Skip directly to Accessibility Notice
UCTSMH VanEck Semiconductor UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
SMH

Semiconductor ETF
VanEck Semiconductor UCITS ETF

SMH

Semiconductor ETF
VanEck Semiconductor UCITS ETF

ISIN: IE00BMC38736 copy-icon

Opis funduszu

Zelektryzuj swój portfel dzięki funduszowi VanEck Semiconductor UCITS ETF. Półprzewodniki są sercem dzisiejszej rewolucji technologicznej, ale produkuje je tylko garstka podmiotów. Inwestuj w firmy zajmujące się produkcją półprzewodników i sprzętu opartego na rozwiązaniach półprzewodnikowych.

 • Wartość aktywów netto
  $39,77

  na dzień 16 kwi 2024
 • ZWROTY YTD
  19,13%

  na dzień 16 kwi 2024
 • Aktywa netto
  $1,8 miliard

  na dzień 16 kwi 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,35%
 • Data aktywacji
  01 gru 2020
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 8

Przegląd

Opis funduszu

Zelektryzuj swój portfel dzięki funduszowi VanEck Semiconductor UCITS ETF. Półprzewodniki są sercem dzisiejszej rewolucji technologicznej, ale produkuje je tylko garstka podmiotów. Inwestuj w firmy zajmujące się produkcją półprzewodników i sprzętu opartego na rozwiązaniach półprzewodnikowych.

 • Skorzystaj z cyfrowej rewolucji
 • Pierwszy w Europie półprzewodnikowy ETF
 • Walory jednostek półprzewodnikowych pure-play, tj. podmiotów, które uzyskują co najmniej 50% przychodów z półprzewodników lub działalności pokrewnej
 • Walory jednostek półprzewodnikowych o wysokiej płynności na podstawie kapitalizacji rynkowej i wolumenu obrotów
 • Z wyłączeniem podmiotów, które poważnie naruszają wytyczne programu UN Global Compact lub uzyskują jakiekolwiek przychody z handlu bronią kontrowersyjną według danych ISS.
 • Również z wyłączeniem podmiotów, które uzyskują ponad 5% swoich przychodów z handlu między innymi następującymi produktami: węglem energetycznym, paliwami kopalnymi, piaskami roponośnymi, energią jądrową, cywilną bronią palną, sprzętem wojskowym i tytoniem.


Czynniki ryzyka: Ryzyko płynności, ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko walutowe, ryzyko związane z inwestowaniem w branżę IT, ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Skorzystaj z cyfrowej rewolucji
 • Pierwszy w Europie półprzewodnikowy ETF
 • Walory jednostek półprzewodnikowych pure-play, tj. podmiotów, które uzyskują co najmniej 50% przychodów z półprzewodników lub działalności pokrewnej
 • Walory jednostek półprzewodnikowych o wysokiej płynności na podstawie kapitalizacji rynkowej i wolumenu obrotów
 • Z wyłączeniem podmiotów, które poważnie naruszają wytyczne programu UN Global Compact lub uzyskują jakiekolwiek przychody z handlu bronią kontrowersyjną według danych ISS.
 • Również z wyłączeniem podmiotów, które uzyskują ponad 5% swoich przychodów z handlu między innymi następującymi produktami: węglem energetycznym, paliwami kopalnymi, piaskami roponośnymi, energią jądrową, cywilną bronią palną, sprzętem wojskowym i tytoniem.


Czynniki ryzyka: Ryzyko płynności, ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko walutowe, ryzyko związane z inwestowaniem w branżę IT, ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks