Polygon ETN

ISIN: DE000A3GV1U5

  • Największe i jedno z pierwszych rozwiązań do skalowania Ethereum
  • Lider w zakresie konsolidacji
  • Platforma pierwszego wyboru dla rozwiązań blockchain Ernst & Young
  • Pionier z nowatorskim algorytmem walidacji ZK
  • Możliwość obrotu jak ETF na giełdach regulowanych

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko straty i zmienności, ryzyko walutowe lub ryzyko technologiczne, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Polygon: Niesamowita historia rozwoju

Już w 2017 r., zaledwie 2 lata po uruchomieniu Ethereum, 4 informatyków-wizjonerów dostrzegło potrzebę stworzenia rozwiązania pozwalającego na zwiększenie liczby transakcji na Ethereum. Dziś ich platforma Polygon stała się numerem 1 na świecie w zakresie skalowania Ethereum – zatrudnia 100 pracowników, z czego 80% to inżynierowie oprogramowania.

Co sprawia, że Polygon jest wyjątkowy?

Polygon łączy w sobie wiele zalet, co tłumaczy fenomenalny wzrost jego kapitalizacji rynkowej.

Icon

Największe rozwiązanie w zakresie skalowania Ethereum

W ramach rozwiązań w zakresie skalowania Ethereum („rollupy”) stosuje się różne technologie: rollupy „optymistyczne”, rollupy ZK, kanały stanów, kanały płatności, commit-łańcuchy i łańcuchy boczne. Według założyciela Ethereum, Vitalika Buterina, szczególnie obiecujące są rollupy ZK, ale ich zastosowanie utrudniał długi czas opracowywania i wyzwania techniczne związane z decentralizacją tak złożonego systemu kompresji. W miarę ich rozwoju Polygon dokonał dwóch przejęć w tym obszarze (Hermez i Mir) i obecnie dysponuje najszerszą siecią rollupów warstwy 2.

Doskonałe wyniki

Bez względu na to, które wskaźniki bierzemy pod uwagę, przyjęcie Polygon było znakomite.

Wyniki Polygon

VanEck Polygon ETN opiera się na MarketVector Polygon VWAP Close Index i dokładnie odwzorowuje kurs Polygon.

x
x

Źródło: VanEck, MarketVector. Podane wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wartości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

VanEck Polygon ETN

ISIN: DE000A3GV1U5


  • Największe rozwiązanie w zakresie skalowania Ethereum. Lider w dziedzinie konsolidacji. Możliwość obrotu jak ETF na giełdach regulowanych. Pełne zabezpieczenie. Wskaźnik kosztów całkowitych w wysokości 1,5%.

Risk indication: 7 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie

Główne czynniki ryzyka

Pomimo ogólnego entuzjazmu aktywa cyfrowe są wysoce ryzykowną inwestycją. Poniżej przedstawiono kluczowe czynniki ryzyka, które należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem inwestycji.

Icon

W ostatnim czasie ceny transakcyjne wielu aktywów cyfrowych były wysoce niestabilne i możliwe, że nadal tak będzie. Aktywa cyfrowe zostały wprowadzone dopiero w ostatniej dekadzie i w wielu jurysdykcjach wciąż brakuje jasnych przepisów, które by je regulowały. Wartość aktywów cyfrowych zależy od tego, na ile korzystne są takie przepisy, jak również od możliwości technologicznych, rozwoju sieci protokołów oraz konkurencji ze strony innych sieci aktywów cyfrowych i rozwidleń. Transakcje dokonywane przez inwestorów spekulacyjnych, fundusze hedgingowe i innych dużych inwestorów mogą znacznie nasilić niestabilność. Konieczność sprzedaży Udziałów w momencie, kiedy cena odpowiednich aktywów cyfrowych jest niższa, niż była w momencie zainwestowania w te aktywy, może spowodować stratę. Nawet jeśli ktoś ma możliwość trzymania Udziałów przez długi czas, mogą one nigdy nie przynieść zysków.

Więcej informacji na temat ryzyka można znaleźć w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w odpowiednim prospekcie informacyjnym ETN, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com.

Dlaczego warto inwestować w noty ETF VanEck?

  • VanEck jest jednym z największych w Europie dostawców not kryptowalutowych ETN. Nasza gama produktów stale się poszerza, aby zapewnić szeroki dostęp do innowacyjnych rozwiązań.
  • Nasze noty ETN zapewniają wygodny sposób na inwestowanie w kryptowaluty poprzez uzyskanie ekspozycji na kurs walorów bez technicznych trudności związanych z ich przechowywaniem.
  • Nasze noty są w 100% zabezpieczone i w pełni inwestowane w natywny token kryptowalutowy.
  • VanEck dąży do zapewnienia dostępu jak najszerszej grupie odbiorców; nasze ETN-y należą do najbardziej opłacalnych z dostępnych walorów.
click-to-view-youtube-video
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: