pl pl false false

ETF Academy Obrót funduszami ETF: Struktura rynku

Video: Handel Funduszami ETF

Pawel Kielkowski

Obrót funduszami ETF nie jest trudny, ale należy wziąć pod uwagę kilka kwestii.

Zrozumienie rynku wtórnego

Rynek wtórny to rynek, na którym inwestorzy kupują i sprzedają papiery wartościowe, które zostały już wyemitowane. Na przykład jeżeli kupujesz 20 akcji funduszu ETF na giełdzie, jest to rynek wtórny.

Rola rynku pierwotnego

Z tzw. rynkiem pierwotnym mamy do czynienia wówczas, gdy papiery wartościowe są emitowane po raz pierwszy. Jeżeli profesjonalny inwestor chciałby kupić np. 50 000 akcji funduszu ETF, zazwyczaj te nowe akcje zostaną utworzone. Mogą zostać utworzone przez uprawnionych uczestników i animatorów rynku (duże instytucje, które prowadzą transakcje bezpośrednio z dostawcą funduszy ETF w celu utworzenia lub umorzenia akcji funduszu ETF). To zapewnia płynność nawet największych transakcji.

Obrót funduszami ETF poprzez zlecenia limitowane: Czym one są? W jaki sposób pomagają inwestorom?

Obrót funduszami ETF poprzez zlecenia limitowane: Czym one są? W jaki sposób pomagają inwestorom?

Ogólne rzecz ujmując, zaleca się obrót funduszami ETF poprzez zlecenia limitowane, a nie poprzez zlecenia rynkowe. Przy zleceniach limitowanych wskazujesz cenę maksymalną, jaką chcesz zapłacić za fundusz ETF, lub cenę minimalną, za jaką chcesz sprzedać fundusz ETF. Zlecenia limitowane zapewniają większą kontrolę nad ceną.

Animatorzy rynku: Kim są? Jaką rolę odgrywają?

Animatorzy rynku to spółki, które zapewniają płynność na rynku oraz łatwość obrotu papierami wartościowymi, np. funduszami ETF. Wskazują cenę bid (ile zaoferują za Twój fundusz ETF) oraz cenę ask (ile zażądają, aby sprzedać Ci fundusz ETF). Dzięki animatorom rynku możesz zaangażować się w obrót funduszami ETF nawet w sytuacji, w której żaden inny indywidualny inwestor nie chce przeprowadzić transakcji. Zazwyczaj cenom bid i cenom ask towarzyszą ilości, prowadząc do arkusza zleceń; zob. poniższy przykład.

swipe
Rozmiar Bid   Ask Rozmiar
100 22,21 USD 22,23 USD 100
2.400 22,07 USD 22,28 USD 2.400
200 22,05 USD 22,29 USD 200
200 22,02 USD 22,31 USD 200
2.400 22,00 USD 22,34 USD 2.400
200 21,95 USD 22,35 USD 200
100 21,90 USD 22,40 USD 2.400
100 21,85 USD 22,42 USD 200
100 21,80 USD 22,50 USD 1.900

Źródło: VanEck.

Definicja spreadów kupna/sprzedaży

Spread kupna/sprzedaży to różnica pomiędzy ceną, po jakiej animatorzy rynku sprzedają, a ceną, po jakiej chcą kupić. Oczywiście możesz skorzystać na niskim spreadzie kupna/sprzedaży, ponieważ zmniejszy on Twoje koszty transakcji.

Najlepsze godziny na obrót funduszami ETF

Obrót funduszami ETF: Jakie są najlepsze godziny?

W ciągu dnia wiele może się zdarzyć, dlatego inwestorzy inwestujący w fundusze ETF powinni unikać pierwszych 10 minut dnia transakcyjnego. Najnowsze informacje, działania na rynku oraz wiadomości gospodarcze publikowane rano – to wszystko przyczynia się do kształtowania cen po otwarciu giełdy, co często przekłada się na podwyższoną zmienność cen akcji, szersze spready i słabszą płynność. Później spready zazwyczaj wracają do normy i pozostają stosunkowo stabilne przez pozostałą część dnia transakcyjnego.

Jeżeli to możliwe, należy unikać obrotu funduszami ETF w ostatniej godzinie przed zamknięciem giełdy. Ostatnia godzina obrotu, pomimo tego, że jest to jedna z najbardziej aktywnych godzin w ciągu dnia, często ze zwiększoną płynnością, zazwyczaj charakteryzuje się również zwiększoną zmiennością.

Obrót funduszami ETF – zarówno nauka, jak i sztuka

Obrót funduszami ETF wymaga znajomości kilku prostych zasad. Przyzwyczaisz się do nich!


ETF Academy Navigation

Twój postęp w Academy 0% ukończono