Skip directly to Accessibility Notice

Wat is een marktorder?

Een marktorder is het eerste soort order dat door beleggers kan worden gebruikt bij het verhandelen van effecten op financiële markten. Simpel gezegd verwijst de naam naar het feit dat de order wordt uitgevoerd tegen de op dat moment geldende marktomstandigheden.
Market order.svg

Hoe werkt een marktorder?

Wanneer een marktorder wordt geplaatst, specificeert de belegger niet de prijs waartegen hij de effecten wil kopen of verkopen. Integendeel, de order wordt uitgevoerd tegen de beste prijs die op de markten te vinden is.

Laten we ons bijvoorbeeld de situatie voorstellen waarin een belegger de aandelen van een bedrijf wil kopen en besluit een marktorder te plaatsen om de transactie uit te voeren. In dit geval zou het gekozen makelaarssysteem beginnen met het filteren van alle beschikbare prijzen op de beurs op dat moment en vervolgens automatisch de meest gunstige kiezen.

Het concept van het orderboek

Met orderboek bedoelen we een elektronische lijst die door elke beurs wordt bijgehouden voor de meeste activa, zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties en valuta. In dit realtime register worden alle kopers en verkopers vermeld, samen met de respectievelijke prijzen die zij bieden/aanbieden en de omvang van hun orders. In het bovenste gedeelte van het orderboek worden doorgaans de hoogste bied- en laagste laatprijzen gerapporteerd. Het is dus een zeer nuttig hulpmiddel om te analyseren hoe een bepaald effect wordt verhandeld en om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Voor- en nadelen van een marktorder

Hoewel een marktorder ideaal kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar snelheid en garantie voor uitvoering, moeten ook de tekortkomingen worden overwogen. Vooral voor effecten die weinig worden verhandeld en die worden gekenmerkt door een laag liquiditeitsniveau, kan het gebruik van een marktorder riskant zijn. Een zeer lage liquiditeit kan mogelijk de prijzen verstoren en bijvoorbeeld een effect veel lager verkopen dan de reële waarde ervan.

  Uitvoeringsprijs Prijsbescherming Garantie van uitvoering
Marktorder  Handel uitgevoerd tegen de beschikbare marktprijs Nee Ja