nl nl false false

Synthetische replicatie is een ander type aanpak dat door ETF's kan worden toegepast en verwijst naar de manier waarop de geselecteerde benchmark wordt gevolgd. In dit geval worden de onderliggende effecten niet fysiek gekocht, maar worden in plaats daarvan verschillende methodologieën gebruikt.
Dankzij een intermediary.svg

Belangrijkste kenmerken van synthetische ETF's

Een synthetische ETF volgt de gekozen index door gebruik te maken van derivatencontracten in plaats van de effecten fysiek te kopen. Meestal wordt een swapovereenkomst gesloten tussen de fondsbeheerder en een tegenpartij. Dit contract biedt een uitbetalingsstructuur die identiek is aan die van de index die door de ETF wordt gevolgd. Op deze manier zouden beleggers hetzelfde rendement moeten ontvangen alsof ze daadwerkelijk het mandje met onderliggende effecten zouden bezitten.

Nadelen van synthetische ETF's

Synthetische ETF's zijn onderhevig aan een tegenpartijrisico. Swapcontracten worden doorgaans vastgelegd tussen de fondsbeheerder en een andere financiële instelling, zoals een bank. Mocht deze partij niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen, dan bestaat de mogelijkheid dat beleggers hun geld niet terugkrijgen of verliezen lijden. Deze contracten kunnen worden gedekt door onderpand om de risico's te minimaliseren.

Een ander negatief aspect van synthetische ETF’s betreft de ESG-gerelateerde controverse. Aan de huidige ESG-openbaarmakingsvereisten wordt feitelijk voldaan op indexniveau en niet met betrekking tot het mandje van effecten dat als onderpand wordt gebruikt in de swapovereenkomst. Daarom roept een steeds groter aantal marktdeelnemers op tot meer transparantie rond de ESG-kenmerken van het gebruikte onderpand.

Ons aanbod

Bij VanEck Europe bieden we onze klanten geen synthetische ETF's aan. Integendeel, we gaan over tot het fysiek kopen van de effecten die zijn opgenomen in de indices die door onze producten worden gevolgd. De nadruk wordt gelegd op transparantie en risicominimalisatie.