nl nl false false

Terwijl een passieve ETF tot doel heeft het rendement van de geselecteerde benchmark te repliceren, streeft een actieve ETF ernaar zich te onderscheiden en betere prestaties te leveren met behulp van de selectievaardigheden van de portefeuillebeheerder.
Actief etf.svg

Hoe werkt een actieve ETF?

Actieve ETF's brengen dezelfde voordelen en interessante kenmerken met zich mee als passieve ETF's: Bijvoorbeeld handel tijdens markturen, transparantie en relatief concurrerende prijzen.

Met betrekking tot een actieve ETF heeft de fondsbeheerder echter een grotere mate van vrijheid op het gebied van de beleggingsstrategie, zonder te worden beperkt door specifieke indexregels (die tot op zekere hoogte nog steeds aanwezig kunnen zijn en gevolgd kunnen worden). Dit betekent concreet dat bijvoorbeeld de individuele aandelenwegingen en sectorallocaties kunnen worden gewijzigd. De overtuigingen en ideeën van de fondsbeheerder bepalen gedeeltelijk de beleggingskeuzes. Dit heeft als doel meer waarde te genereren voor de aandeelhouders van het fonds.

Een actieve aanpak zou vooral tijdens marktdalingen voordelig kunnen zijn. In dit geval zou meer selectiviteit en focus op de specifieke kenmerken van de bedrijven mogelijk vruchten kunnen afwerpen.

Nadelen van een actieve ETF

Omdat er veel meer werk en mensen betrokken zijn bij het definiëren en implementeren van specifieke beleggingsvisies, rekenen actieve ETF's doorgaans een hogere prijs dan passieve ETF's. Er moet namelijk een team zijn dat zich actief inzet om de strategie te implementeren.

Bovendien is het in het verleden zo geweest dat dure actieve ETF's uiteindelijk geen outperformance leverden ten opzichte van de referentiebenchmark. De populaire SPIVA-scorekaart, ontwikkeld door S&P, zou als maatstaf kunnen worden genomen met betrekking tot dit onderwerp. Het meet in feite elk jaar het percentage actieve fondsen, verdeeld per regio, dat uiteindelijk minder goed of beter presteerde dan hun referentiebenchmark.

Het is in feite ook een kwestie van in welke brede beleggingsfilosofie beleggers geloven. Sommigen geloven, gezien de efficiëntie van de financiële markten, in de onmogelijkheid om referentie-indices te verslaan, terwijl anderen dat juist wel doen.

Voor wie is een actieve ETF het meest geschikt?

Beleggers die de eigenschappen van een ETF willen combineren met die van een actieve beleggingsstrategie, kunnen wellicht een actieve ETF overwegen. Door een meerprijs te betalen, geloven zij in de mogelijkheid om dankzij de beleggingskeuzes van de fondsbeheerder een hoger rendement te behalen dan de geselecteerde benchmark. Daarom moeten investeerders een diep vertrouwen hebben in de capaciteiten en expertise van het team.

Deze actieve ETF biedt blootstelling aan het snelgroeiende ecosysteem van het slimme huis. Veel bedrijven lopen voorop in deze sector en investeren zwaar in leren op afstand, oplossingen voor thuiswerken, digitale gezondheidszorg, bezorgdiensten en nog veel meer. Risico's waarmee rekening moet worden gehouden zijn bijvoorbeeld het aandelenmarktrisico, de industrie- en sectorrisico's en de risico's die voortkomen uit de beperkte diversificatie.

Samenvatting: Actieve versus passieve ETF's

Functie Passieve ETF's Actieve transparante ETF's
Streeft naar bovengemiddeld rendement   X
Volgt een index of een benchmark X  
Wordt gedurende de dag verhandeld X X
Rapporteert bezittingen aan het eind van de dag X X
Fiscaal efficiënte structuur X X
Relatieve kosten Laag Gematigd