Skip directly to Accessibility Notice

Recessie op komst? Inzichten uit de rentecurve

13 juli 2023

 

In een oude grap wordt er gezegd dat economen negen van de laatste vijf recessies goed hebben voorspeld. Om eerlijk te zijn, zijn recessies moeilijk te voorspellen. Aandelenmarkten dalen soms scherp in afwachting van een recessie, die over het algemeen wordt gedefinieerd als twee opeenvolgende kalenderkwartalen (zes maanden) van negatieve economische groei. Dit kan vervolgens vals alarm blijken te zijn.

De rentecurve op de markten voor staatsobligaties vormt een betere voorspellingsfactor. Deze ogenschijnlijk geheimzinnige grafiek met obligatierendementen, op basis van de voorwaarden waaronder overheden lenen, is nu omgekeerd, wat betekent dat er een recessie wordt gesignaleerd in grote ontwikkelde economieën, zoals de VS, de Eurozone en het VK.

Eurozone rentecurve: signaleert een mogelijke recessie op komst

Looptijd (jaren)

Bron: VanEck, gegevens per 5 juli 2023.

Om te begrijpen wat u van uw beleggingen kunt verwachten, denk ik dat het een goed idee is om inzicht te krijgen in de rentecurve en de reden waarom deze een recessie signaleert. Dan kunt u zelf bepalen hoe u reageert. De typische reactie bestaat uit het diversifiëren van de portefeuille in hoogwaardige beleggingen.

Uitleg over de rentecurve en de griezelige voorspellingskracht

De rentecurve is een grafiek, die de rendementen van staatsobligaties weergeeft, afgezet tegen de tijdsduur ervan tot het einde van de looptijd, meestal van drie maanden tot 30 jaar. In normale economische perioden zijn de rendementen aan de kant van de curve met een kortere looptijd lager dan die met een langere looptijd, omdat ze onderhevig zijn aan minder onzekerheid. Maar af en toe overtreffen de rendementen met een korte looptijd die met een lange looptijd: dit is een omgekeerde rentecurve en deze heeft een opmerkelijk goede staat van dienst in het voorspellen van recessies. Deze volgen over het algemeen binnen 6 tot 24 maanden.

Begin juli bereikte de Amerikaanse staatsobligatiemarkt de grootste inversie sinds 1981; een tijd waarin Fed-voorzitter Paul Volcker vocht om de inflatie de kop in te drukken. Tegenwoordig is dat niet heel anders en de rentecurve van de VS, de Eurozone en het VK weerspiegelen de zorgen van de financiële markten dat economieën vanwege een hardnekkige inflatie door de centrale banken in een recessie terecht zullen komen.

Dus wat kan een voorzichtige belegger doen? Welke hoop hebben wij nog als professionele economen zo slecht zijn in het voorspellen van de toekomst, vooral in onzekere tijden als deze?

Normaal gesproken worden de portefeuilles gediversifieerd om het risico te spreiden en te voorkomen dat u op een enkele uitkomst gokt. Daarbij kan het ook een goed idee zijn om uw activiteiten te beperken tot hoogwaardige beleggingen: van het soort dat een robuuste positie heeft en elke recessie kan doorstaan.

Het ETF-aanbod van VanEck omvat verschillende ETFs die interessant kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerde blootstelling. VanEck’s Developed Markets Dividend Leaders ETF biedt toegang tot een portefeuille van 's werelds 100 meest consistente en grootste dividendbetalers; de Sustainable World Equal Weight ETF biedt beleggers een portefeuille van 's werelds grootste bedrijven, waarbij de gelijke weging zorgt voor een extra stukje diversificatie; de Global Wide Moat ETF belegt in bedrijven die concurrentievoordelen op lange termijn hebben. Voordat beleggers besluiten te beleggen, moeten zij de gerelateerde risico's in overweging nemen, zoals het aandelenmarktrisico, het concentratierisico en het liquiditeitsrisico.

Beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan obligaties kunnen de VanEck Corporate Bonds ETF overwegen. Door de allocatie van obligaties van investment grade zou deze ETF geschikt kunnen zijn voor beleggers die een recessie verwachten, terwijl deze tegelijkertijd een aantrekkelijk rendement van 4% biedt1. Tot slot bieden wij voor de fans van beleggingen voor goede en slechte tijden de multi-asset met blootstellingen in de categorieën Conservatief, Evenwichtig en Groei. Potentiële beleggers moeten rekening houden met de risico's van beleggen in multi-asset- en vastrentende fondsen, zoals kredietrisico, renterisico en liquiditeitsrisico.

Het is onduidelijk of de recessievoorspelling van de omgekeerde rentecurve zal uitkomen. Maar beleggers kunnen vertrouwen op diversificatie om de risico's te verminderen.

1 Bron: VanEck, gegevens per 4 juli 2023.

Belangrijke kennisgevingen

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH en VanEck Switzerland AG, (samen "VanEck"). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener, staat onder toezicht van de Federal Financial Supervisory Authority in Duitsland (BaFin) en is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door de beheermaatschappij VanEck Asset Management B.V. VanEck Switzerland AG is geregistreerd in Genferstrasse 21, 8002 Zürich, Zwitserland en is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Zwitserland. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige beleggings- of retentiebeslissing die door de belegger wordt genomen op basis van deze informatie. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

De VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, wordt beheerd door VanEck Asset Management B.V., is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF, VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF, VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF, VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF, VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF , VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (de "ETF"), subfondsen van VanEck ETFs N.V., worden beheer door VanEck Asset Management B.V., zijn geregistreerd bij de AFM en volgen aandelen- of obligatie-indices of een combinatie daarvan. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

Voor Zwitserse beleggers: Het nieuwste prospectus, de artikelen, de essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarverslag zijn te raadplegen op onze website www.vaneck.com of kunnen kosteloos worden opgevraagd bij de vertegenwoordiger in Zwitserland: First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, Zwitserland. Zwitsers betaalkantoor: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van de lokale informatieverstrekkers. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen. De contactgegevens kunt u vinden op deze website.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH / © VanEck Switzerland AG

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

 

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs