Skip directly to Accessibility Notice
TDIV VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
TDIV

Dividend ETF
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

TDIV

Dividend ETF
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

ISIN: NL0011683594 copy-icon

Opis funduszu

Fundusz VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF zapewnia atrakcyjny regularny dochód dzięki inwestycjom kapitałowym. Globalna firma analityczna Morningstar wyszukuje 100 największych globalnych jednostek generujących dochód, wybranych ze względu na stopy dywidendy, jej odporność i prawdopodobieństwo wzrostu.

 • Wartość aktywów netto
  €39,59

  na dzień 17 maj 2024
 • ZWROTY YTD
  9,83%

  na dzień 17 maj 2024
 • Aktywa netto
  €728,4 milion

  na dzień 17 maj 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,38%
 • Data aktywacji
  23 maj 2016
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 8

Przegląd

Opis funduszu

Fundusz VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF zapewnia atrakcyjny regularny dochód dzięki inwestycjom kapitałowym. Globalna firma analityczna Morningstar wyszukuje 100 największych globalnych jednostek generujących dochód, wybranych ze względu na stopy dywidendy, jej odporność i prawdopodobieństwo wzrostu.

 • Obecnie zapewnia atrakcyjny dochód z dywidendy.
 • 100 najlepszych walorów rynków rozwiniętych wybranych pod kątem stopy dywidendy
 • Portfele poddane ocenie pod kątem odporności na wypłatę dywidendy
 • Globalna dywersyfikacja między walorami i sektorami
 • Sprawdzone pod kątem ryzyka ESG, naruszeń UN Global Compact i kontrowersyjnego zaangażowania w produkt w oparciu o badania Sustainalytics


1Bez gwarancji. Czynniki ryzyka: Ryzyko płynności, ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index (MSDMDLGE)

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Obecnie zapewnia atrakcyjny dochód z dywidendy.
 • 100 najlepszych walorów rynków rozwiniętych wybranych pod kątem stopy dywidendy
 • Portfele poddane ocenie pod kątem odporności na wypłatę dywidendy
 • Globalna dywersyfikacja między walorami i sektorami
 • Sprawdzone pod kątem ryzyka ESG, naruszeń UN Global Compact i kontrowersyjnego zaangażowania w produkt w oparciu o badania Sustainalytics.


1Bez gwarancji. Czynniki ryzyka: Ryzyko płynności, ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index (MSDMDLGE)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Wypłaty

Dokumenty

Indeks

Opis indeksu

Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index™ składa się ze 100 najlepszych pozycji pod względem stopy dywidendy po spełnieniu kryteriów oceny, w tym podmiotów, które wykazują stabilność i regularność w wypłatach dywidendy. Wagę waloru w Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index™ ustala się na podstawie całkowitej wypłaconej dywidendy. Indeks ma limit 40% na sektor.

Kluczowe cechy indeksu

Indeks bazowy
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index (MSDMDLGE)

Skład indeksu
Walory muszą spełniać następujące kryteria, aby mogły zostać włączone do indeksu:

• W ciągu ostatnich 12 miesięcy została wypłacona dywidenda.
• Obecna dywidenda na walor za dwanaście miesięcy nie jest niższa niż dywidenda na walor za dwanaście miesięcy 5 lat temu.
• Wskaźnik wypłaty dywidendy w przyszłości jest niższy niż 75%.
• Następnie indeks wybiera 100 walorów o najwyższej stopie zwrotu z dywidendy. Waga każdego waloru jest uzależniona od łącznej kwoty wypłaconej dywidendy.
• Maksymalna waga waloru w czasie przeglądu wynosi 5%.
• Maksymalna waga sektora w czasie przeglądu wynosi 40%.
• Indeks jest rekonstruowany (dostosowywana jest jego struktura) co pół roku: w czerwcu i grudniu.

 

Dostawca indeksu

Morningstar

 

Pobierz metodologię indeksu