Skip directly to Accessibility Notice

De leidende rol van Europa in Web3

15 juli 2023

 

VanEck volgt de ontwikkelingen van de blockchain-industrie in Europa met grote interesse en optimisme. Europa is niet alleen een belangrijke speler op het gebied van crypto, maar ook op veel andere vlakken toonaangevend. Het zogenaamde 'MiCa effect' staat op het punt om blijvend zijn stempel te drukken op de crypto-industrie (op een positieve manier). Ter informatie: de MiCA-verordening (Markets in Crypto Assets Regulation for the European Union) werd afgerond en gepubliceerd in juni 2023. Graag wil ik enkele feiten met u delen die deze bewering ondersteunen:

De leidende rol van Europa in crypto

  • Europa herbergt het grootste aantal Bitcoin- en Ethereum-nodes, die de ruggengraat vormen van de gedecentraliseerde netwerken die deze cryptovaluta's aandrijven. Volgens Bitnodes heeft Europa vanaf juli 2023 meer dan 2.728 Bitcoin-nodes en 1.956 Ethereum-nodes, goed voor respectievelijk 42,3% en 28,9% van het wereldwijde totaal (alleen openbaar bereikbare nodes met een bekende geografische locatie meegerekend).
  • Europa heeft ook het grootste absolute aantal en relatieve aandeel van on-chain-activiteit, wat het volume en de diversiteit van transacties weergeeft die op de blockchain plaatsvinden. Volgens Chainalysis hebben West-Europa en Oost-Europa in juni 2022 samen het grootste aandeel in het on-chain-transactievolume. 

Bron: Chainanalysis, gegevens per juni 2022. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten

  • Europa heeft de meest uitgebreide cryptoregelgeving ter wereld, met de voorgestelde Markets in Crypto-Assets (MiCA) regelgeving die tot doel heeft een geharmoniseerd kader voor crypto-assets in de hele Europese Unie te creëren. MiCA zal zorgen voor juridische duidelijkheid en zekerheid voor uitgevers, dienstverleners en gebruikers van crypto-activa, evenals voor een betere consumentenbescherming en marktintegriteit. MiCA zal ook innovatie en concurrentie bevorderen door gelijke concurrentievoorwaarden te creëren voor alle marktdeelnemers.
  • Europa is goed voor twee derde van de banen in de wereldwijde industrie, volgens een rapport van Coincub. Het rapport schat dat er in Europa meer dan 61.000 mensen in de crypto-industrie werken, vergeleken met 12.845 in Azië en 12.833 in Noord-Amerika. Hoewel dit over het geheel genomen een daling is van -39% ten opzichte van 2022, verwachten wij dat dit zich tegen het einde van 2023 en het begin van 2024 zal herstellen als de reguleringseffecten hun intrede doen. In het rapport worden de VS, Duitsland en Frankrijk ook gerangschikt als de top drie landen op het gebied van werkgelegenheid in crypto. Volgens een rapport van TrueUp zijn de meeste openstaande posities in juni 2023 afkomstig van Binance, OKX en Token Metrics. Net als de gedecentraliseerde aard van cryptovaluta's, is meer dan 25% volledig op afstand. Aangezien de meeste banen in crypto engineeringbanen zijn, betekent dit ook dat Europa waarschijnlijk de thuisbasis is van het grootste aantal blockchainontwikkelaars.

Bron: Coincub, gegevens per juli 2023. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten

  • Europa trekt 50% van de durfkapitaal gefinancierde cryptoprojecten wereldwijd aan, volgens een studie van Pitchbook. Dit cijfer is ongeveer 7 keer hoger dan in het eerste kwartaal van 2022. Andere landen en regio's hebben een aanzienlijke daling gezien in de financiering van cryptostarters. Dit kan een voorbode zijn van een enorme groeimogelijkheid in Europa en voor crypto in het algemeen.

Bron: PitchBook, gegevens per april 2023. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten.

