UCTHDRO VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
HDRO

Hydrogen ETF
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

HDRO

Hydrogen ETF
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

ISIN: IE00BMDH1538 copy-icon

Opis funduszu

Dodaj cegiełkę do stworzenia zeroemisyjnej przyszłości, inwestując w Fundusz VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF. W miarę jak wykorzystanie i rozwój wodoru nabierają tempa, jego wyłaniający się ekosystem wygląda na gotowy do wzrostu, a jego profil inwestycyjny jest charakterystyczny dla wczesnych sektorów technologicznych.

 • Wartość aktywów netto
  $7,40

  na dzień 22 maj 2024
 • ZWROTY YTD
  -6,60%

  na dzień 22 maj 2024
 • Aktywa netto
  $83,2 milion

  na dzień 22 maj 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,55%
 • Data aktywacji
  26 mar 2021
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 9

Przegląd

Opis funduszu

Dodaj cegiełkę do stworzenia zeroemisyjnej przyszłości, inwestując w Fundusz VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF. W miarę jak wykorzystanie i rozwój wodoru nabierają tempa, jego wyłaniający się ekosystem wygląda na gotowy do wzrostu, a jego profil inwestycyjny jest charakterystyczny dla wczesnych sektorów technologicznych.

 • Wodór jest coraz częściej postrzegany jako kluczowy substytut paliw kopalnych w przyszłości o zerowej emisji dwutlenku węgla, przy dużym wsparciu instytucji rządowych na całym świecie.
 • Szerokie wsparcie instytucji rządowych na całym świecie.
 • Dynamiczny fundusz ETF, zapewniający dostęp do liderów innowacji wodorowych na całym świecie, poddawany kwartalnym przeglądom.
 • Monitoruje podmioty wodorowe o wysokiej płynności, w oparciu o kapitalizację rynkową i wolumen obrotów.
 • Podmioty muszą generować co najmniej 50% przychodów z przemysłu wodorowego (możliwe są wyjątki).
 • Z wyłączeniem podmiotów, które poważnie naruszają wytyczne programu UN Global Compact lub uzyskują jakiekolwiek przychody z handlu bronią kontrowersyjną według danych ISS.
 • Również z wyłączeniem podmiotów, które uzyskują ponad 5% swoich przychodów z handlu między innymi następującymi produktami: węglem energetycznym, paliwami kopalnymi, piaskami roponośnymi, energią jądrową, cywilną bronią palną, sprzętem wojskowym i tytoniem.


Czynniki ryzyka: ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko płynności, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty, ryzyko inwestowania w sektor energetyczny, ryzyko walutoweIndeks bazowy

MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index (MVHTWOTR)

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Wodór jest coraz częściej postrzegany jako kluczowy substytut paliw kopalnych w przyszłości o zerowej emisji dwutlenku węgla, przy dużym wsparciu instytucji rządowych na całym świecie.
 • Szerokie wsparcie instytucji rządowych na całym świecie.
 • Dynamiczny fundusz ETF, zapewniający dostęp do liderów innowacji wodorowych na całym świecie, poddawany kwartalnym przeglądom.
 • Monitoruje podmioty wodorowe o wysokiej płynności, w oparciu o kapitalizację rynkową i wolumen obrotów.
 • Podmioty muszą generować co najmniej 50% przychodów z przemysłu wodorowego (możliwe są wyjątki).
 • Z wyłączeniem podmiotów, które poważnie naruszają wytyczne programu UN Global Compact lub uzyskują jakiekolwiek przychody z handlu bronią kontrowersyjną według danych ISS.
 • Również z wyłączeniem podmiotów, które uzyskują ponad 5% swoich przychodów z handlu między innymi następującymi produktami: węglem energetycznym, paliwami kopalnymi, piaskami roponośnymi, energią jądrową, cywilną bronią palną, sprzętem wojskowym i tytoniem.


Czynniki ryzyka: ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko płynności, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty, ryzyko inwestowania w sektor energetyczny, ryzyko walutoweIndeks bazowy

MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index (MVHTWOTR)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks

Opis indeksu

Fundusz MVIS Global Hydrogen Economy ESG odwzorowuje wyniki globalnego segmentu rozwiązań wodorowych oraz w pewnym zakresie uwzględnia również podmioty zajmujące się ogniwami paliwowymi i gazami przemysłowymi.

Kluczowe cechy indeksu

Indeks bazowy
MVIS® Global Hydrogen Economy ESG Index (MVHTWOTR)

Skład indeksu

Zmodyfikowany indeks ważony kapitałem rynkowym odwzorowuje wyniki globalnego segmentu rozwiązań wodorowych oraz w pewnym zakresie uwzględnia również podmioty zajmujące się ogniwami paliwowymi i gazami przemysłowymi. Indeks obejmuje głównie podmioty, których co najmniej 50% (25% w przypadku obecnych komponentów) przychodów pochodzi z projektów wodorowych lub projektów, które po wdrożeniu mają potencjał generowania co najmniej 50% przychodów z przemysłu wodorowego. Ze względu na brak wyspecjalizowanych podmiotów typu pure-play w globalnym segmencie wodorowym w indeksie uwzględnione zostaną również podmioty, których co najmniej 50% (25% w przypadku obecnych komponentów) przychodów pochodzi z projektów związanych z ogniwami paliwowymi lub gazami przemysłowymi lub z projektów, które mają potencjał generowania co najmniej 50% swoich przychodów z branży ogniw paliwowych lub gazów przemysłowych.

Podmioty kwalifikujące się wstępnie do włączenia do indeksu

 • Podmioty muszą generować co najmniej 50% przychodów z przemysłu wodorowego (możliwe są wyjątki)
 • Kapitalizacja rynkowa powyżej 150 mln USD
 • Co najmniej 250 000 walorów w obrocie miesięcznym w ciągu ostatnich sześciu miesięcy podczas przeglądu, a także podczas dwóch poprzednich przeglądów
 • Indywidualne wagi podmiotów – ograniczenie do 10%
 • Do włączenia nie kwalifikują się podmioty, które bardzo poważnie naruszają normy społeczne lub cechuje je dodatnia (ponad 0%) ekspozycja na inwestycje związane z bronią kontrowersyjną lub też przekraczają określone progi przychodów w wyszczególnionych sektorach, m.in. w zakresie broni palnej do użytku cywilnego, wyrobów tytoniowych i surowców energetycznych.
 • Do włączenia mogą kwalifikować się podmioty, które nie są objęte ISS lub dla których ISS nie zbiera odpowiednich danych. Więcej szczegółowych informacji na temat tej oceny można znaleźć w poniższej metodologii indeksu.

 

Pobierz metodologię indeksu