Skip directly to Accessibility Notice
UCTOIHV VanEck Oil Services UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
OIHV

Oil Services ETF
VanEck Oil Services UCITS ETF

OIHV

Oil Services ETF
VanEck Oil Services UCITS ETF

ISIN: IE000NXF88S1 copy-icon

Opis Funduszu

Ropa naftowa odpowiada obecnie za istotną część światowego zużycia energii i przewiduje się, że – wraz ze wzrostem światowego zapotrzebowania na energię – jej znaczenie utrzyma się na wysokim poziomie również w nadchodzących dekadach. Wydarzenia z 2022 roku utwierdziły w przekonaniu, że ropa naftowa przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i umożliwia stopniowe przeprowadzenie transformacji energetycznej w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. VanEck Oil Services UCITS ETF umożliwia inwestowanie w naftowy sektor wydobywczy.

 • Wartość aktywów netto
  $22,26

  na dzień 21 lut 2024
 • ZWROTY YTD
  -3,76%

  na dzień 21 lut 2024
 • Aktywa netto
  $17,6 milion

  na dzień 21 lut 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,35%
 • Data aktywacji
  31 mar 2023
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 6

Przegląd

Opis Funduszu

Ropa naftowa odpowiada obecnie za istotną część światowego zużycia energii i przewiduje się, że – wraz ze wzrostem światowego zapotrzebowania na energię – jej znaczenie utrzyma się na wysokim poziomie również w nadchodzących dekadach. Wydarzenia z 2022 roku utwierdziły w przekonaniu, że ropa naftowa przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i umożliwia stopniowe przeprowadzenie transformacji energetycznej w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. VanEck Oil Services UCITS ETF umożliwia inwestowanie w naftowy sektor wydobywczy.

 • Zainwestuj w 25 podmiotów amerykańskich notowanych na giełdzie i przodujących w naftowym sektorze wydobywczym
 • Uzyskaj ekspozycję na zasoby naturalne o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i niezależności energetycznej
 • Tradycyjna ochrona przed inflacją zapewniona przez twarde aktywa
 • Podmioty zaangażowane w działalność w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń naftowych, usługi wiertnicze i technologicznie powiązane z nimi


Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Ryzyko inwestowania w sektor naftowy, Ryzyko związane z paliwami kopalnymi, Ryzyko regulacyjne oraz Ryzyko koncentracji. Te typy ryzyka opisano w Głównych czynnikach ryzyka, Kluczowych informacjach (KID) oraz Prospekcie.Indeks bazowy

MarketVector™ US Listed Oil Services 10% Capped Index

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Zainwestuj w 25 podmiotów amerykańskich notowanych na giełdzie i przodujących w naftowym sektorze wydobywczym
 • Uzyskaj ekspozycję na zasoby naturalne o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i niezależności energetycznej
 • Tradycyjna ochrona przed inflacją zapewniona przez twarde aktywa
 • Podmioty zaangażowane w działalność w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń naftowych, usługi wiertnicze i technologicznie powiązane z nimi


Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Ryzyko inwestowania w sektor naftowy, Ryzyko związane z paliwami kopalnymi, Ryzyko regulacyjne oraz Ryzyko koncentracji. Te typy ryzyka opisano w Głównych czynnikach ryzyka, Kluczowych informacjach (KID) oraz Prospekcie.Indeks bazowy

MarketVector™ US Listed Oil Services 10% Capped Index

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks