Skip directly to Accessibility Notice

VanEck Semiconductor UCITS ETF jest pierwszym europejskim funduszem UCITS ETF oferującym szczególną ekspozycję na sektor półprzewodników.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

 • Jedyny europejski ETF na rynku półprzewodników
 • Walory typu pure-play podmiotów oferujących rozwiązania oparte na półprzewodnikach
 • Wysoka jakość – replikacja fizyczna bez pożyczania papierów wartościowych, wskaźnik
 • Kosztów całkowitych 0,35%
 • Promuje cechy środowiskowe i społeczne (SFDR Art. 8)
SMH

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: SMH
ISIN: IE00BMC38736
TER: 0,35%
AUM: $930,0 Mln (na dzień 28-09-2023)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko ETF Półprzewodniki: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej oraz ryzyko płynności, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Zasilanie czwartej rewolucji przemysłowej dzięki funduszowi ETF Półprzewodniki

Czy znane Ci jest pojęcie czwartej rewolucji przemysłowej? Jeżeli nie, możesz mieć pewność, że już teraz zmienia ona nasze życie. Wideorozmowy, inteligentne ogrzewanie i oświetlenie, samojezdne samochody, szybki postęp w medycynie, w tym prace nad szczepionkami. Wszystkie one wymagają półprzewodników, a to tylko kilkoro „dzieci” rewolucji, która nabiera tempa.

Weź udział w tej rewolucji gospodarczej, inwestując w nasz fundusz ETF na rynek półprzewodników – VanEck Semiconductor UCITS ETF.

Rdzeń nowoczesnej technologii: uzyskaj do niego dostęp dzięki funduszowi ETF Półprzewodniki

Rewolucja technologiczna w XXI wieku nie byłaby możliwa bez wynalazku z XX wieku, którym są: półprzewodniki, zwane także mikroczipami. Wykonują one miliardy bezbłędnych obliczeń na sekundę i przechowują niemal nieskończoną ilość danych – a wszystko to na powierzchni mniejszej niż paznokieć. Tylko kilka dużych przedsiębiorstw produkuje półprzewodniki i czerpie z tego tytułu znaczne zyski.

Nie jest przesadą, że rozwój technologii następuje w tempie wykładniczym. Analizy przeprowadzone przez Huawei / Oxford Economics przewidują, że jej udział w światowej gospodarce (mierzony produktem krajowym brutto) wzrośnie z 15% w 2006 r. do 24% w 2025 r. Perspektywy wzrostu naszego funduszu ETF Półprzewodniki są zatem doskonałe. Rewolucyjne rozwiązania widać już wokół nas:

 • Sztuczna inteligencja we wszystkich sektorach (np. badania i diagnostyka medyczna, samojezdne samochody, robotyka)
 • Komunikacja mobilna 5G (od bezprzewodowej sieci szerokopasmowej po bezprzewodową telewizję)
 • Drukowanie w 3D
 • Internet rzeczy
 • Kryptowaluty (zwłaszcza bitcoin)
 • Gry wideo w 3D.

Szereg istotnych barier wejścia chroni producentów półprzewodników i ich marże zysku:

 • Stworzenie nowego półprzewodnika wymaga ogromnych nakładów finansowych, choćby na maszyny litograficzne kosztujące ok. 100 mln USD.
 • Tysięcy wysoko wykwalifikowanych i wysoko opłacanych inżynierów zaangażowanych w badania, projektowanie i produkcję półprzewodników nie da się zatrudnić z dnia na dzień.
 • Własność intelektualną dotyczącą półprzewodników chroni szereg patentów.

Takie „fosy ekonomiczne” stanowią o przewadze konkurencyjnej. Dlatego pionierzy w sektorze półprzewodników tj. Texas Instruments (wynalazł pierwszy na świecie układ scalony w 1958 r.) i Intel (stworzył pierwszy komercyjny układ scalony w 1971 r.), są nadal czołowymi graczami. Jest to interesujący czynnik, który warto wziąć pod uwagę, rozważając inwestycję w fundusz ETF Półprzewodniki.

Układy półprzewodnikowe mają decydujące znaczenie w elektronice. Postęp technologiczny zależy od postępu w dziedzinie półprzewodników. Na przykład coroczna prezentacja nowych modeli iPhone’ów nie byłaby możliwa bez nieustannych udoskonaleń w dziedzinie półprzewodników. Obecnie nowe półprzewodniki stanowią jeden z najważniejszych elementów czwartej rewolucji przemysłowej. W związku z tym one – a w konsekwencji również nasz fundusz ETF Półprzewodniki – mogą „domagać się” swojego udziału w przyszłych zyskach.

Inwestuj w postęp dzięki funduszowi ETF Półprzewodniki

Większość podmiotów produkujących półprzewodniki pochodzi z USA lub Azji. W związku z tym mogą one być niedostatecznie reprezentowane w portfelach inwestorów europejskich. VanEck Semiconductor UCITS ETF jest pierwszym funduszem ETF na rynku półprzewodników w Europie i stanowi wysokiej jakości niskokosztowy sposób na zwiększenie ekspozycji na rynek.

Wyniki funduszu ETF Półprzewodniki

Źródło: MVIS. Wyniki podano w USD. VanEck Semiconductor UCITS ETF („Fundusz”) odwzorowuje wyniki MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index, ale wyświetlane wartości nie są równoważne wynikom funduszu, ponieważ nie uwzględniają odliczeń opłat i innych kosztów. Indeksy nie podlegają zarządzaniu i nie są walorami, w które można inwestować. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują przyszłych wyników.

Top 10 jednostek

Nazwa jednostki Akcje % Aktywów
netto
Nvidia Corp 251 075 12,49
Broadcom Inc 118 707 11,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L 938 185 8,85
Asml Holding Nv 132 483 8,82
Advanced Micro Devices Inc 664 912 7,09
Texas Instruments Inc 365 843 6,20
Intel Corp 1 701 686 6,03
Qualcomm Inc 454 490 5,25
Applied Materials Inc 313 706 4,83
Lam Research Corp 54 808 3,88
Top 10 razem (%) 74,48

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Półprzewodniki

Icon

Ryzyka płynności występują wówczas, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać).

Icon

Ceny papierów wartościowych Funduszu ETF Półprzewodniki podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkom wartości. Inwestycja w Fundusz może przynieść straty.

Icon

Aktywa Funduszu ETF Półprzewodniki mogą być skoncentrowane w jednym lub kilku określonych sektorach lub branżach. Fundusz może być narażony na to ryzyko z uwagi na fakt, że zdarzenia ekonomiczne, polityczne lub inne mające negatywny wpływ na odpowiednie sektory lub branże będą miały negatywny wpływ na wyniki Funduszu w większym stopniu, niż gdyby aktywa Funduszu były inwestowane w wielu sektorach lub branżach.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:

Odkryj inne fundusze ETF

więcej ETF-ów