Skip directly to Accessibility Notice
TDIV VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | TDIV Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false

Dividend ETF
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | TDIV

Dividend ETF
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | TDIV

 • Wartość aktywów netto
  €35,32

  na dzień 07 gru 2023
 • ZWROTY YTD
  9,04%

  na dzień 07 gru 2023
 • Aktywa netto
  €462,7 milion

  na dzień 07 gru 2023
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,38%
 • Data aktywacji
  23 maj 2016
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 8

Więcej informacji

Przegląd

Opis funduszu

Fundusz VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF zapewnia atrakcyjny regularny dochód dzięki inwestycjom kapitałowym. Globalna firma analityczna Morningstar wyszukuje 100 największych globalnych jednostek generujących dochód, wybranych ze względu na stopy dywidendy, jej odporność i prawdopodobieństwo wzrostu.

 • Obecnie zapewnia atrakcyjny dochód z dywidendy.
 • 100 najlepszych walorów rynków rozwiniętych wybranych pod kątem stopy dywidendy
 • Portfele poddane ocenie pod kątem odporności na wypłatę dywidendy
 • Globalna dywersyfikacja między walorami i sektorami
 • Sprawdzone pod kątem ryzyka ESG, naruszeń UN Global Compact i kontrowersyjnego zaangażowania w produkt w oparciu o badania Sustainalytics.


1Bez gwarancji. Czynniki ryzyka: Ryzyko płynności, ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index (MSDMDLGE)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Wypłaty

Dokumenty

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Indeks