Skip directly to Accessibility Notice

Het woord IW betekent intrinsieke waarde en is een van de belangrijkste maatstaven die worden gebruikt om een ​​fondsprofiel te analyseren.
Asset value.svg

Wat is de NAV precies?

Dit getal wordt verkregen door de activa van het fonds te delen door het aantal uitstaande aandelen. Het vertegenwoordigt dus de officiële waarde van een aandeel van het fonds, rekening houdend met de activa die het op dat moment aanhoudt. De waarde ervan heeft de neiging te veranderen naarmate de waarde van de activa varieert. De NAV kan op dagelijkse basis of zelfs op kleinere tijdsintervallen worden berekend: In dit geval spreken we over de intraday intrinsieke waarde (iIW). Het is echter de NAV die de functie vervult van de officiële boekhoudkundige waarde van het fonds.

NAV en ETF aandelenkoers

Hoewel de NAV en de ETF-aandelenkoers doorgaans zeer dicht bij elkaar liggen, kunnen ze van tijd tot tijd verschillen. Op basis van de schommelingen in de vraag kan de koers van het ETF-aandeel afwijken van de officiële waarde van de aandelen van het fonds. Als de vraag erg groot is, kunnen de ETF-aandelen in feite worden ingewisseld tegen een prijs die hoger is dan de NAV of tegen een premie. Als het tegendeel gebeurt, wordt er gezegd dat ze tegen een korting handelen. Kopen tegen een premie kan worden gezien als meer betalen dan de officiële waarde.