nl nl false false

Bij VanEck leggen we grote nadruk op het soort bedrijven dat in onze ETFs is opgenomen. Voor ons is het bieden van blootstelling aan relevante spelers voor het gekozen onderwerp/beleggingsthema erg belangrijk en draagt ​​dit in grote mate bij aan het bepalen van de kwaliteit van het product.
Pure-play etf.svg

Wat wordt bedoeld met de Pure-Play-aanpak?

Een pure-play ETF is een ETF die belegt in bedrijven die zeer relevant zijn en betrokken zijn bij het geselecteerde beleggingsthema. Een effectieve manier om dit te meten is door de omzet te analyseren. Om in aanmerking te komen voor opname in onze pure-play ETFs moeten bedrijven minimaal 50% van de inkomsten uit het geselecteerde onderwerp halen. Slechts in enkele gevallen, bijvoorbeeld bij thema’s als uranium, kan een uitzondering worden gemaakt en wordt de inkomstendrempel tijdelijk verlaagd naar 25%: In dit geval moet er sprake zijn van een sterk potentieel om een ​​substantieel deel van de inkomsten uit het thema te halen.

Wat zijn de voordelen van een Pure-Play ETF?

Door te kiezen voor een pure-play-beleggingsaanpak kunnen beleggers directe blootstelling krijgen aan bedrijven die actief zijn in het thema, waardoor de kans groter is dat ze zullen profiteren van de potentiële groei ervan. Als een thematisch product geen pure-play-kenmerken bevat, moeten beleggers zeer voorzichtig zijn bij het analyseren en bepalen of de bedrijfsselectie geschikt is.

Wat zijn de nadelen van een Pure-Play ETF?

Een potentiële tekortkoming van een pure-play ETF is dat door alleen bedrijven op te nemen die een aanzienlijk deel van de inkomsten uit het thema halen, het universum kleiner wordt. Dienovereenkomstig zou de diversificatie lager kunnen zijn dan bij een niet-pure-play ETF. Bovendien zou een andere tegenwind de verminderde liquiditeit kunnen zijn die deze pure-play-bedrijven met zich mee kunnen brengen.

Voorbeeld van een pure-play ETF: VanEck Crypto en Blockchain Innovators UCITS ETF

Om in aanmerking te komen voor opname in deze ETF moeten bedrijven minimaal 50% van de inkomsten uit het ecosysteem van digitale beleggingen halen. Het product maakt investeringen in crypto-uitwisselingen, betalingsgateways en mijnbouwbedrijven mogelijk, om er maar een paar te noemen. Vooral voor een thema als digitale beleggingen zou het gemakkelijk zijn om bedrijven op te nemen die op dit moment niet echt bij het onderwerp betrokken zijn, maar alleen het potentieel vertonen om in de toekomst inkomsten uit dit gebied te halen. Met een pure-play-aanpak ligt de focus op bedrijven die al centraal staan ​​in het ecosysteem van digitale beleggingen.