Skip directly to Accessibility Notice
UCTGDX VanEck Gold Miners UCITS ETF | GDX Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false

Gold Miners ETF
VanEck Gold Miners UCITS ETF | GDX

Gold Miners ETF
VanEck Gold Miners UCITS ETF | GDX

 • Wartość aktywów netto
  $34,24

  na dzień 30 lis 2023
 • ZWROTY YTD
  8,87%

  na dzień 30 lis 2023
 • Aktywa netto
  $768,7 milion

  na dzień 30 lis 2023
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,53%
 • Data aktywacji
  25 mar 2015
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 6

Przegląd

Opis funduszu

Złoto – które świeci się bez względu na okoliczności – okazuje się najlepszym zabezpieczeniem w czasach niepewności. VanEck Gold Miners UCITS ETF inwestuje w walory podmiotów wydobywających złoto i srebro, których kursy są silnie skorelowane z ceną złota.

 • Złoto jest często postrzegane jako bezpieczna przystań dla inwestycji.
 • Przedsiębiorstwa wydobywające złoto zapewniają korzyści wynikające z posiadania złota w jego fizycznej postaci oraz możliwości generowania przychodów.
 • Rozproszenie ryzyka inwestycyjnego
 • Możliwa ochrona przed inflacją
 • Przedsiębiorstwa wydobywające złoto (kopalnie złota) w przeszłości zapewniały lewarowaną ekspozycję na ceny złota.


Czynniki ryzyka: Ryzyko inwestowania w podmioty wykorzystujące zasoby naturalne, ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Indeks