  • Europa biedt gunstige belastingregimes voor cryptobeleggers en ondernemers, volgens een rapport van PwC. Het rapport analyseert de fiscale behandeling van crypto-activa in 29 rechtsgebieden over de hele wereld en rangschikt Malta, Portugal en Zwitserland als de meest aantrekkelijke landen voor cryptobelastingen in Europa. Het rapport merkt ook op dat veel Europese landen duidelijke en gunstige belastingrichtlijnen hebben uitgevaardigd voor crypto-assets, of een laag of nultarief hebben aangenomen voor bepaalde soorten cryptotransacties. De lezer moet dit niet zien als belastingadvies, vraag uw belastingadviseur welke belasting van toepassing is op uw situatie.

Het MiCa-effect

Deze feiten tonen aan dat Europa zich in de voorhoede van de blockchainrevolutie bevindt en het potentieel heeft om deze technologie te gebruiken om zijn economische groei en concurrentievermogen te stimuleren. Als cryptospecialist van een wereldwijde aanbieder ben ik enthousiast om deel uit te maken van deze reis en om onze klanten te helpen navigeren door deze snel veranderende en veelbelovende omgeving. Europa heeft nu de kans om het voortouw te nemen bij een belangrijke innovatie. Onze VanEck Crypto ETN's zijn goed gepositioneerd om te profiteren van het MiCa-effect. Toonaangevende cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum of een mandje zoals Crypto Leaders of Smart Contract Leaders, vormen een geweldige manier om potentieel te profiteren van de kans die dit verhaal biedt. Houd er rekening mee dat historische prestaties die in dit artikel worden vermeld, geen indicator zijn voor toekomstige resultaten.

Wat is MiCAR?

MiCAR werd uitgebracht op 9 juni 2023. Het eerste ontwerp werd in 2018 opgesteld na de hausse van de Bitcoin in 2017. Het belangrijkste doel is om crypto-gebruikers te beschermen tegen ongereguleerde virtuele activa, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden en de soevereiniteit van de euro te beschermen. Het zal het aanzienlijk eenvoudiger maken om in de EU te opereren en diensten met een licentie aan te bieden onder de geharmoniseerde Europese MiCA-regelgeving. De verordening zal vanaf 30 juni 2024 van toepassing zijn in alle EU-lidstaten voor Asset Referencing Tokens (ART's) en E-Money Tokens (EMT's) en vanaf 30 december 2024 voor Crypto Asset Service Providers (CASP's).

Belangrijke informatie

Wij publiceren deze nieuwsbrief om te informeren en voorlichting te geven over recente marktontwikkelingen en technologische updates, niet om aanbevelingen te doen voor bepaalde producten of projecten. De selectie van de artikelen mag daarom niet worden opgevat als financieel advies of aanbeveling voor een specifiek product en/of digitaal bezit. Het is mogelijk dat wij af en toe analyses opnemen van markt- en netwerkrendementverwachtingen en/of on-chain-rendement in het verleden. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige rendementen.

ETN-disclaimer

Belangrijke informatie

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De inzichten en meningen die in deze informatie naar voren worden gebracht, zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze informatie kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten of digitale assets in het algemeen of in het product dat in deze informatie wordt besproken (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de onderliggende index in staat is om de rendementen van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.

De onderliggende index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index.

Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies tot maximaal het gehele ingelegde bedrag en de extreme volatiliteit waar ETNs mee te maken hebben. U moet het prospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat u een belegging doet, zodat u volledig op de hoogte bent van de mogelijke risico's en beloningen die gepaard gaan met uw beslissing om in een product te beleggen. Het goedgekeurde prospectus kunt u raadplegen op www.vaneck.com. Houd er rekening mee dat de goedkeuring van het prospectus niet mag worden opgevat als een goedkeuring van de producten die worden aangeboden of voor de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.

De vermelde resultaten zijn resultaten uit het verleden en vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst, die lager of hoger kunnen zijn dan de huidige resultaten.

De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. Resultaten hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort. De resultaten worden in de basisvaluta weergegeven, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De opbrengsten en de waarde van de hoofdsom van een belegging fluctueren. Notes kunnen bij terugkoop meer of minder waard zijn dan het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Indexrendementen zijn geen ETN-rendementen en houden geen rekening met beheervergoedingen en brokerkosten. De rendementen van een index zijn niet illustratief voor de rendementen van de ETN. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

 

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs