Skip directly to Accessibility Notice
TCBT VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | TCBT Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false

Corporate Bond ETF
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | TCBT

Corporate Bond ETF
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | TCBT

 • Wartość aktywów netto
  €16,41

  na dzień 30 lis 2023
 • ZWROTY YTD
  5,22%

  na dzień 30 lis 2023
 • Aktywa netto
  €34,6 milion

  na dzień 30 lis 2023
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,15%
 • Data aktywacji
  14 kwi 2011
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 8

Więcej informacji

Przegląd

Opis funduszu

Uzyskaj rozsądny zwrot z obligacji w świecie, w którym rentowne przedsięwzięcia są rzadkością. Nasz ETF odwzorowuje indeks, który obejmuje 40 największych i najbardziej płynnych obligacji korporacyjnych denominowanych w euro o ratingu co najmniej na poziomie inwestycyjnym. ETF uwzględnia czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (Environmental, Social and Governance – ESG).

 • Zdywersyfikowana ekspozycja na wysoce płynne obligacje korporacyjne denominowane w euro o ratingu inwestycyjnym i minimalnej wielkości emisji wynoszącej 750 mln EUR.
 • Bezpośredni dostęp do obligacji korporacyjnych z różnych krajów i sektorów (przemysł, użyteczność publiczna, finanse itp.).
 • Wyższe wagi dla emitentów o wyższych wskaźnikach ESG przy jednoczesnym zmniejszeniu wag dla emitentów o niższych wskaźnikach ESG

Czynniki ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.

Więcej informacji na temat funduszu i jego indeksu można znaleźć w Komunikacie w sprawie zmiany indeksu na sekcja indeksu. funduszu (Dokumenty) lub w opisie indeksu na sekcja indeksu. indeksu.Indeks bazowy

iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (IBXXELTR)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Wypłaty

Dokumenty

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Indeks