Skip directly to Accessibility Notice
TCBT VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
TCBT

Corporate Bond ETF
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

TCBT

Corporate Bond ETF
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

ISIN: NL0009690247 copy-icon

Opis funduszu

Uzyskaj rozsądny zwrot z obligacji w świecie, w którym rentowne przedsięwzięcia są rzadkością. Nasz ETF odwzorowuje indeks, który obejmuje 40 największych i najbardziej płynnych obligacji korporacyjnych denominowanych w euro o ratingu co najmniej na poziomie inwestycyjnym. ETF uwzględnia czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (Environmental, Social and Governance – ESG).

 • Wartość aktywów netto
  €16,77

  na dzień 22 kwi 2024
 • ZWROTY YTD
  -0,65%

  na dzień 22 kwi 2024
 • Aktywa netto
  €35,5 milion

  na dzień 22 kwi 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,15%
 • Data aktywacji
  14 kwi 2011
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 8

Przegląd

Opis funduszu

Uzyskaj rozsądny zwrot z obligacji w świecie, w którym rentowne przedsięwzięcia są rzadkością. Nasz ETF odwzorowuje indeks, który obejmuje 40 największych i najbardziej płynnych obligacji korporacyjnych denominowanych w euro o ratingu co najmniej na poziomie inwestycyjnym. ETF uwzględnia czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (Environmental, Social and Governance – ESG).

 • Zdywersyfikowana ekspozycja na wysoce płynne obligacje korporacyjne denominowane w euro o ratingu inwestycyjnym i minimalnej wielkości emisji wynoszącej 750 mln EUR.
 • Bezpośredni dostęp do obligacji korporacyjnych z różnych krajów i sektorów (przemysł, użyteczność publiczna, finanse itp.).
 • Wyższe wagi dla emitentów o wyższych wskaźnikach ESG przy jednoczesnym zmniejszeniu wag dla emitentów o niższych wskaźnikach ESG

Czynniki ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.

Więcej informacji na temat funduszu i jego indeksu można znaleźć w Komunikacie w sprawie zmiany indeksu na sekcja indeksu. funduszu (Dokumenty) lub w opisie indeksu na sekcja indeksu. indeksu.Indeks bazowy

iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (IBXXELTR)

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Zdywersyfikowana ekspozycja na wysoce płynne obligacje korporacyjne denominowane w euro o ratingu inwestycyjnym i minimalnej wielkości emisji wynoszącej 750 mln EUR.
 • Bezpośredni dostęp do obligacji korporacyjnych z różnych krajów i sektorów (przemysł, użyteczność publiczna, finanse itp.).
 • Wyższe wagi dla emitentów o wyższych wskaźnikach ESG przy jednoczesnym zmniejszeniu wag dla emitentów o niższych wskaźnikach ESG

Czynniki ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.

Więcej informacji na temat funduszu i jego indeksu można znaleźć w Komunikacie w sprawie zmiany indeksu na sekcja indeksu. funduszu (Dokumenty) lub w opisie indeksu na sekcja indeksu. indeksu.Indeks bazowy

iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (IBXXELTR)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Wypłaty

Dokumenty

Indeks