ETF Academy Fundusze ETF: Doskonałe narzędzie do budowania portfela inwestycyjnego

Video: Portfel inwestycyjny

Pawel Kielkowski

Fundusze ETF doskonale nadają się do budowania portfela inwestycyjnego, w szczególności dla mniejszych inwestorów indywidualnych, którzy chcieliby cieszyć się z korzyści, jakie mają wielcy inwestorzy instytucjonalni.

Profil ryzyka związanego z portfelem inwestycyjnym

Punktem wyjścia do budowania portfela inwestycyjnego jest apetyt na ryzyko. Czy mógłbyś spać spokojnie, jeżeli Twój portfel straciłby 10% w ciągu jednego dnia? Czy nie wycofałbyś się z inwestycji, jeżeli straciłby 40%? Zazwyczaj pracujemy z trzema ogólnymi profilami ryzyka, które pasują do większości inwestorów:

Punktem wyjścia do budowania portfela inwestycyjnego jest apetyt na ryzyko

  1. Profil o niskim ryzyku
  2. Profil o średnim ryzyku
  3. Profil o wysokim ryzyku

Zrównoważony portfel inwestycyjny

Zbudowanie zrównoważonego portfela inwestycyjnego pozwoli Ci stwierdzić, że fundusze ETF mają zalety. Dzieje się tak dlatego, że fundusze te są już zdywersyfikowane poprzez spółki i rządy, sektory i obszary geograficzne. Następnie to do Ciebie należy ustalenie składu funduszy ETF zgodnie z Twoim profilem ryzyka.

Na poniższym wykresie przedstawiono zwrot z portfela składającego się w 100% z akcji / instrumentów kapitałowych (linia granatowa) oraz z portfela składającego się w 100% z obligacji (linia jasnoszara). Następnie pokazano skutek dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w różnym stopniu z wykorzystaniem kapitałowych papierów wartościowych i obligacji.

x
x
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Źródło: VanEck, Bloomberg.

100% kapitałowych papierów wartościowych: w tym Solactive Sustainable World Equity Index GTR;
100% obligacji: w tym iBoxx Total Return € Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index;
Profil ofensywny: w tym Multi-Asset Growth Allocation Index;
Profil neutralny: w tym Multi-Asset Balanced Allocation Index;
Profil defensywny: w tym Multi-Asset Conservative Allocation Index.

Cechy charakterystyczne każdego rodzaju portfela są oczywiste. Portfel inwestycyjny z największym pakietem obligacji (linia jasnoszara), najbardziej defensywny, nie traci na wartości przy spadku rynku w takim stopniu jak portfel wzrostowy (linia cyjanowa). Niemniej jednak warto zauważyć, że długoterminowy zwrot z inwestycji w portfel defensywny jest niższy niż zwrot z inwestycji w portfel składający się wyłącznie z kapitałowych papierów wartościowych.

Tabela przedstawiająca wyniki w zależności od różnych strategii

swipe
Portfel Ten rok 1 rok 3 lata (w przeliczeniu na okresy roczne)
100% kapitałowych papierów wartościowych 16.28% 32.07% 12.55%
Profil ofensywny 11.69% 22.57% 9.31%
Profil neutralny 8.24% 16.45% 7.35%
Profil defensywny 4.49% 10.50% 5.56%
100% obligacji -1.79% 0.33% 2.54%

Źródło: VanEck. Stan na dzień 30.06.2021.

Równoważenie portfela

Zalecane jest okresowe równoważenie portfela inwestycyjnego (np. raz w roku). Pozwala ono na przywrócenie wagi portfela inwestycyjnego do zamierzonego składu pokazanego powyżej. Z czasem zrównoważony portfel skieruje się bliżej tego rodzaju inwestycji, który dał najlepsze wyniki. Na przykład jeżeli akcyjne fundusze ETF zanotowały nagły wzrost, waga będzie wyższa. Sprzedając niektóre akcyjne fundusze ETF i kupując fundusze ETF o stałym dochodzie, przywrócisz równowagę w swoim portfelu.


ETF Academy Navigation

Twój postęp w Academy 0% ukończono