nl nl false false

Wat is effectenuitleen?

Een ETF-aanbieder kan ervoor kiezen om de door hem aangehouden activa, of in ieder geval een deel daarvan, uit te lenen. Dit betekent dat er een lener is die bereid is een bepaalde vergoeding te betalen in ruil voor het lenen van een effect voor een bepaalde tijdsduur.
Securities lending.svg

Waarom wordt effectenuitleen beoefend?

De belangrijkste reden waarom een ​​fonds een deel van de aangehouden effecten zou willen uitlenen, is om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen. Zoals gezegd zal de lener een bepaalde vergoeding betalen in ruil voor de activa. Om de risico's te beperken zal de tegenpartij die leent bovendien ook een soort onderpand moeten stellen om de lening te garanderen. De kredietverstrekker heeft dus de mogelijkheid om het onderpand te herinvesteren om tijdens de looptijd van de lening extra inkomsten te genereren.

Aan de kant van de lener zijn er talloze mogelijke redenen waarom hij bepaalde effecten voor een bepaalde tijd zou willen aanhouden. Leners zijn doorgaans banken, hedgefondsen, makelaars en vele andere deelnemers aan de financiële markten die dagelijks grote aantallen transacties uitvoeren.

Wat zijn de risico's van een Securities Lending ETF?

Door het uitlenen van de effecten van het fonds ontstaat er tegenpartijrisico. Er bestaat namelijk een mogelijkheid dat de kredietnemer in gebreke blijft en de geleende effecten niet kan terugbetalen. In dit geval zou de kredietverstrekker het onderpand moeten verkopen en de effecten op de markten moeten terugkopen. Onder bepaalde marktomstandigheden kan de liquiditeit echter opdrogen, waardoor het erg moeilijk wordt om bepaalde activa te verkopen. In het geval van een financiële crisis of een zwarte zwaan kan het erg moeilijk worden om in effecten te handelen. Er moet ook aandacht worden besteed aan de kwaliteit van het door de kredietnemer verstrekte onderpand.

Hoe kunnen risico's worden beperkt?

Door de lening te onderpanden, kunnen de risico's worden verminderd. Een optie kan ook zijn om meer onderpand te geven, - onderpand geven waarvan de waarde hoger is dan de lening zelf. Dit biedt een verhoogde garantie voor het geval de marktwaarde van het onderpand zou dalen.

Ons aanbod

VanEck Europe leent geen effecten uit zijn ETF's.