pl pl false false

Smart Contract Leaders ETN

VanEck Smart Contract Leaders ETN

  • Unikatowa ekspozycja na technologię inteligentnych kontraktów Nacisk na dywersyfikację w celu zmniejszenia ryzyka i zwiększenia możliwości włączenia przyszłych zwycięzców Możliwość obrotu jak ETF na giełdach regulowanych Pełne zabezpieczenie Wskaźnik

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: VSMA
ISIN: DE000A3GXNT4copy-icon
TER: 1,50%
AUM: $2,4 Mln (na dzień 19-07-2024)

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko straty i zmienności, ryzyko walutowe lub ryzyko technologiczne, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Smart Contract ETN: Zainwestuj w cyfrową przyszłość finansów

W jaki sposób można zainwestować w cyfrowe finanse? Na przykład poprzez portfel czołowych platform inteligentnych kontraktów, które dążą do zautomatyzowania tradycyjnych finansów, eliminując pośredników. Nasz VanEck Smart Contracts Leaders ETN oferuje prosty sposób na inwestowanie w szeroki zakres tematyczny, eliminując ryzyko związane ze wspieraniem tylko jednej platformy1.1 Prosimy o zapoznanie się z informacjami o ryzyku, zamieszczonymi na dole strony

Nasz Smart Contracts Leaders ETN wspiera koszyk Smart Contracts Leaders

ETN wspiera szereg platform, wychodząc poza tradycyjnego lidera Ethereum (zob. informacje poniżej, w tym wstecznie sprawdzone wyniki inwestycyjne od 2018 r.)

x
x

Źródło: VanEck, MarketVector. Prezentowane wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu. Wyniki indeksu nie są odzwierciedleniem danych ETN. Inwestorzy nie mogą inwestować bezpośrednio w Indeks. Indeksy nie są walorami, w które można inwestować.

Finanse cyfrowe: Eliminacja pośredników

Technologia blockchain umożliwia wyeliminowanie pośredników w finansach – banków, maklerów i ubezpieczycieli – dzięki tzw. inteligentnym kontraktom. Pomimo tego, że to dopiero początek, cyfrowe finanse (zwane również finansami zdecentralizowanymi) szybko się rozwijają. Platformy inteligentnych kontraktów wciąż rywalizują o miano przyszłych zwycięzców, dlatego nasz ETN inwestuje w dynamiczny koszyk liderów.

Wspieranie największych i najbardziej płynnych inteligentnych kontraktów dla kryptowaluty

VanEck Smart Contract Leaders ETN odwzorowuje kursy bazowych kryptowalut czołowych platform. Obecnie ma następujące portfele:


VanEck Smart Contract Leaders ETN

 

Dane na 25 kwietnia 2022 r.

Dynamiczny proces wyboru na podstawie kapitalizacji rynkowej, płynności i dostępności (u naszego partnera-depozytariusza, u animatorów rynku oraz na giełdach).

Dynamiczne kwartalne dostosowanie struktury w celu skupienia się na zwycięzcach przez cały czas.

Wszystkie aktywa muszą być notowane na co najmniej jednej z 15 najlepszych giełd według Crypto Compare Exchange Benchmark.

Główne czynniki ryzyka

Icon

W ostatnim czasie ceny transakcyjne wielu aktywów cyfrowych były wysoce niestabilne i możliwe, że nadal tak będzie. Aktywa cyfrowe zostały wprowadzone dopiero w ostatniej dekadzie i w wielu jurysdykcjach wciąż brakuje jasnych przepisów, które by je regulowały. Wartość aktywów cyfrowych zależy od tego, na ile korzystne są takie przepisy, jak również od możliwości technologicznych, rozwoju sieci protokołów oraz konkurencji ze strony innych sieci aktywów cyfrowych i rozwidleń. Transakcje dokonywane przez inwestorów spekulacyjnych, fundusze hedgingowe i innych dużych inwestorów mogą znacznie nasilić niestabilność. Konieczność sprzedaży Udziałów w momencie, kiedy cena odpowiednich aktywów cyfrowych jest niższa, niż była w momencie zainwestowania w te aktywy, może spowodować stratę. Nawet jeśli ktoś ma możliwość trzymania Udziałów przez długi czas, mogą one nigdy nie przynieść zysków.

Icon

Jeżeli waluta Produktu nie jest walutą, w którą inwestujesz, ostateczny zwrot zależy od kursu wymiany pomiędzy walutą inwestycji a walutą Produktu.

Icon

Systemy transakcyjne i systemy wykorzystywane przez uczestników rynku do obrotu Komponenty indeksu mogą być narażone na ataki hakerskie, co może spowodować utratę komponentów indeksu.

Inwestorzy mogą stracić wszystko, co zainwestowali. Produkt nie obejmuje ochrony kapitału przed ryzykiem rynkowym. Na koniec okresu zapadalności emitent może nie być w stanie zapłacić kwoty ostatecznego wykupu.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: