pl pl false false

Akcje Półprzewodników

Zdywersyfikowane inwestowanie w akcje spółek z branży półprzewodników

Fundusz VanEck Semiconductor UCITS ETF to niewymagający zbyt dużych nakładów, zdywersyfikowany sposób inwestowania w szeroki wachlarz akcji spółek z branży półprzewodników. Fundusz ten inwestuje w akcje 25 spółek z branży półprzewodników działających na całym świecie i notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

  • Jedyny europejski ETF na rynku półprzewodników
  • Walory typu pure-play podmiotów oferujących rozwiązania oparte na półprzewodnikach
  • Wysoka jakość – replikacja fizyczna bez pożyczania papierów wartościowych, wskaźnik kosztów całkowitych 0,35%

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: SMH
ISIN: IE00BMC38736copy-icon
TER: 0,35%
AUM: $2,5 Mld (na dzień 12-07-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Akcje spółek z branży półprzewodników w świetle globalnego spadku podaży

Półprzewodniki mają kluczowe znaczenie dla nowoczesnej gospodarki, a akcje spółek z branży półprzewodników umożliwiają inwestorom śledzenie zysków, w miarę jak rośnie produkcja coraz bardziej zaawansowanych czipów.

Upraszczając, półprzewodniki są mózgami współczesnej elektroniki. Są one podstawą nowoczesnej komunikacji, informatyki, opieki zdrowotnej, systemów wojskowych, transportu, czystej energii i niezliczonej liczby innych zastosowań. W rzeczywistości odgrywają obecnie kluczową rolę w rozwoju gospodarczym, konkurencyjności, a nawet kwestiach bezpieczeństwa narodowego każdego kraju.

Podaż jest jednak niewystarczająca, co najdobitniej pokazały niedobory półprzewodników w przemyśle samochodowym podczas pandemii. Aby zwiększyć zdolności produkcyjne, duże firmy produkujące półprzewodniki, takie jak TSMC, Samsung i Intel, znacznie zwiększają swoje inwestycje w zakłady produkcyjne (nazywane „fabami”) i miniaturyzację układów scalonych nowej generacji.1


1 https://www.eiu.com/n/chip-makers-increase-investment-for-2022-amid-shortage/

Wydatki spółek z branży półprzewodników na badania i rozwój znów osiągają rekordowy poziom

Wydatki spółek z branży półprzewodników na badania i rozwój szybko rosną. W aktualizacji z II kwartału do raportu McClean dotyczącego roku 2022 firma IC Insights przewiduje, że w 2022 r. wydatki te wzrosną o 9%, osiągając rekordowy poziom 80,5 mld USD, po tym, jak w 2021 r. wzrosły o 13%, do 71,4 mld USD.2

Sięgając dalej w przyszłość, raport przewiduje, że wydatki spółek z branży półprzewodników wzrosną w latach 2022–2026 o średnią roczną stopę wzrostu wynoszącą 5,5% i osiągną poziom 108,6 mld USD.

Wydatki na prace badawczo-rozwojowe najbardziej podwyższają liderzy branży półprzewodników. Z rankingu dotyczącego badań i rozwoju z 2021 roku opublikowanego przez firmę IC Insights wynika, że 10 największych podmiotów zwiększyło swoje wydatki o 18%, do 52,6 mld USD, co stanowiło około 65% całkowitego wzrostu tych wydatków w branży.

Takie wysokie wydatki na badania i rozwój tworzą ekonomiczną fosę zabezpieczającą zyski dużych producentów półprzewodników i wspierają notowania tych spółek.


2 https://www.icinsights.com/news/bulletins/Industry-RD-Spending-To-Rise-9-After-Hitting-Record-In-2021/

Inwestowanie w akcje spółek z branży półprzewodników

Z uwagi na tak duże bariery utrudniające wejście na rynek inwestowanie w największe i najbardziej płynne akcje spółek z branży półprzewodników jest uzasadnione. Spółki te to nie tylko gigantyczni producenci półprzewodników, ale także firmy wytwarzające sprzęt do ich produkcji, którego również brakuje, lub zajmujące się projektowaniem czipów.

Spółki z branży półprzewodników to między innymi tak dobrze znane globalne firmy, jak TSMC, Nvidia, ASML Holding, Advanced Micro Devices czy Qualcomm.

Rodzaje spółek z branży półprzewodników

Istnieje kilka rodzajów spółek z branży półprzewodników, które często dzieli się na kategorie odzwierciedlające różnorodność branży. Kategorie te są następujące:

Czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę, inwestując w akcje spółek z branży półprzewodników

Wybierając akcje spółek z branży półprzewodników, należy zachować ostrożność. Niektóre kwestie, jakie należy wziąć pod uwagę, zostały wymienione poniżej:

W czasach niepokoju na rynku akcje mniejszych spółek może być trudno sprzedać po cenach rynkowych. Ogólnie mówiąc, ryzyko płynności można zmniejszyć, inwestując w akcje większych podmiotów działających w branży półprzewodników.

Inwestor może mieć pokusę, by nabywać wyłącznie akcje spółek z branży półprzewodników, które mają swoją siedzibę w kraju jego zamieszkania. Jednak dywersyfikacja geograficzna może pomóc ograniczyć ryzyko.

Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje spółek z branży półprzewodników

Choć na przestrzeni ostatnich lat sektor ten odnotowywał niepowstrzymany wzrost, to zasadniczo takie wzrosty zachodzą cyklicznie. Rynek może w pewnym momencie zostać nasycony. Dlatego zamiast wybierania akcji tylko kilku spółek można inwestować globalnie, w spółki całego sektora, aby zminimalizować ryzyko.

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko walutowe oraz ryzyko inwestowania w branżę przewodników, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Główne czynniki ryzyka

Icon

Ceny papierów wartościowych Funduszu podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkom wartości. Inwestycja w Fundusz może przynieść straty.

Icon

Obrót instrumentami kapitałowymi, z których składa się indeks, może odbywać się w innej walucie niż ta używana przez inwestora. W rezultacie straty walutowe mogą negatywnie wpływać na zwrot z inwestycji.

Icon

Fundusz będzie reagować na zmiany w ogólnej kondycji podmiotów działających w branży półprzewodników. Spółki te są między innymi mocno uzależnione od ochrony praw patentowych i praw własności intelektualnej.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: