ETF Academy Sposoby na inwestowanie: Fundusze indeksowe

Video: Fundusze indeksowe

Pawel Kielkowski

Fundusze indeksowe to synonim wielu funduszy ETF. Mają one za zadanie odwzorowanie wartości indeksu giełdowego, np. FTSE 100 Index, który porównuje wartość brytyjskich instrumentów kapitałowych, a nie pobicie indeksu.

Inwestowanie w indeksy: Nowy trend

Inwestowanie w indeksy, zwane również inwestowaniem pasywnym, szybko zyskało popularność i jest głównym sposobem na inwestowanie wykorzystywanym przez fundusze ETF. Podczas gdy inwestorzy aktywni inwestujący w tradycyjne fundusze wspólnego inwestowania dążą do osiągnięcia lepszych wyników niż indeks, co daje różne skutki, inwestorzy pasywni uznają ograniczenia inwestowania aktywnego i jedynie próbują odzwierciedlić wartość indeksu.

Czym są fundusze indeksowe?

Fundusze indeksowe to fundusze oparte na inwestowaniu w indeksy

Fundusze indeksowe to fundusze oparte na inwestowaniu w indeksy. Profesjonalny zarządzający portfelem projektuje fundusz w celu odwzorowania indeksu w imieniu inwestora.

Trackery

Tracker to inne określenie funduszu indeksowego.

Jakie są zalety funduszy indeksowych?

Fundusze indeksowe obciążają inwestorów znacznie niższymi opłatami niż fundusze aktywne. Powód jest prosty: zarządzający aktywami nie musi płacić za zarządzających funduszem, analityków ani za zewnętrzne badania. Nie musi on także prowadzić tak wielu transakcji. Jak wykazano, z czasem koszty zarządzania znacznie pochłaniają zwrot z inwestycji. Na poniższej symulacji pokazano, w jaki sposób różne poziomy kosztów wpływają na początkową inwestycję na poziomie 10 000 w ciągu 30 lat. Płacąc jedynie 0,25% kosztów rocznie zamiast 2%, można uzyskać prawie dwa razy więcej kapitału przy założeniu takiego samego poziomu zwrotu.

Wpływ opłat

Wpływ opłat w czasie inwestowania; fundusze indeksowe zapewniają istotną przewagę kosztową

Źródło: VanEck.

Wielu aktywnych zarządzających uzasadnia wysokie opłaty, powołując się na możliwość uzyskania lepszych wyników. Jednak obiektywne badania tego nie potwierdzają. W dzisiejszych czasach rynki są zbyt efektywne, aby utalentowani profesjonalni inwestorzy ciągle znajdywali inwestycje błędnie wyceniane. Na przykład, jak pokazują poniższe dane, w ciągu 5 lat 75,27% aktywnych amerykańskich funduszy akcyjnych o dużym poziomie kapitalizacji oraz 75,17% aktywnych europejskich funduszy akcyjnych z kapitalizacją nie osiągnęło wyników zgodnych z indeksami referencyjnymi.

Odsetek europejskich i amerykańskich funduszy akcyjnych osiągających lepsze wyniki od benchmarków

Źródło: SPIVA Scorecard; 31.12.2021.

Fundusze indeksowe: Dlaczego nie każdy z nich korzysta?

Ponieważ fundusze indeksowe są stosunkowo nowe, a w każdym roku korzysta z nich coraz więcej osób. Fundusze ETF – instrumenty, których celem jest replikacja indeksu – systematycznie zwiększają swój udział w rynku europejskim. Obecnie w te fundusze inwestowanych jest około 10% aktywów. W tym względzie Europa pozostaje w tyle za USA, gdzie udział funduszy indeksowych jest dwukrotnie wyższy. W obu regionach zanotowano trend rosnący.

Udział funduszy ETF w rynku europejskim i amerykańskim

Źródło: Morningstar Asset Flows. Data wejścia w życie: 1/1/2008 - 31/03/2022.

W przeszłości wielu doradców finansowych rekomendowało fundusze aktywne, ponieważ były dla nich bardziej dochodowe. Instytucje finansowe, dla których pracowali ci doradcy, wypłacały im wyższe wynagrodzenie albo prowizję. Nowe przepisy, takie jak dyrektywa unijna w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II), mają na celu zapewnienie, aby doradcy dbali w pierwszej kolejności o interesy swoich klientów. Efekt? Gdy struktura wynagrodzenia wielu produktów finansowych stała się bardziej transparentna, wzrosła sprzedaż funduszy indeksowych.


ETF Academy Navigation

Twój postęp w Academy 0% ukończono