Skip directly to Accessibility Notice

Passief beleggen is een beleggingsaanpak die erin bestaat een geselecteerde benchmark nauwkeurig te repliceren in plaats van actief te proberen deze te overtreffen. Passieve ETF's vormen een interessante oplossing om deze strategie in de praktijk te brengen. Hoe repliceren ETF's de referentiebenchmark?

Fysieke replicatie is een van de twee belangrijkste benaderingen die door ETF's kunnen worden gevolgd, in termen van replicatiestrategie. Het belangrijkste punt dat u bij fysieke ETFs in gedachten moet houden, is dat zij de effecten in de gevolgde benchmark fysiek kopen, zonder gebruik te maken van derivaten om deze te repliceren.
Security direct.svg

Belangrijkste kenmerken van fysieke ETF's

Als een ETF de benchmark die hij volgt fysiek repliceert, betekent dit dat de fondsbeheerder alle onderliggende effecten (of een deel ervan als er sprake is van "geoptimaliseerde replicatie") koopt. Een fysieke ETF is hierbij zeer transparant, omdat de belegger precies weet hoe zijn geld door de beheerder wordt ingezet en het tegenpartijrisico wordt geëlimineerd. Er zijn feitelijk geen derde partijen bij betrokken.

Nadelen van fysieke ETF's

Een potentieel nadeel van fysieke ETF's is dat ze beleggers ervan kunnen weerhouden toegang te krijgen tot bepaalde specifieke markten. Er kunnen bijvoorbeeld markten zijn waar beperkingen op het gebied van buitenlands eigendom gelden of waar de liquiditeit zeer laag is. Dergelijke kenmerken kunnen de fondsbeheerder ervan weerhouden effectief toegang te krijgen tot bepaalde effecten. Voorbeelden hiervan kunnen opkomende markten of bepaalde segmenten van de obligatiemarkt zijn.

Ons aanbod

Bij VanEck Europe zijn we er trots op dat we onze klanten uitsluitend fysieke ETF's kunnen aanbieden. Dit betekent dat de effecten in de gevolgde indices fysiek worden gekocht; hun prijsevolutie wordt niet gerepliceerd door het gebruik van derivatencontracten. Zo wordt de transparantie van investeringen gewaarborgd.