Skip directly to Accessibility Notice

ETF Genomika

Wykorzystanie genomiki do poprawy ludzkiego życia

Technologia zmienia przyszły kształt opieki zdrowotnej. Genomika i usługi medyczne online całkowicie transformują dotychczasowe przestarzałe systemy opieki zdrowotnej. Fundusz Genomics ETF VanEck inwestuje w innowacyjne spółki, które wykorzystują postęp naukowy w celu opracowywania przełomowych metod leczenia i zapewniania pacjentom większej kontroli nad sposobem korzystania z opieki zdrowotnej.

Genomics and Healthcare Innovators ETF - Fund Overview

VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF

  • Nasz Genomics ETF prezentuje dostęp do czołowych spółek z branży genomiki i opieki zdrowotnej online w ramach pojedynczego obrotu
  • Bądź wczesnym inwestorem w technologicznym przełomie w służbie zdrowia
  • Fundusz pozwala czerpać zyski z przejścia na medycynę proaktywną, predykcyjną i spersonalizowaną
  • Inwestuj w modernizację z wyraźnymi korzyściami społecznymi
  • Jest zdywersyfikowany w ramach co najmniej 25 spółek
CURE

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: CURE
ISIN: IE000B9PQW54
TER: 0.35%
AUM: $6,5 Mln (na dzień 16-04-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 9

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko związane z funduszem ETF: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko koncentracji branżowej albo sektorowej oraz ryzyka płynności opisane poniżej, w dokumentach Kluczowe informacje oraz . Rozwój rynku nie jest gwarantowany.

Wielka nagroda dla funduszu Genomics ETF

Rynek opieki zdrowotnej jest gigantyczny. W samej tylko Ameryce odpowiada za 18% PKB, generując 3,6 biliona dolarów rocznie.1 W innych bogatych krajach udział ten jest niższy i stanowi około 10%, ale rośnie wraz ze starzeniem się społeczeństw. Tak jak nauka przyczynia się do opracowywania nowych terapii genowych, tak pandemia przyzwyczaiła pacjentów do korzystania z usług opieki zdrowotnej świadczonych drogą cyfrową. Oznacza to, że system opieki zdrowotnej jest już gotowy na poważne zmiany.


1 How health care is turning into a consumer product. The Economist. 15 stycznia 2022 r.

Postęp naukowy daje obietnicę rewolucji w opiece zdrowotnej. Podczas gdy sekwencjonowanie genów ma ogromny potencjał na polu leczenia nowotworów, schorzeń wieku podeszłego i chorób wrodzonych, zastosowanie sztucznej inteligencji prowadzi do zmian w takich obszarach, jak diagnostyka. W obszarze usług medycznych online technologie cyfrowe są wykorzystywane do poprawy wydajności usług opieki zdrowotnej, a nawet do opracowywania mobilnych aplikacji zdrowotnych.

W przyszłości opieka zdrowotna będzie bardziej proaktywna, predyktywna i spersonalizowana. Silniejsza koncentracja na zdrowiu osobistym z założenia jest predyktywna, na przykład dzięki urządzeniom ubieralnym, zachęcającym do wykształcania dobrych nawyków, a jednocześnie monitorującym stan zdrowia. Tymczasem ogromny postęp naukowy umożliwia personalizację leczenia w celu osiągania lepszych wyników.

Nowe technologie pomagają obniżać koszty. W genomice nowe technologie pozwalają ograniczyć koszty najnowszych metod leczenia i sprawiają, że stają się one dostępne dla szerszego grona pacjentów. Również w przypadku telemedycyny, im bardziej pacjenci są skłonni do korzystania z konsultacji lekarskich online, tym bardziej obniżają się koszty.

Genomics ETF zapewnia dostęp do innowacyjnych i wprowadzających przełomowe rozwiązania spółek

Fundusz Genomics ETF stara się generować zwrot z inwestycji poprzez śledzenie działalności spółek, które decydują o przyszłości opieki zdrowotnej. Unowocześnianie opieki zdrowotnej przynosi korzyści społeczne dzięki lepszej opiece medycznej i szerszemu dostępowi do leczenia.

Główne czynniki ryzyka Funduszu Genomics ETF

Icon

To ryzyko występuje, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać). Jest to czynnik, który należy wziąć pod uwagę przed zainwestowaniem w Genomics ETF.

Icon

Ceny papierów wartościowych Funduszu podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkom wartości. Inwestycja w Fundusz może przynieść straty.

Icon

Aktywa Funduszu mogą być skoncentrowane w jednym lub kilku określonych sektorach lub branżach. Fundusz Genomics ETF może być narażony na to ryzyko z uwagi na fakt, że zdarzenia ekonomiczne, polityczne lub inne mające negatywny wpływ na odpowiednie sektory lub branże będą miały negatywny wpływ na wyniki Funduszu w większym stopniu, niż gdyby aktywa Funduszu były inwestowane w wielu sektorach lub branżach.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: