ze wspieraniem tylko jednej platformy1.1 Prosimy o zapoznanie się z informacjami o ryzyku, zamieszczonymi na dole strony

Nasz Smart Contracts Leaders ETN wspiera koszyk Smart Contracts Leaders

ETN wspiera szereg platform, wychodząc poza tradycyjnego lidera Ethereum (zob. informacje poniżej, w tym wstecznie sprawdzone wyniki inwestycyjne od 2018 r.)

x
x

Źródło: VanEck, MarketVector. Prezentowane wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu. Wyniki indeksu nie są odzwierciedleniem danych ETN. Inwestorzy nie mogą inwestować bezpośrednio w Indeks. Indeksy nie są walorami, w które można inwestować.

Finanse cyfrowe: Eliminacja pośredników

Technologia blockchain umożliwia wyeliminowanie pośredników w finansach – banków, maklerów i ubezpieczycieli – dzięki tzw. inteligentnym kontraktom. Pomimo tego, że to dopiero początek, cyfrowe finanse (zwane również finansami zdecentralizowanymi) szybko się rozwijają. Platformy inteligentnych kontraktów wciąż rywalizują o miano przyszłych zwycięzców, dlatego nasz ETN inwestuje w dynamiczny koszyk liderów.

Wspieranie największych i najbardziej płynnych inteligentnych kontraktów dla kryptowaluty

VanEck Smart Contract Leaders ETN odwzorowuje kursy bazowych kryptowalut czołowych platform. Obecnie ma następujące portfele:

VanEck Smart Contract Leaders ETN

backing-the-largest and Most-liquid-smart-contracts-cryptocurrencies.webp

Dane na 25 kwietnia 2022 r.

Dynamiczny proces wyboru na podstawie kapitalizacji rynkowej, płynności i dostępności (u naszego partnera-depozytariusza, u animatorów rynku oraz na giełdach).

VanEck Smart Contract Leaders ETN

ISIN: DE000A3GXNT4


  • Unikatowa ekspozycja na technologię inteligentnych kontraktów Nacisk na dywersyfikację w celu zmniejszenia ryzyka i zwiększenia możliwości włączenia przyszłych zwycięzców Możliwość obrotu jak ETF na giełdach regulowanych Pełne zabezpieczenie Wskaźnik kosztów całkowitych w wysokości 1,5%

Risk indication: 7 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie

Główne czynniki ryzyka

Icon

W ostatnim czasie ceny transakcyjne wielu aktywów cyfrowych były wysoce niestabilne i możliwe, że nadal tak będzie. Aktywa cyfrowe zostały wprowadzone dopiero w ostatniej dekadzie i w wielu jurysdykcjach wciąż brakuje jasnych przepisów, które by je regulowały. Wartość aktywów cyfrowych zależy od tego, na ile korzystne są takie przepisy, jak również od możliwości technologicznych, rozwoju sieci protokołów oraz konkurencji ze strony innych sieci aktywów cyfrowych i rozwidleń. Transakcje dokonywane przez inwestorów spekulacyjnych, fundusze hedgingowe i innych dużych inwestorów mogą znacznie nasilić niestabilność. Konieczność sprzedaży Udziałów w momencie, kiedy cena odpowiednich aktywów cyfrowych jest niższa, niż była w momencie zainwestowania w te aktywy, może spowodować stratę. Nawet jeśli ktoś ma możliwość trzymania Udziałów przez długi czas, mogą one nigdy nie przynieść zysków.

Więcej informacji na temat ryzyka można znaleźć w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w odpowiednim prospekcie informacyjnym ETN, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com.

Odkryj więcej ETF-ów

Dlaczego warto inwestować w noty ETF VanEck?

  • VanEck jest jednym z największych w Europie dostawców not kryptowalutowych ETN. Nasza gama produktów stale się poszerza, aby zapewnić szeroki dostęp do innowacyjnych rozwiązań.
  • Nasze noty ETN zapewniają wygodny sposób na inwestowanie w kryptowaluty poprzez uzyskanie ekspozycji na kurs walorów bez technicznych trudności związanych z ich przechowywaniem.
  • Nasze noty są w 100% zabezpieczone i w pełni inwestowane w natywny token kryptowalutowy.
  • VanEck dąży do zapewnienia dostępu jak najszerszej grupie odbiorców; nasze ETN-y należą do najbardziej opłacalnych z dostępnych walorów.
click-to-view-youtube-video
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: